Johdon profiilit

Brad-Clay-Gold-2-Headshot-Small

Brad Clay

Vanhempi varapääjohtaja, viestintäjohtaja ja sääntöjenvalvontajohtaja

Brad Clay on Lexmark Internationalin vanhempi varapääjohtaja, viestintäjohtaja ja sääntöjenvalvontajohtaja. Hän vastaa yrityksen IT-strategiasta, -toiminnoista ja -sovelluksista maailmanlaajuisesti. Sen lisäksi hän on vastuussa tietosuojasta, kyberturvallisuudesta ja fyysisestä turvallisuudesta ja sisäisestä auditoinnista.  Ennen nykyistä rooliaan, johon hän siirtyi marraskuussa 2016, Clay toimi Lexmarkin tietohallintojohtajana ja vastasi myös yrityksen hankinnan integroinnin tehtävistä. Ennen sitä hän oli Pohjois-Amerikan maantieteellisen liiketoimintayksikön talous-, suunnittelu- ja myyntitoimintojen johtaja.


Jerry-Grasso-Headshot-Tie-Small

Jerry Grasso

Vanhempi varapääjohtaja, markkinointijohtaja

Jerry Grasso on Lexmark Internationalin vanhempi varapääjohtaja ja markkinointijohtaja. Hän vastaa yrityksen globaalista markkinointistrategiasta ja sen toteuttamisesta.  Ennen nykyistä rooliaan, johon hän siirtyi marraskuussa 2016, Grasso oli yritysviestinnän varapääjohtaja. Tehtävässään hän vastasi tiedotus- ja suhdetoiminnasta, sisäisestä viestinnästä ja yrityksen luovan toiminnan palveluista siitä alkaen, kun hän tuli Lexmarkille vuonna 2008.


Linda_Hollembaek_HighRe

Linda Hollembaek

Vanhempi varapääjohtaja, integrointihallinto

Lexmark Internationalin integrointihallinnon vanhempana varapääjohtajana Linda Hollembaek vastaa useista integrointiprojekteista yhteisen sävelen löytämiseksi, kun Lexmark aloittaa toimintansa Apex Technologyn tytäryhtiönä.

Ennen kuin hänet nimettiin tähän tehtävään marraskuussa 2016, Hollembaek toimi varapääjohtajana ja globaaleiden palvelutoimintojen johtajana. Roolissaan hän vastasi Lexmarkin palvelu- ja ratkaisuliiketoiminnan operatiivisesta rakenteesta, mukaan lukien hallitut tulostuspalvelut, toimintojen tekninen tuki, palveluiden toimitus, palvelujärjestelmät ja -työkalut, yrityksen asiakaskokemus, toiminnallinen tehokkuus ja kestävyys.


Tonya_Jackson

Tonya Jackson

Vanhempi varapääjohtaja, toimitusketjun johtaja

Lexmark Internationalin vanhempana varapääjohtajana ja toimitusketjun johtajana Tonya Jackson vastaa maailmanlaajuisista toimitusketjutoiminnoista mukaan lukien kysyntä/tarjonta-suunnittelu, globaali ostopalvelu, laitteisto- ja tarvikevalmistus, jakelu ja logistiikka sekä Lexmarkin Shared Services Centers -keskukset.

Jackson on johtanut Lexmarkin globaaleita toimitusketjutoimintoja vuodesta 2013 alkaen. Sitä ennen hän toimi kahden vuoden ajan varapääjohtajana ja maailmanlaajuisten tarviketoimintojen johtajana. Hän vastasi Lexmarkin tulostintarvikkeiden globaaleista valmistus- ja suunnittelutoiminnoista.


patton-med.jpg

Robert J. Patton

Vanhempi varapääjohtaja, päälakimies

Bob Patton on Lexmark International, Inc:n vanhempi varapääjohtaja ja päälakimies. Kesäkuusta 2008 lähtien hän on vastannut yrityksen lakiosaston toiminnoista maailmanlaajuisesti.  Patton tuli Lexmarkille 2001 asianajajaksi. Hän keskittyi ensisijaisesti Lexmarkin liiketoiminnan ja oikeudenkäyntien tukemiseen.

Ennen siirtymistään Lexmarkille Patton työskenteli 15 vuoden ajan Xerox Corporationissa. Hän toimi viimeksi Xeroxilla osakasasianajajana.


BrockSaladin_tie

Brock Saladin

Vanhempi varapääjohtaja, talousjohtaja

Brock Saladin on Lexmark Internationalin vanhempi varapääjohtaja ja talousjohtaja. Hän vastaa Lexmarkin maailmanlaajuisten asiakkaiden tuote-, tarvike-, ratkaisu- ja palvelutarpeista sekä tehokkaiden markkinoilletulostrategioiden luomisesta.

Ennen nykyistä rooliaan, johon hän siirtyi marraskuussa 2016, Saladin oli varapääjohtaja sekä Lexmarkin entisen Imaging Solutions and Services -jaoston globaalin kanavamyynnin ja -markkinoinnin johtaja. Hänen vastuullaan oli Lexmarkin globaalin kanavastrategian kehittämisestä ja toimivuuden parhaiden käytäntöjen käyttöönotosta. Ennen sitä hän oli varapääjohtaja ja globaalin tarvikemyynnin ja -markkinoinnin johtaja.


Sharon-Votaw

Sharon Votaw

Vanhempi varapääjohtaja, henkilöstöjohtaja

Sharon Votaw on Lexmark Internationalin vanhempi varapääjohtaja ja henkilöstöjohtaja.

Ennen nykyistä rooliaan, johon hän siirtyi marraskuussa 2016, Votaw oli globaalin palkka-, etuus- ja HRIS-osaston varapääjohtaja. Roolissaan hän vastasi maailmanlaajuisen johtaja- ja työntekijäpalkkio-ohjelmien ja globaalin etuusstrategian suunnittelusta ja hallinnosta, Yhdysvaltain etuusohjelman toiminnan johtamisesta, globaaleista liikkuvuusohjelmista ja globaalin henkilöstötietojärjestelmän tuesta.


AllenWaugerman_tie

Allen Waugerman

Vanhempi varapääjohtaja, teknologiajohtaja

Allen Waugerman on Lexmark Internationalin vanhempi varapääjohtaja ja teknologiajohtaja. Hänet nimettiin tähän tehtävään marraskuussa 2016. Hän vastaa Lexmarkin globaaleista tutkimus- ja kehitystoiminnoista.

Aikaisemmin Waugerman toimi Lexmarkin entisen Imaging Solutions and Services -jaoston varapääjohtajana ja maailmanlaajuisten korkomarkkina- ja myyntitoimintojen johtajana viiden vuoden ajan. Tehtävässään hän vastasi jälkimarkkinoiden tarvike- ja palvelutarjonnan markkinoinnista ja myynnistä. Ennen sitä hän oli pienen lasertuotetyöryhmän johtaja.