Tekniske spesifikasjoner

Varenummer
43J3400
Navn Kassettype Sidekapasitet
Tonerkassett 7500
Tonerkassett med ekstra høy kapasitet 17600
Tonerkassett for etiketter 17600
Navn Kassettype Sidekapasitet
Tonerkassett med ekstra høy kapasitet 17600
Navn Kassettype Sidekapasitet
Tonerkassett med ekstra høy kapasitet 17600

Kundestøtte