Dopis od výkonného ředitele

 Paul Rooke

Vážení přátelé,

Lexmark, stejně jako mnoho dalších nadnárodních korporací, prohloubila své úsilí o ekonomicky, sociálně a ekologicky udržitelný rozvoj. Prohloubení úsilí o udržitelný rozvoj a společenskou odpovědnost a pravidelné a formální dokumentování úsilí společnosti v těchto oblastech pomáhají sdělovat významná poselství značnému počtu lidí. Doufáme, že toto úsilí vyústí ve zvýšenou kvalitu života lidí na celém světě.

V průběhu nedávného období globálních ekonomických turbulencí – kdy byly mnohé podniky donuceny provést obtížné restrikce v mnoha oblastech své činnosti – se společnost Lexmark snažila více než kdy dříve sladit svůj finanční úspěch s odpovědným globálním fungováním. Zachovávali jsme náš závazek poctivě dodržovat společenské a ekologické zásady a posilovali jsme naši pozici přemýšlivého a pozitivního správce gobálních zdrojů.

Existuje několik důvodů, proč je udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost pro společnost Lxmark prioritou. Především je to správné. Dále je to smyslupné z obchodního hlediska. Ochrana životního prostředí a společenská odpovědnost se staly primárními hledisky pro spotřebitele. Podobně čekají také investoři, že podniky budou fungovat trvale udržitelným způsobem. Navíc mohou nově zaváděné zákony a dobrovolně dodržované normy omezovat přístup na trh společnostem, které nebudou nabízet produkty odpovídající principům trvale udržitelného rozvoje nebo nebudou fungovat společensky odpovědným způsobem.

V této zprávě jsou nastíněny snahy společnosti Lexmark v oblasti ochrany životního prostředí a společenské odpovědnosti, je zde zmíněna naše strategie, naše úspěchy a plány do budoucna. Faktory společenské odpovědnosti podniku, které jsou pro Lexmark zvláště důležité – ekologická odpovědnost, rozmanitost a dostupnost pracovišť – jsou diskutovány kompletně a detailně.

Na konci roku 2009 jsme si stanovili cíl výrazně zvýšit naši úroveň trasnparentnosti a nastartovat programy, které zaplní mezery v oblasti společenské odpovědnosti podniku identifikované externími analytiky a interními analýzami. Mohu hrdě oznámit, že oba tyto cíle byly splněny. V době zveřejnění této zprávy jsme dosáhli našeho nejvyššího stupně transparentnosti dosažením 100 % všech indikátorů GRI (Global Reporting Initiative). Kromě toho byla společnost Lexmark oceněna externími organizacemi za své úsilí v oblasti ochrany životního prostředí a společenské odpovědnosti. V roce 2010 byla společnost Lexmark vybrána pro začlenění do žebříčku Climate Innovation Index společnosti Maplecroft. Společnost Lexmark se umístila celkově na sedmém místě a byli jsme první v našem sektoru (technologie) a dílčím sektoru (počítače). Kromě toho jsme se umístili na druhém místě v hodnocení snižování emisí mezi 350 hodnocenými společnostmi. Naše společnost byla rovněž zařazena mezi 100 společností na seznamu 100 Best Corporate Citizens List sestaveném časopisem Corporate Responsibility Magazine, a celkově se umístila na 60. místě, přičemž nejvýše byla 6. v oblasti ochrany životního prostředí a 8. v oblasti ovlivnění změny klimatu.

Jsem přesvědčen, že naše výsledky v oblasti trvale udržtelného rozvoje a naše informování o těchto záležitostech jsou na dobré úrovni, ale vždycky je co zlepšovat. Míníme vytrvat v našem úsilí a udržet si vedoucí pozici v pelotonu účastníků. Vedení společnosti Lexmark má za úkol začlenit ekologické a společensky odpovědné povědomí do naší firemní kultury. Tento proces pomůže zajistit, že tato témata budou pečlivě zvažována při všech rozhodováních na všech úrovních naší společnosti. Způsob, jakým fungujeme, je stejně důležitý jako kvalita našich produktů.

Budeme dále podporovat iniciativu UNGC (United Nations Global Compact) a budeme provozovat naši činnost způsobem citlivým vůči společenským a ekologickým hlediskům, který se bude shodovat s principy této iniciativy.

Závěrem mi dovolte, abych vyjádřil svou hrdost nad tím, že zaměstnanci společnosti Lexmark vzali za svou koncepci společenské a ekologické odpovědnosti. To se velmi dobře promítá do fungování naší společnosti a já jsem za to všem velmi vděčen.

S pozdravem

Paul Rooke Signature

Paul Rooke
prezident a výkonný ředitel
Lexmark International, Inc.