Lexmark PrintCryption-kort

Funksjoner

Kompatibilitet

Lexmarks PrintCryption-kort støtter Advanced Encryption Standard (Rijndael-algoritmen) så det tilfredsstiller kravene til FIPS-197. Skriveren må være tilkoblet TCP/IP-nettverket med standard-Ethernet-tilkoblingen i nettverksskrivermodellene. Unike TCP/IP-portnumre brukes til den krypterte utskriftsinformasjonen. Kortet dekrypterer og skriver ut informasjonen på en måte som passer til porten: Port 9150 – fast nøkkelstyring og kontroll for offentlige og private RSA-nøkkelpar; Port 9151 – brukes til data som er kryptert med en fast AES-nøkkel; Port 9152 – brukes til data som er kryptert med en AES-øktnøkkel.

Krav til standarder

Federal Information Processing Standard (FIPS-197) for Advanced Encryption Standard: http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips197/fips-197.pdfDenne standarden spesifiserer Rijndael som en FIPS-godkjent krypteringsalgoritme som kan brukes av amerikanske myndigheter (og andre) til å beskytte sensitiv informasjon. Spørsmål og svar vedrørende denne standarden finner du på denne URL-en: http://csrc.nist.gov/encryption/aes/round2/aesfact.htmlFastvare og programvare i dette produktet bruker et FIPS.140-sertifisert bibliotek.

Informasjon om nøkler:

Dette produktet bruker bare konfidensialitetsnøkler. Det bruker ikke signatur- eller autentiseringsnøkler. Konfidensialitetsnøklene som brukes omfatter ingen forholdsregler ved sperring eller gjenoppretting av nøkler. Det finnes ingen bakveier eller andre forholdsregler for nødtilgang til de dataene som krypteres.AES spesifiserer tre nøkkelstørrelser: 128, 192 og 256 bits. Med desimaltall betyr dette at disse nøklene har omtrent følgende antall mulige kombinasjoner: 3,4 x 10^38 mulige 128-bitsnøkler; 6,2 x 10^57 mulige 192-bitsnøkler; 1,1 x 10^77 mulige 256-bitsnøkler.Til sammenlikning er nøklene i NISTs Data Encryption Standard (DES) 56 bits lange, hvilket betyr at det finnes ca. 7,2 x 10^16 mulige DES-nøkler. Det finnes altså i størrelsesorden 10^21 ganger flere 128-bits AES-nøkler enn 56-bits DES-nøkler.DES var en U.S. Government-standard i ca. tyve år før den ble knekket av massive angrep fra parallellkoblede datamaskiner og spesialkonstruert "DES-knekker"-programvare. AES støtter vesentlig større nøkkelstørrelser enn DES. Med mindre det skulle forekomme angrep på AES som er raskere enn nøklene kan brukes opp, har AES potensiale til å forbli sikker i mer enn tyve år, selv om det tas hensyn til kommende teknologiske fremskritt.

Eksportrestriksjoner:

Disse produktene er klassifisert av US Bureau of Industry and Security under ECCN 5D002 (c.1) som detaljsalg-krypteringsenheter (handelsvarer, teknologi eller programvare) som kan eksporteres til visse land under License Exception ENC, Section 740.17 (b) (3) av Export Administration Regulations. Disse produktene er underlagt amerikanske eksportkontrollover og kan gjøres til gjenstand for eksport- eller importreguleringer i andre land. Lisenser og godkjennelse til å eksportere, re-eksportere eller importere dette produktet kan kreves etter levering.Disse produktene må ikke eksporteres eller re-eksporteres til noen land (eller statsborgere av slike land) som støtter internasjonal terrorisme, inklusive, men ikke begrenset til Kuba, Iran, Irak, Libya, Nord-Korea, Sudan og Syria.Disse produktene må ikke eksportes til bruk i konstruksjon, utvikling, produksjon eller bruk av atomvåpen eller biologiske eller kjemiske våpen.

Tekniske spesifikasjoner

Varenummer
30G0829
Emballert størrelse (mm - H x B x D)
32 x 152 x 222 mm
Vekt - emballert (kg)
0.45 kg
Opprinnelsesland
United States
UNSPSC kode
44101726