Profili uprave

Brad-Clay-Gold-2-Headshot-Small

Brad Clay

Viši potpredsjednik, glavni direktor za informacije i sukladnost

Brad Clay je viši potpredsjednik te glavni direktor za informacije i sukladnost u Lexmark Internationalu. Odgovoran je za IT strategiju, operativu i globalne primjene te privatnost podataka, cyber sigurnost, fizičku sigurnost i internu reviziju.  Clay je prije preuzimanja ove dužnosti u studenom 2016. vršio dužnost glavnog direktora Lexmarka za informacije te je bio odgovoran za aktivnosti tvrtke na području integracije akvizicija. Prije toga je bio direktor financija, planiranja i prodaje za sjevernoameričku geografsku poslovnu jedinicu.


Jerry-Grasso-Headshot-Tie-Small

Jerry Grasso

Viši potpredsjednik, glavni direktor marketinga

Jerry Grasso je viši potpredsjednik te glavni direktor marketinga u Lexmark Internationalu. Odgovoran je za globalnu marketinšku strategiju i provedbu na razini tvrtke.  Grasso je prije preuzimanja sadašnje dužnosti u studenom 2016. vršio dužnost potpredsjednika korporativnih komunikacija. Na toj je dužnosti od dolaska u Lexmark 2008. godine bio odgovoran za odnose s javnošću, interne komunikacije te korporativne kreativne usluge.


Linda_Hollembaek_HighRe

Linda Hollembaek

Viša potpredsjednica, ured za upravljanje integracijama

Linda Hollembaek je kao viša potpredsjednica ureda za upravljanje integracijama Lexmark Internationala odgovorna za razne integracijske projekte u cilju postizanja sinergija na početku djelovanja Lexmarka u sklopu tvrtke Apex Technology.

Hollembaek je prije imenovanja na ovu dužnost u studenom 2016. bila na dužnosti potpredsjednice i glavne direktorice sektora globalnih usluga. Na toj je dužnosti bila odgovorna za operativnu strukturu područja Lexmarkovih usluga i rješenja, uključujući usluge upravljanja ispisom, tehničku podršku, isporuku usluga, uslužne sustave i alate, pitanja korporativnih klijenata, operativnu izvrsnost te održivost.


Tonya_Jackson

Tonya Jackson

Viša potpredsjednica, glavna direktorica lanca nabave

Tonya Jackson je kao viša potpredsjednica i glavna direktorica lanca nabave za Lexmark International odgovorna za globalno djelovanje lanca nabave, uključujući planiranje potražnje/ponude, globalne resurse, proizvodnju hardvera i potrošnog materijala, distribuciju i logistiku te centre zajedničkih službi Lexmarka.

Jackson vodi Lexmarkov globalni lanac nabave od 2013. Prije toga je dvije godine provela na dužnosti potpredsjednice i glavne direktorice sektora potrošnih materijala. Bila je odgovorna za globalnu proizvodnju i inženjering Lexmarkovih potrošnih materijala za pisače.


patton-med.jpg

Robert J. Patton

Viši potpredsjednik, glavni savjetnik i tajnik

Bob Patton je viši potpredsjednik, glavni savjetnik i tajnik Lexmark International, Inc. Od lipnja 2008. odgovoran je za globalna djelovanja pravnog odjela tvrtke.  Patton se priključio Lexmarku 2001. kao korporativni savjetnik, usredotočujući se prvenstveno na podršku Lexmarkovim poslovnim djelovanjima i parnične postupke.

Patton je prije dolaska u Lexmark proveo 15 godina u korporaciji Xerox. Posljednja dužnost koju je tamo obnašao bila je pomoćnik glavnog savjetnika.


BrockSaladin_tie

Brock Saladin

Viši potpredsjednik, glavni direktor prihoda

Brock Saladin je viši potpredsjednik te glavni direktor prihoda u Lexmark Internationalu. Odgovoran je za ispunjavanje potreba Lexmarkovih klijenata diljem svijeta na području proizvoda, potrošnih materijala, rješenja i usluga, kao i stvaranje učinkovitih strategija izlaska na tržište.

Saladin je prije preuzimanja sadašnje dužnosti u studenom 2016. bio potpredsjednik i glavni direktor globalnih kanala prodaje i marketinga za Lexmarkov bivši odjel ispisnih rješenja i usluga, odgovoran za razvoj Lexmarkove strategije globalnih kanala i implementaciju najboljih praksi u cilju osiguravanja provedbe. Prije toga je bio potpredsjednik i glavni direktor globalne prodaje i marketinga potrošnih materijala.


Sharon-Votaw

Sharon Votaw

Viša potpredsjednica, glavna direktorica ljudskih resursa

Sharon Votaw je viša potpredsjednica te glavna direktorica ljudskih resursa u Lexmark Internationalu.

Votaw je prije preuzimanja sadašnje dužnosti u studenom 2016. vršila dužnost potpredsjednice globalnih naknada, povlastica i informacijskog sustava ljudskih resursa. Na toj je dužnosti bila odgovorna za osmišljavanje i upravljanje globalnim programima naknada uprave i djelatnika, globalnu strategiju povlastica, operativno upravljanje povlasticama za SAD, globalne programe mobilnosti te podršku globalnom informacijskom sustavu ljudskih resursa.


AllenWaugerman_tie

Allen Waugerman

Viši potpredsjednik, glavni direktor tehnologije

Allen Waugerman je viši potpredsjednik te glavni direktor tehnologije u Lexmark Internationalu. Na ovu je dužnost imenovan u studenom 2016. te je odgovoran za Lexmarkova globalna istraživanja i razvoj.

Waugerman je ranije tijekom pet godina vršio dužnost potpredsjednika i glavnog direktora globalnog marketinga i prodaje anuiteta za Lexmarkov bivši odjel ispisnih rješenja i usluga. Na toj je dužnosti bio odgovoran za marketing i prodaju dodatnih potrošnih materijala te ponudu usluga. Prije toga je vršio dužnost glavnog direktora laserskih proizvoda za male radne skupine.