Tarvikkeiden keräysohjelma

Eurooppalainen WEEE-direktiivi

Lexmark kannattaa kattavaa tuoteohjausta sisältäen elektroniikkalaitteiden asianmukaisen kierrättämisen niiden käyttöiän päätteeksi. Tästä syystä tuemme ja suosittelemme Euroopan WEEE-direktiivin (sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi) käyttöönottoa. Nro 2002/96/EY, 27.1.2003.

WEEE-direktiivin tavoitteet

  • lopettaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun päätyminen kaatopaikoille (12 kg asukasta kohti vuodessa)
  • pienentää käsittelemättömän WEEE-romun aiheuttamaa saastumisriskiä
  • säästää luonnonvaroja kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön kannustamalla
  • parantaa EEE-laitteiden käyttöiässä mukana olevien organisaatioiden ympäristötehokkuutta.

WEEE-velvoitteet valmistajille ja käyttäjille

  • Valmistajien on otettava käyttöön WEEE-romun keräys-, käsittely- ja kierrätysmallit tai noudatettava niitä ja maksettava niistä.
  • Valmistajien on harkittava EEE-laitteiden suunnittelemista ympäristön ehdoilla, jotta tuotteiden purkaminen, uudelleenkäyttäminen ja kierrättäminen olisi helpompaa tuotteen käyttöiän lopussa.
  • Valmistajien on ilmoitettava asiakkaille WEEE-keräysratkaisu kaikista tuotteista, jotka on ostettu 13.8.2005 tai sen jälkeen.
  • Kotitalouksien EEE-laitteet, jotka on tuotu markkinoille 13.8.2005 jälkeen, on merkittävä EU:n WEEE-direktiivin vaatimusten mukaisesti. Rastilla merkityn jäteastian symboli laitetaan tuotteisiin sen merkiksi, että hävitettäessä tuote on kierrätettävä asianmukaisella tavalla.
  • Käyttäjien on noudatettava valmistajan ohjeita, kun rastilla merkityn jäteastian symbolin sisältävää laitetta ollaan hävittämässä.

Miten se toimii?

icon 1

Kaikissa Lexmark-tuotteissa, jotka on tuotu markkinoille 13.8.2005 alkaen (kotitalous- ja yritystuotteet), on rastilla merkityn jäteastian symboli.

icon 2

WEEE-direktiivin mukaisesti kotitalous- ja yrityskäyttäjien tulostuslaitteiden käyttöiän lopun hallintaa koskevat tiedot ovat tulostimen mukana toimitetulla ohjain-CD-levyllä.

icon 3

Lexmark on järjestänyt kaikki vaatimukset täyttävän logistisen järjestelmän, jolla romu kuljetetaan kierrätyskumppaneiden laitoksiin. Olemme solmineet yhteistyösopimuksia koko Euroopan alueella. Järjestelmän avulla Lexmark takaa, että kerätty WEEE-romu käsitellään EU-direktiivin mukaisesti ja tarkemminkin, sillä kierrätys- ja uudelleenkäyttötavoitteet ovat yli 99 prosenttia (osan keskimääräisestä painosta).

Lexmarkin keräysmalli vaihtelee maittain kansallisen WEEE-lainsäädännön ja Lexmarkin paikallisesti tarjottujen palveluiden mukaan. Lisätietoja kannattaakin tiedustella ottamalla yhteyttä Lexmarkin paikalliseen toimistoon tai edustajaan.