Tulosta tämä sivu
Yrityksen sosiaalinen vastuu

Yrityksen sosiaalinen vastuu

Liiketoiminnassa kestävä kehitys ei ole uusi termi. Silti siitä on tullut yksi tärkeimmistä asioista, joka nousee aika ajoin pinnalle, eikä sitä voi ohittaa pelkkänä trendinä. Tämä johtuu siitä, että virastot, yritykset ja yksityishenkilöt ovat kaikki ottaneet omakseen käsitteen laajemmassa merkityksessä kuin pelkästään talouteen liittyvänä käsitteenä. Kestävä kehitys on yhdistettävä ihmisoikeuksiin, sosioekonomisiin ongelmiin ja ehkäpä kaikkein tärkeimpänä ympäristöön. Kyseessä on sukupolvien välinen ongelma, mahdollisesti aikamme suurin ongelma.

Me Lexmarkilla tiedostamme vastuun globaalina yrityksenä. Pyrimme liiketoimissa toimimaan tavalla, jonka myötä maailma muuttuu paremmaksi niin humanitaarisesta kuin ekologisestakin näkökulmasta. Otamme vastaan haasteen valmistaa tuotteita, jotka vaikuttavat myönteisesti ihmisiin, joihin yrityksemme koskettaa, ja heihin, jotka koskettavat tuotteitamme. Idean alusta tuotteen elinkaaren loppuun, työntekijöistä ja heidän perheistään naapureihin, tavarantoimittajista osakkeenomistajiin, poliittisista hallituksista kansalaisiin.


Uskomme, että ponnistustemme säännönmukainen dokumentointi kohti vastuullista yrityskansalaista on erittäin tärkeää kestävän kehityksen ponnistustemme parantamisessa. Olemme sitoutuneet läpinäkyvyyteen yritystoiminnassa sekä yrityksen ympäristöasioiden ja sosiaalisten toimintojen edistymisen raportoinnissa. Raportissa käsitellään 100-prosenttisesti kaikki GRI-indikaattorit sisältäen ympäristön, tuotteet, rahoituksen ja talouden, yhteiskunnan, ihmisoikeudet ja työn.

Olemme yksilöineet kestävässä kehityksessä viisi osatekijää, jotka vaikuttavat merkittävästi toimintoihimme. Tämä raportti on jaettu kyseisten osatekijöiden mukaan. Huomaat osia lukiessasi, että edistymisen mittaaminen tavoitteita vastaan ja niiden mukaan on keskeinen osa Lexmarkin hallintanäkemystä.

Lexmark on sitoutunut rehelliseen tiedonvaihtoon ja uskoo, että ongelmien tutkiminen ja niistä keskusteleminen vie ponnisteluita eteenpäin. Haluamme sitouttaa osakkeenomistajia kaikilla tasoilla ja ymmärrämme, että heidän panoksensa on tärkeä ja hyödyllinen. Tämän tavoitteen tukemiseksi olemme vaihtaneet tänä vuonna yrityksen sosiaalisen vastuun raportin vain luettavasta PDF-asiakirjasta sellaiseksi, jossa on merkittävää vuorovaikutusta.

Olemme oikeastaan kaikki toistemme osakkeenomistajia. Voit lähettää kommentteja osoitteeseen csr@lexmark.com. Mielestämme rakentava palaute on tärkeä työkalu, jonka avulla voimme parantaa kestävän kehityksen pyrkimyksiä.

Ympäristö

Lexmark suhtautuu globaalina yrityskansalaisena vakavasti globaaleihin ympäristöongelmiin. Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisena naapurina ja työnantajana. Olemme lahjakkaiden ihmisten taitoja ja taloudellisia resurssejamme hyödyntämällä nousseet ympäristöohjauksen markkinajohtajaksi.

Yhteiskunta

Lexmark myy tuotteitaan yli 170 maassa ja toimipisteitä on yli 70 kyseisistä maista. Koska jalanjälkemme on näinkin laaja, on erittäin tärkeää, että toimintomme vaikuttavat myönteisesti kyseisten yhteisöjen kansalaisiin.

Työpaikka

Turvalliset, terveelliset työolosuhteet, työturvallisuus ja mahdollisuus kasvuun ja etenemiseen ovat Lexmarkin työntekijöiden perusihmisoikeuksia. Kaikki sisäiseen ja toimitusketjun kautta työvoimaan liittyvät päätökset tehdään pitäen mielessä kyseiset oikeudet. Tämän osan sivuilla käsitellään laajemmin sitoutumistamme työntekijöiden ja heidän perheidensä elämän parantamiseen. Se sisältää mahdollisuuden henkilökohtaiseen kasvuun ja taitojen parantamiseen, esimerkiksi koulutuksen kautta.

Asiakaskokemus

Kun asiakkaamme ostavat Lexmark-tuotteita, he voivat olla varmoja, että tekevät ostoksen yritykseltä, joka pyrkii tuottamaan laadukkaan tuotteen ja ainutlaatuisen ratkaisun järkevään hintaan. Samalla he tekevät ostoksensa vastuulliselta yritykseltä, joka ottaa huomioon terveyden ja turvallisuuden sekä ympäristöongelmat.

Sosiaalisesti vastuullinen sijoittaminen

Nykyisin sijoittajat eivät etsi vain yrityksiä, jotka toimivat tehokkaasti talouden kannalta, vaan myös yrityksiä, jotka toimivat hyvin myös sosiaalisen vastuun näkökulmasta. Yritysten odotetaan olevan erityisen tietoisia ympäristöstä, arvostavan ihmisoikeuksia ja olevan hyviä naapureita. Sosiaalisesti vastuullinen sijoittaminen on muuttumassa normiksi. Lexmark on pysyäkseen mukana trendissä solminut kolme jatkuvaa sijoitussopimusta, jotka sisältävät ihmisoikeusehtoja. Niissä kielletään erityisesti sijoitukset yrityksiin, joissa harjoitetaan syrjintää rodun, ihonvärin, uskonnon, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin, kansallisuuden, vamman, iän tai veteraaniaseman perusteella.

Etiikka

Uskomme, että eettinen toiminta on tärkeä osa Lexmarkin elinikäisten asiakkaiden visiota. Kaikkien Lexmarkin liiketoimintayksiköiden korruptioon liittyvät riskit analysoidaan säännöllisesti. Yritys on laatinut ja ottanut käyttöön työntekijöiden ja toimittajien käyttäytymissäännöt, jotka auttavat minimoimaan riskit. Korruptioon painottuva muodollinen riskienarviointi sisältyy Lexmarkin tilintarkastussuunnitelmaan. Lexmarkin hallituksen talous- ja tarkastusjohtokunta tarkistaa tilintarkastussuunnitelman vuosittain.