Lexmark Cartridge Inzamelprogramma

De bescherming van het milieu zit in onze natuur

Als leverancier van afdrukoplossingen produceert en distribueert Lexmark jaarlijks miljoenen supplies, zoals inkt, toner en fotopapier. Onderzoek heeft uitgewezen dat gedurende de levensduur van een printer het milieu weliswaar het meest wordt belast door papier, maar het effect van cartridges mag niet worden vergeten. Elke Lexmark cartridge is technisch zodanig ontwikkeld dat de gebruiker hiermee een optimale afdrukkwaliteit verkrijgt. Lexmark supplies zijn ontworpen om te worden geretourneerd en gerecycled, niet om op de afvalberg terecht te komen. Meer informatie.

Lexmark heeft het Lexmark Cartridge Inzamelprogramma ontwikkeld om u als klant te helpen bij het recyclen van uw lege Lexmark cartridges. Dit programma is bedoeld om ervoor te zorgen dat lege Lexmark cartridges op de juiste manier worden ingezameld, hergebruikt of gerecycled. Dit leidt tot minder afval en een lager verbruik van grondstoffen. Het Lexmark Cartridge Inzamelprogramma is altijd gratis en is zodanig opgezet dat u er gemakkelijk aan kunt deelnemen.