Εκτυπωτές και πολυλειτουργικά μηχανήματα

Lexmark CS725de

#40C9036
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
2000 - 20000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
47 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CS720de

#40C9136
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
1500 - 15000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
38 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CS720dte

#40C9137
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
1500 - 15000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
38 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CS725dte

#40C9037
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
2000 - 20000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
47 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CS820dte

#21K0180
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
2500 - 25000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
57 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CS820dtfe

#21K0280
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
2500 - 25000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
57 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CS820de

#21K0230
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
2500 - 25000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
57 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CS510de

#28E0070
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
1500 - 7000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
30 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CS410dn

#28D0070
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
800 - 6000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
30 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CS310dn

#28C0070
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
500 - 5000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
23 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CS310n

#28C0020
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
500 - 5000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
23 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CS410n

#28D0020
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
800 - 6000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
30 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CS410dtn

#28D0120
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
800 - 6000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
30 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CS510dte

#28E0120
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
1500 - 7000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
30 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark C950de

#22Z0001
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος LED
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
4000 - 33000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
50 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark C925de

#24Z0070
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος LED
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
2500 - 10000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
30 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark C925dte

#24Z0601
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος LED
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
2500 - 10000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
30 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CX725de

#40C9554
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
2000 - 20000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
47 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CX725dhe

#40C9555
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
2000 - 20000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
47 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CX725dthe

#40C9556
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
2000 - 20000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
47 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CX820dtfe

#42K0022
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
2500 - 25000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
50 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CX825dte

#42K0051
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
3000 - 30000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
52 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CX825dtfe

#42K0052
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
3000 - 30000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
52 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CX860dte

#42K0081
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 50000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
57 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CX860dtfe

#42K0082
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 50000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
57 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CX860de

#42K0080
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 50000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
57 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CX825de

#42K0050
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
3000 - 30000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
52 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CX820de

#42K0020
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
2500 - 25000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
50 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CX510de

#28E0510
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
1500 - 7000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
30 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CX410de

#28D0560
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
800 - 6000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
30 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CX410e

#28D0510
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
800 - 6000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
30 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CX510dhe

#28E0623
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
1500 - 7000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
30 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CX510dthe

#28E0560
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
1500 - 7000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
30 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CX410dte

#28D0610
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
800 - 6000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
30 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CX310dn

#28C0560
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
500 - 5000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
23 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark CX310n

#28C0510
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
500 - 5000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
23 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark X950dhe

#22Z0689
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος LED
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 33000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
45 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark X925de

#24Z0672
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος LED
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 10000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
30 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark X950de

#22Z0076
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος LED
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 33000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
45 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark X952de

#22Z0077
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος LED
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 33000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
50 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark X954de

#22Z0078
Τύπος συσκευής:
Έγχρωμος LED
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 33000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
55 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MS911de

#26Z0001
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
15000 - 59000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
55 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MS312dn

#35S0080
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
500 - 2500 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
33 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MS415dn

#35S0280
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
750 - 7200 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
38 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MS711dn

#40G0630
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 75000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
52 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MS710dn

#40G0530
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
3000 - 50000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
48 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MS812de

#40G0360
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 100000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
66 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MS610de

#35S0530
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
3000 - 16000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
47 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MS812dn

#40G0330
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 100000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
66 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MS810de

#40G0160
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
3000 - 50000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
52 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MS811dn

#40G0230
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 75000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
60 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MS810dn

#40G0130
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
3000 - 50000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
52 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MS812dtn

#40G0480
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 100000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
66 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MS810n

#40G0120
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
3000 - 50000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
52 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MS811n

#40G0220
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 75000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
60 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MS810dtn

#40G0420
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
3000 - 50000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
52 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MS811dtn

#40G0450
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 75000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
60 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MS610dn

#35S0430
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
3000 - 16000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
47 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MS510dn

#35S0330
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
1500 - 14000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
42 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MS610dte

#35S0570
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
3000 - 16000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
47 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX911de

#26Z0157
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
15000 - 50000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
55 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX910de

#26Z0200
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
15000 - 50000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
45 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX912de

#26Z0158
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
15000 - 50000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
65 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX910dxe

#26Z0280
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
15000 - 50000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
45 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX812dpe

#24T8091
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 100000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
66 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX812dxpe

#24T8099
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 100000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
66 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX811dpe

#24T8079
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 75000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
60 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX811dxpe

#24T8087
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 75000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
60 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX810dpe

#24T8067
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
3000 - 50000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
52 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX810dxpe

#24T8075
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
3000 - 50000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
52 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX611de

#35S6755
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
2000 - 15000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
47 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX511de

#35S5763
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
2000 - 12000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
42 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX410de

#35S5761
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
750 - 10000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
38 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX611dhe

#35S6756
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
2000 - 15000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
47 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX511dhe

#35S5764
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
2000 - 12000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
42 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX510de

#35S5812
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
2000 - 12000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
42 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX310dn

#35S5760
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
250 - 6000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
33 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX511dte

#35S5951
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
2000 - 12000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
42 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX812dfe

#24T8090
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 100000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
66 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX812dxfe

#24T8098
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 100000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
66 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX812dme

#24T8092
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 100000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
66 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX812dxme

#24T8100
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 100000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
66 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX811dfe

#24T8078
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 75000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
60 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX811dme

#24T8080
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 75000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
60 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX811dxfe

#24T8086
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 75000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
60 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX811dxme

#24T8088
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 75000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
60 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX810dfe

#24T8066
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
3000 - 50000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
52 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX810dme

#24T8068
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
3000 - 50000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
52 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX810dxfe

#24T8074
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
3000 - 50000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
52 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX810dxme

#24T8076
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
3000 - 50000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
52 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX711de

#24T8062
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 100000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
66 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX710de

#24T8059
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 75000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
60 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX710dhe

#24T8060
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 75000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
60 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark MX711dhe

#24T8063
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
5000 - 100000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
66 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark X864de 4

#19Z0244
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
15000 - 50000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
55 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark X862de 4

#19Z0243
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
15000 - 50000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
45 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark X862de 3

#19Z0191
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
15000 - 50000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
45 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark X864de 3

#19Z0192
Τύπος συσκευής:
Μονόχρωμος Laser
Μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων:
15000 - 50000 Σελίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης:
55 Σελίδες/λεπτό (ppm)

Lexmark Forms Printer 2580n+

#11C2947
Τύπος συσκευής:
9-Pin Dot Matrix

Lexmark Forms Printer 2590n+

#11C2950
Τύπος συσκευής:
24-Pin Dot Matrix

Lexmark Forms Printer 2591+

#11C2951
Τύπος συσκευής:
24-Pin Dot Matrix

Lexmark Forms Printer 2580+

#11C2946
Τύπος συσκευής:
9-Pin Dot Matrix

Lexmark Forms Printer 2581+

#11C2948
Τύπος συσκευής:
9-Pin Dot Matrix

Lexmark Forms Printer 2590+

#11C2949
Τύπος συσκευής:
24-Pin Dot Matrix

Lexmark Forms Printer 2581n+

#11C2928
Τύπος συσκευής:
9-Pin Dot Matrix

Lexmark Forms Printer 2591n+

#11C2929
Τύπος συσκευής:
24-Pin Dot Matrix