Bericht van de president-directeur

 Paul Rooke

Beste vrienden,

Lexmark heeft, net als zo veel andere wereldwijde bedrijven, zijn toewijding aan duurzaamheid in economische, sociale en milieubelangen versterkt. Een grotere toewijding aan duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en regelmatige en formele documentatie van bedrijfsinspanningen in deze gebieden zorgen ervoor dat belangrijke kwesties voor het voetlicht worden geplaatst. Wij hopen dat deze inspanning zullen resulteren in een verbeterde kwaliteit van leven voor mensen wereldwijd.

Tijdens de recente periode van wereldwijde economische onrust, toen veel bedrijven werden gedwongen om moeilijke beslissingen te nemen in veel onderdelen van hun bedrijf, was Lexmark vastberadener dan ooit om ons financiële succes af te stemmen op maatschappelijk verantwoord ondernemen. We hebben onze toewijding aan rechtvaardige sociale en milieupraktijken behouden en onze positie versterkt als een zorgzame en positieve steward van wereldwijde resources.

Er zijn verschillende redenen dat duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid prioriteiten zijn bij Lexmark. Als eerste is dit het juiste. Een daarnaast is het ook zakelijk verstandig. Sociale en milieuverantwoordelijkheid zijn een belangrijk onderwerp geworden voor consumenten. Een ook investeerders verwachten dat bedrijven duurzaam opereren. Daarnaast kunnen nieuwe wetgeving en opkomende vrijwillige standaarden markttoegang beperken voor bedrijven die geen duurzame producten aanbieden of niet opereren op een verantwoordelijke manier.

Dit rapport laat de inspanningen van Lexmark op het gebied van sociale en milieuverantwoordelijkheden zien, waarbij onze strategie, onze prestaties en onze toekomstplannen worden behandeld. CSR-problemen die vooral belangrijk zijn voor Lexmark – milieuverantwoordelijkheid, diversiteit op de werkvloer en toegankelijkheid – worden uitgebreid besproken.

Aan het einde van 2009 hebben we een doel gesteld om ons transparantieniveau dramatisch te vergroten en om programma's samen te stellen om de gaten in onze CSR-programma's te vullen die zijn vastgesteld door externe analisten en via interne analyses. Het doet mij genoegen te rapporteren dat beide doelen zijn behaald. Met dit rapport hebben wij ons hoogste transparantieniveau bereikt door in te gaan op alle indicatoren die zijn aangewezen door Global Reporting Initiative. Daarnaast is Lexmark door externe organisaties erkend voor zijn sociale en milieu-inspanningen. In 2010 werd Lexmark geselecteerd voor opnamen in de Maplecroft Climate Innovation Indexes. Lexmark werd zevende en we werden eerste in onze sector (technologie) en subsector (computers). Daarnaast waren we tweede in het overzicht van 350 bedrijven die hun uitstoot hadden verminderd. Ons bedrijf werd ook genoemd in de nieuwste 100 Best Corporate Citizens List samengesteld door Corporate Responsibility Magazine, waarin we de 60e positie behaalden met hogere posities zoals nummer 6 voor milieu en nummer 8 voor klimaatverandering.

Ik ben ervan overtuigd dat onze staat van dienst met betrekking tot duurzaamheidkwesties en onze rapportage hierover goed is, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Wij zijn van plan ons te blijven inspannen om een leiderspositie te behouden in deze onderneming. Het senior management van Lexmark moet een bewustzijn op het gebied van milieu en sociale kwesties introduceren in onze bedrijfscultuur. Dit proces zal ervoor zorgen dat deze kwesties uitgebreid in afweging zullen worden genomen bij alle beslissingen die op elk niveau van ons bedrijf worden genomen. De manier waarop wij zakendoen is net zo belangrijk voor ons als de kwaliteit van onze producten.

We zullen in de toekomst het UNGC (United Nations Global Compact) blijven ondersteunen en zullen zakendoen op een manier waarbij rekening wordt gehouden met sociale en milieukwesties, en die overeenkomt met de uitgangspunten van die overeenkomst.

Laat mij ten slotte aangeven hoe trots ik erop ben dat werknemers van Lexmark het concept van verantwoordelijk op het gebied van sociale kwesties en het milieu hebben omarmd. Hierdoor komt ons bedrijf erg goed voor de dag en ik ben ze allemaal erg dankbaar voor deze inzet.

Met vriendelijke groet,

Paul Rooke Signature

Paul A. Rooke
Voorzitter en president-directeur
Lexmark International, Inc.