Az ügyvezető igazgató levele

 Paul Rooke

Kedves barátaim!

A Lexmark – sok más nemzetközi vállalathoz hasonlóan – mára mélyebben elköteleződött a gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság felé. A vállalatoknak a fenntarthatóság és a társadalmi felelősség iránti mélyebb elkötelezettsége, valamint a vállalatok e területeken tett erőfeszítéseinek rendszeres és hivatalos dokumentálása segít abban, hogy fontos kérdések kerüljenek a figyelem középpontjába, és elérjék a kritikus tömeget. Reméljük, hogy ezeknek az erőfeszítéseknek köszönhetően javul az emberek életminősége az egész világon.

Az utóbbi időszak gazdasági zűrzavarában – miközben számos cég fájdalmas megszorításokra kényszerült több területen is – a Lexmark még elszántabbá vált abban az elhatározásában, hogy összeegyeztesse a pénzügyi sikerességet a felelős globális állampolgári szereppel. Továbbra is eltökélt célunk a méltányos társadalmi és környezeti eljárások megvalósítása, miközben megerősítettük pozíciónkat a globális erőforrásokat gondosan és pozitívan kezelő vállalatként.

A fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás több ok miatt is elsődleges fontosságú a Lexmark számára. Mindenek előtt ez a helyes viselkedés. Ezen túlmenően üzletileg is ez a célszerű út. A környezeti és társadalmi felelősségvállalás az egyik legfontosabb szemponttá vált a vásárlók szemében. A befektetők hasonlóképpen elvárják a vállalatok fenntartható működését. Emellett az új törvények és a kialakuló önként vállalt szabályok korlátozhatják azoknak a vállalatoknak a piaci lehetőségeit, amelyek nem kínálnak fenntartható termékeket, vagy nem felelős módon tevékenykednek.

Ez a jelentés felvázolja a Lexmark környezeti és társadalmi felelősségvállalás területén tett erőfeszítéseit, bemutatja stratégiánkat, eredményeinket és a jövőre vonatkozó terveinket. A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának (Corporate Social Responsibility, CSR) kérdései – a környezet iránti felelősség, a munkahelyi sokféleség és hozzáférhetőség – különösen fontosak a Lexmark számára, ezért ezeket részletesen tárgyaljuk.

2009 végén elhatároztuk, hogy nagy mértékben növeljük az átláthatóságot, és létrehozunk olyan programokat, amelyeknek célja a CSR-programunkban külső elemzők által és belső vizsgálatok során felismert hiányosságok megszüntetése. Büszkén jelenthetem ki, hogy mindkét célkitűzést teljesítettük. Ezzel a jelentéssel elértük a lehető legmagasabb szintű átláthatóságot: megvalósítottuk a Global Reporting Initiative (GRI) által megfogalmazott teljesítményjellemzők 100 százalékát. A Lexmark vállalatot külső szervezetek is elismerik a környezeti és társadalmi felelősségvállalás terén tett erőfeszítéseiért. 2010-ben beválasztották a Lexmarkot a Maplecroft intézet Climate Innovation Indexes (Klíma Innovációs Index) ranglistájába. Az összesítésben a hetedik, saját szektorunkban (technológia) és alszektorunkban (számítógépek) pedig az első helyre soroltak minket. Emellett második helyre kerültünk a kibocsátás csökkentését értékelő rangsorban 350 vállalat közül. Vállaltunk felkerült a Corporate Responsibility című magazin legutóbb összeállított „100 Best Corporate Citizens List” listájára (a társadalmilag legtudatosabb 100 vállalat listája) is, ahol a 60. helyet kapta az összesítésben, valamint a 6. helyet kapta a környezet és a 8. helyet a klímaváltozás kategóriájában.

Úgy gondolom, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos témákban elért eredményünk és a róla szóló jelentésünk jó, de mindig van lehetőség a fejlődésre. Továbbra is szándékunk, hogy fáradhatatlan szorgalommal igyekezzünk megőrizni vezető pozíciónkat e téren. A Lexmark felső vezetésének feladati közé tartozik a környezeti és társadalmi tudatosság beágyazása vállalati kultúránkba. Ez a folyamat segíteni fogja, hogy a fenti kérdéseket alaposan megfontolva hozzuk meg döntéseinket vállalatunk minden szintjén. Legalább olyan fontos az, hogy hogyan végezzük üzleti tevékenységünket, mint hogy termékeink milyen minőségűek.

A jövőben továbbra is támogatjuk az ENSZ Globális Szerződése (The United Nations Global Compact, UNGC) programot, és a társadalmi és környezeti kérdésekre érzékeny módon végezzük üzleti tevékenységünket, a szerződésben foglalt alapelvek szerint.

Befejezésként szeretném kifejezni, mennyire büszke vagyok arra, hogy a Lexmark munkatársai lenyűgöző szinten magukévá tették a társadalmi és környezeti felelősségvállalás koncepcióját. Ez különösen jó megvilágításba helyezi vállalatunkat, ezért hálás vagyok mindannyiuk elkötelezettségéért.

Tisztelettel,

Paul Rooke Signature

Paul A. Rooke
Elnök-vezérigazgató
Lexmark International, Inc.