Udskriv denne side

Pressemeddelser

Mere og mere papir spildes

En undersøgelse af Lexmark og Ipsos viser, at printforbruget i Europa ikke er i tilbagegang, og der er mere unødvendig udskrivning end nogensinde før.

22/06/2010

Ifølge en undersøgelse i Europa, lavet af Ipsos for printerproducenten Lexmark, er antallet af udskrifter på kontorer over hele kontinentet stadig højt. 31 sider per ansat bliver udskrevet, og der er ikke sket store ændringer over de seneste år. Derudover er papirspildet øget. Fra seks sider per ansat i 2007 til syv sider i 2009. Hvis papirforbruget i det europæiske forretningsliv skal sænkes, er en hårdere indsats nødvendig.

Undersøgelsen kort fortalt

  • Antallet af udskrevne sider på kontorer er stadig højt - 31 sider per ansat per dag – og siden 2007 har ændringen været usynlig.
  • Papirspildet, antallet af sider, som ikke burde være udskrevet, er stigende. Fra seks sider per ansat i 2007 til syv sider i 2009.
  • Jo større firmaet er, jo mere udskriver den enkelte ansatte.
  • Over halvdelen af de adspurgte, 53 %, mener at mange udskrifter på kontoret er unødvendige.
  • Mindre end en fjerdel, 23 %, af de adspurgte sagde, at de selv var skyldige i papirspild som en følge af unødvendige udskrifter – kollegaerne blev til gengæld beskyldt.

Papirforbruget forbliver højt

Ændringerne over de seneste år har været små, når det kommer til europæernes holdning til udskrivning. Det gennemsnitlige antal udskrifter per ansat per dag er 31, præcis som i en undersøgelse fra 2007.

Ansatte i Italien og Tyskland udskriver mest. Landenes gennemsnit ligger på henholdvist 39 og 40 udskrifter per ansat per dag. Sverige lader til at have taget emnet seriøst og ansatte udskriver i snit bare 18 sider per dag.

Sider udskrevet per ansat per dag

Sider udskrevet per ansat per dag

Undersøgelsen viser, at europæiske kontoransatte har meget lille indsigt i deres egne udskriftsvaner. Det er nødvendigt at uddanne ansatte i, hvordan de udskriver fornuftigt, så de forbliver effektive, samtidig med at de forbedrer firmaets miljømæssige fodaftryk og sænker udgifterne.

Lexmark samarbejder med firmaer verden rundt. Først analyseres firmaets printstruktur og deres printpolitik, hvorefter Lexmark hjælper med at indføre nye printstrategier, så de sænker både omkostninger og firmaets miljømæssige fodaftryk. Lexmark anbefaler en 4-trins løsning til firmaer, så de kan se, hvor meget de kan spare, hurtigt og effektivt:

  • Optimere workflowet,
  • Rationalisere printstrukturen,
  • Kontrollere tonerforbruget,
  • Reducere påvirkningen på miljøet;

“Lexmark har en lang, bevist tradition blandt mange industrier, fordi vi forstår kerneværdierne i de forslag, vi giver til vores kunder – hjælper dem med højere ydelse, reducerer omkostningerne og deres påvirkning af miljøet samtidig,” siger Mike Rüschenbaum, Lexmark vice president og general manager Europe Middle East and Africa. “Denne ‘Print Less, Save More’ tilgang hjælper store virksomheder som BASF, Kingfisher, Rhodia og Rexel med at kontrollere deres print output mere effektivt.”

Dette behov for at tilpasse printstrategier er specielt iøjnefaldende, når man ser på de forskellige erhvervsområder. Den offentlige sektor ser ud til at gå forrest med det laveste papirforbrug af alle erhvervsområderne. Derudover er det kun servicesektoren, som også viser et fald i antallet af udskrevne sider. De er faldet fra 36 sider i 2007 til 33 i 2009.

Ligesom i 2007 viser undersøgelsen, at firmaets størrelse afgør antallet af udskrevne sider. Jo større firmaet er, jo mere papir bruger den enkelte ansatte. Større firmaer har svært ved at styre deres print output, men en indførelse af managed print services kan hjælpe med at reducere omkostningerne og det miljømæssige aftryk, da det hjælper med at kontrollere de ansattes printforbrug.

