Lexmarks program til indsamling af brugt udstyr og overholdelse af WEEE

weee_banner

Som producent af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) arbejder Lexmark siden 2005 for at levere produkter, der overholder WEEE-direktivet, til det europæiske marked. Lexmark International er ansvarlig for en miljøvenlig styring af virksomhedens produkter lige fra de første stadier med research og design, indtil de når slutningen af deres levetid. Vi bestræber os på at følge virksomhedens strenge politik, der går ud på at fremme miljøvenlig forretningspraksis. Da vi er omfattet af det obligatoriske WEEE-direktiv, sikrer vi os, at vores kunder kan returnere brugte produkter så hurtigt og nemt som muligt, idet vi tilbyder en række serviceydelser, der hjælper til returnering, indsamling og genbrug.

Overensstemmelsesprocessen

Som producent af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) er vi forpligtede til at registrere alt elektrisk og elektronisk udstyr, vi udsender på det nationale marked. I de fleste europæiske lande er vi med i en national kollektiv ordning. Disse ordninger stiller en komplet proces fra indsamling til genvinding og rapportering til rådighed for de deltagende virksomheder. Dette giver os mulighed for at opfylde vores forpligtelser i henhold til vores markedsandel.

Alle produkter med elektronisk indhold er mærket i henhold til WEEE-specifikationerne og er i overensstemmelse med den europæiske standard EN50419.

Det følgende er WEEE-symbolet:

icon 1

Customer Support>Product Support>Choose Model>Manual.

Here’s an example for C74x series

Det særlige symbol med en "affaldsspand med et kryds over" sættes på produkter for at angive, at affald fra elektrisk og elektronisk udstyr skal returneres til et udpeget indsamlingssted for affald fra elektrisk og elektronisk udstyr, så det kan genbruges. I overensstemmelse med direktivet, har Lexmark startet en oplysningskampagne for at uddanne vores medarbejdere, partnere og kunder om genanvendelsesprocessen for WEEE. Der findes WEEE-manualer for vores produkter fra efteråret 2012 og fremefter på Lexmark-webstedet under Customer Support > Device Support. Søg på modellen, og klik derefter på fanen Manuals.

National equipment collection program

WEEE fra erhverv

For nyt B2B WEEE (fremstillet efter den 13. august 2005) er producenterne ansvarlige for finansiering af styringen af WEEE. Det er grunden til, at Lexmark har valgt at bruge Elretur til at transportere affald fra vores kunder for at sikre, at behandling og genvinding sker korrekt.

Hvis du er erhvervskunde hos Lexmark og gerne vil have dit affald afhentet, bedes du kontakte Elretur Waste Management via følgende e-mailadresse: elretur@elretur.dk.

WEEE fra husholdninger

WEEE og udtjente bærbare batterier fra husholdninger kan uden beregning indleveres til den nærmeste genbrugsplads, hvorfra Elretur indsamler dem til oparbejdning.

LCCP

Med LCCP (Lexmark Cartridge Collection Programme) befinder alle Lexmarks leveringer sig inden for rammerne af WEEE-direktivet.