Karta Lexmark PrintCryption

Funkce

Kompatibilita

Karta Lexmark PrintCryption zajišťuje podporu AES (Rijndael) a vyhovuje tak požadavkům normy FIPS-197. Tiskárna musí být připojena do TCP/IP sítě pomocí standardního ethernetového připojení síťových modelů tiskáren. Pro zašifrované tiskové informace se používají specifická čísla TCP/IP portů. Karta dešifruje a tiskne informace příslušné k danému portu: Port 9150 – správa trvalých klíčů a kontrola dvojic veřejných a soukromých klíčů RSA; Port 9151 – data šifrovaná trvalým klíčem AES; Port 9152 – data šifrovaná relačním klíčem AES.

Požadavky v oblasti norem

Norma Federal Information Processing Standard (FIPS-197) for the Advanced Encryption Standard: http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips197/fips-197.pdfTato norma specifikuje algoritmus Rijndael jako schválený symetrický šifrovací algoritmus, který mohou používat americké vládní organizace (a jiné subjekty) k ochraně citlivých informací. Otázky a odpovědi k této normě lze nalézt na této adrese: http://csrc.nist.gov/encryption/aes/round2/aesfact.htmlFirmware a software v tomto produktu využívá certifikovanou knihovnu FIPS.140.

Informace o klíčích:

Tento produkt používá pouze klíče k utajení informací. Nepoužívá podpisové nebo autentizační klíče. Klíče k utajení informací neobsahují žádná opatření pro podmíněné použití nebo získání klíče. Neexistují žádná zadní vrátka nebo jiná opatření pro mimořádný přístup k šifrovaným datům.Norma AES specifikuje tři velikosti klíčů: 128, 192 a 256 bitů. V desítkové soustavě to znamená, že k dispozici je zhruba: 3,4 x 10^38 možných 128bitových klíčů; 6,2 x 10^57 možných 192bitových klíčů; 1,1 x 10^77 možných 256bitových klíčů.Pro srovnání – klíče dle normy NIST DES jsou dlouhé 56bitů, což znamená, že těchto klíčů je zhruba 7,2 x 10^16. Řádově je proto 10^21krát více 128bitových klíčů AES než 56bitových klíčů DES.Šifra DES byla normou americké vlády zhruba dvacet let do doby, než ji bylo možné prolomit masivním paralelním útek počítačů propojených sítí a specializovaným hardwarem k tomu určeným. Norma AES podporuje podstatně větší klíče než DES. Uvážíme-li všechny možnosti útoků na šifru AES, které jsou rychlejší než samovolné vyčerpání klíčů, pak i s ohledem na budoucí technologický pokrok má šifra AES potenciál zůstat bezpečná více než 20 let.

Vývozní omezení:

Tyto produkty jsou klasifikovány americkým Úřadem pro průmysl a bezpečnost podle ECCN 5D002 (c.1) jako maloobchodní položky spojené s šifrováním (komodity, technologie nebo software) exportovatelné do určitých zemí na základě licenční výjimky ENC, paragraf 740.17 (b) (3) Administrativních pravidel pro export. Tyto produkty podléhají zákonům o kontrole exportu USA a mohou podléhat vývozním nebo dovozním předpisům v jiných zemích. Po dodávce mohou být vyžadovány licence a schválení exportu, reexportu nebo importu tohoto produktu.Tyto produkty nesmějí být exportovány ani reexportovány do zemí (ani občanům takových zemí), které podporují mezinárodní terorizmus, včetně (výčet není vyčerpávající) Kuby, Íránu, Iráku, Libye, Severní Koreje, Súdánu a Sýrie.Tyto produkty nesmějí být exportovány za účelem použití při návrhu, vývoji, výrobě nebo použití jaderných, biologických nebo chemických zbraní.

Technické údaje

Díl #
30G0829
Rozměry balení (V x D x Š)
32 x 152 x 222 mm
Hmotnost balení
0.45 kg
Země původu
Spojené státy americké
Klasifikace UNSPSC
44.10.17.26