Inzamelings- en recyclingprogramma's

Lexmark en het milieu

Lexmark streeft ernaar om een ecologische verantwoorde leverancier van producten en diensten te zijn. Daarom houden we rekening met het milieu bij het ontwerp van onze producten, kiezen we bewust voor minder verpakkingsmateriaal, bieden we verschillende inzamelingsprogramma's aan en hanteren we progressieve methoden voor recycling.

Inzamelingsprogramma voor cartridges

Dit programma biedt verschillende retourmethoden en ondersteunt unieke inzamelingsinitiatieven over de hele wereld. Inzameling is altijd gratis voor consumenten! Klik hier voor meer informatie.

Inzamelingsprogramma voor apparatuur

Wilt u meer weten over het inzamelingsprogramma voor apparatuur? Klik hier