Tekniske spesifikasjoner

Utskriftsteknologi

Laser, sort/hvitt

Utskriftskvalitet, sort

1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi

Papirbehandling (standard)

250 arks papirmottak, 100 arks flerbruksmater, 250 arks mater

Tilleggsutstyr papirbehandling

Konvoluttmater

Standard tilkoblinger

Centronics IEEE 1284 toveis parallell, RS-232C seriell

Lokale tilkoplinger (ekstrautstyr)

Ekstern seriell adapter, Infrarød, Intern LocalTalk, Intern RS-232C seriell, Intern RS-422 seriell

Nettverkstilkoplinger (ekstrautstyr)

Intern Fast Ethernet, Intern Ethernet 10BaseT/2, Intern Token Ring

Kundestøtte