Matrični pisači

Pisač obrazaca Lexmark 2580+

#11C2947
Vrsta uređaja:
Matrični pisači s 9 iglica

Pisač obrazaca Lexmark 2590n+

#11C2950
Vrsta uređaja:
Matrični pisači s 24 iglica

Pisač obrazaca Lexmark 2591+

#11C2951
Vrsta uređaja:
Matrični pisači s 24 iglica

Pisač obrazaca Lexmark 2580+

#11C2946
Vrsta uređaja:
Matrični pisači s 9 iglica

Pisač obrazaca Lexmark 2581+

#11C2948
Vrsta uređaja:
Matrični pisači s 9 iglica

Pisač obrazaca Lexmark 2590+

#11C2949
Vrsta uređaja:
Matrični pisači s 24 iglica

Pisač obrazaca Lexmark 2581n+

#11C2928
Vrsta uređaja:
Matrični pisači s 9 iglica

Pisač obrazaca Lexmark 2591n+

#11C2929
Vrsta uređaja:
Matrični pisači s 24 iglica