Lexmark Equipment Collection program

Det europæiske WEEE-direktiv

Lexmark er fortaler for fuld produktstyring, herunder korrekt bortskaffelse af elektronisk udstyr, når det er udtjent. Derfor støtter og tilskynder vi implementeringen af det europæiske WEEE-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment – affald af elektrisk og elektronisk udstyr). N° 2002/96/EF af 27. januar 2003.

Målsætningerne for WEEE-direktivet

  • Stoppe den stigende mængde af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der sendes til affaldsdepoter (12 kg/ indbygger pr. år)
  • Reducere forureningsrisikoen pga. ubehandlet WEEE
  • Bevare vores ressourcer ved at opfordre til genbrug og genanvendelse
  • Forbedre den miljømæssige performance i alle organisationer, der er involveret i livscyklussen for EEE.

WEEE-forpligtelser for producenter og brugere

  • Producenterne skal implementere eller tilslutte sig WEEE-programmerne for indsamling, behandling og genanvendelse og betale for det.
  • Producenterne skal overveje EEE-øko-design ved udformning af deres produkter for at gøre det nemt at skille dem ad, genbruge og genanvende dem, når de er udtjente.
  • Producenterne skal informere deres kunder om WEEE-indsamlingsløsningen for produkter købt fra og med 13. august 2005.
  • Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) til husholdningen bragt på markedet efter 13. august 2005 skal være mærket i henhold til kravene i EU WEEE-direktivet. Det særlige symbol med et kryds over en skraldespand på hjul sættes på produkter for at angive, at det pågældende produkt skal bortskaffes på særlig vis ved endt brug.
  • Brugerne skal følge producentens instruktioner, når de vælger at bortskaffe udstyr mærket med denne skraldespand med kryds over.

hvordan fungerer det?

Lokal Gennemførelse Af WEEE Eu-Direktivet

WEEE forpligtelser

icon 1

Alle Lexmark-produkter bragt på markedet efter 13. august 2005 (husholdning og erhverv) er mærket med symbolet med et kryds over en skraldespand.

icon 2

I overensstemmelse med WEEE-direktivet findes alle oplysninger om håndtering af produkter efter endt brug for printerudstyr til husholdnings- eller erhvervsbrug på den driver-cd, der følger med printeren ved køb.

icon 3

Lexmark har etableret et fuldt kompatibelt logistisk system til at transportere jeres affald tilbage til vores genanvendelsespartners anlæg. Vi har indgået aftaler med partnere, der opererer i hele Europa. Med dette system garanterer Lexmark, at det indsamlede affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) som minimum vil blive behandlet i overensstemmelse med EU-direktivet, og derudover vil have mål for genbrug og genanvendelse, der ligger over 99 % (i gennemsnitlig komponentvægt).

Lexmark-programmer for indsamling varierer fra land til land, afhængigt af den nationale WEEE-lovgivning samt de lokale servicetilbud fra Lexmark. Vi anbefaler derfor, at du kontakter dit lokale Lexmark-kontor eller din Lexmark-repræsentant, hvis du har brug for yderligere oplysninger.