Europæere er de største forbrugere af papir

Mens mængden af brugt papir er forblevet uændret, er mængden af unødvendige udskrifter steget betydeligt.

Unødvendige udskrifter per ansat per dag

Unødvendige udskrifter per ansat per dag

Over de sidste to år er antallet af unødvendige udskrifter steget med en side i gennemsnit fra 6 til 7 sider per ansat. Det viser, at kontoransatte i Europa virkelig ikke er klar over, at de skal udskrive ansvarligt.

Denne manglende opmærksomhed lader til at være mest udbredt hos ansatte i Italien, Tyskland, Spanien og England. Disse lande udskriver langt mere end størstedelen af deres andre europæiske kollegaer. Kun Frankrig og Sverige har formået at presse tallet ned siden 2007.

Også her varierer det efter firmastørrelse. Ansatte hos firmaer med under 10 ansatte bruger ikke bare mindre papir, de printer heller ikke unødvendigt – 19 % af deres udskrifter, mens der hos store firmaer er 21 % unødvendige udskrifter og hos de mellemstore virksomheder er det 23 %.

Det er ikke mig

En vigtig faktor i forøgelsen af papirspildet er europæernes syn på deres egne måde at udskrive på. Papirforbruget stiger tydeligt, men kun 23 % (endnu mindre end i 2007, 27 %) indrømmer, at de laver unødvendige udskrifter. Hovedsagligt bliver der peget fingre af kollegaerne.

Ansattes mening om de andre ansattes holdning til udskrift
(% af dem som siger, at folk udskriver mange unødvendige sider, mens de arbejder)

Ansattes mening om de andre ansattes holdning til udskrift

Et lignende hul mellem indsigt og handling er tydeligt i landene. Europæerne ser Sverige som det land, hvor befolkningen tænker mest på miljøet, når de udskriver på arbejdspladsen (36 % af de nævnte). Dette tal er betydeligt større end andre lande såsom Spanien og Italien (med 3 % og 2 %).

Ikke desto mindre svarede 22 % af svenskerne ’ja’, da de blev spurgt, om de selv printede unødvendigt. Ligeså mange spaniere svarede ja, mens kun 19 % af italienerne mente, at de selv var en del af problemet.

Disse procenter i svarene tyder på, at de mest miljøvenlige virksomheder er dem, hvor de ansatte er selvkritiske.

Konklusionen

Mens udskriftsmængderne er forblevet konstante de sidste år, så er mængden af unødvendigt papirspild steget.

Det faktum at mange ansatte ikke indser, at de spilder papir, viser et behov for at uddanne de ansatte, så de tager ansvar for deres eget udskriftsbehov. Ved at opmuntre folk til at udskrive mindre kan firmaer tjene betydeligt, mens de samtidig nedskærer deres miljømæssige påvirkning.

Metodologi

IPSOS gennemførte denne undersøgelse med hjælp fra 6.601 ansatte fra 10 europæiske lande og De Forenede Arabiske Emirater for at kunne evaluere folks måde at udskrive på. Interviews blev foretaget over Internettet fra 23. juli til 24. august 2009 med ansatte fra de følgende lande: Frankrig, England, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige, Ungarn, Holland, Polen, Østrig og De Forenede Arabiske Emirater.

Om Lexmark
Lexmark Danmark er placeret i Birkerød, hvorfra man servicerer og markedsfører Lexmarks produkter overfor storkunder, forhandlere samt detailhandelen. Alle Lexmarks produkter er udviklet, så de lever op til danske krav, og produkterne støtter i fuldt omfang det danske sprog. Lexmark leverer og tilbyder en bred vifte af printerprodukter, it-løsninger og service til virksomheder og private kunder i mere end 150 lande. I 2009 havde Lexmark en omsætning på 3,9 mia. Dollars. Læs mere om, hvordan Lexmark kan hjælpe dig på www.lexmark.dk.

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

 

Arkiver

| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |