Skriv ut denne siden

Fordeler ved Back Office-løsningene omfatter følgende:

  • reduserer utskriftskostnadene og CO2-utslipp
  • forsterker tilgangskontroller, sikkerhet og samsvar med lovpålagte krav
  • gir ett enhetlig system for utskrift fra arbeidsstasjoner og mobile enheter

Back Office-løsninger

Løsninger for mer effektiv drift av hos back office.
Forenkle papirarbeidet. Reduser antall feil. Gi bedre kundeservice, og forbedre samsvaret med lovpålagte krav.

Dokumentbehandling, arbeidsflyt og bedriftsutskrift

Papirarbeid er øverst på listen over det som kan redusere effektiviteten hos back office. Oppgaver som administrasjon av leverandører, personal og reiseregninger – til og med grunnleggende kontoroppgaver som utskrift og skanning – kan raskt drukne i papirflommen.

Lexmarks back office-løsninger stimulerer de daglige rutinene. De bidrar til at du får gjort mer på kortere tid med færre ressurser.

Back Office-løsninger


Løsning for fakturabehandling

Lexmarks løsning for fakturabehandling sikrer rask fakturaavstemming og -godkjenning, betimelig refusjon og økte muligheter for leverandørrabatt. Du begynner ved bare å ta på e-Task-skjermen på en MFP fra Lexmark, og deretter kan du enkelt hente inn, behandle og sende fakturaer, regninger og kontoutdrag. Ytterligere fakturainformasjon som angis ved innhenting, samt informasjon som trekkes ut av dokumentet, reduserer behandlingstiden ved at arbeidsflyten automatiseres og manuell dataregistrering elimineres.

Løsning for rekruttering og onboarding

Med Lexmarks løsning for rekruttering og onboarding kan du spare personaladministrasjonen for tidkrevende papirarbeid og effektivisere ansettelsesprosessen, slik at stillinger fylles raskere. Du begynner ganske enkelt ved å ta på e-Task-skjermen på en MFP fra Lexmark, og deretter kan du elektronisk hente inn, spore, sende, behandle og dele alle dokumentene som er relatert til ansettelse og onboarding av nye medarbeidere. Løsningen varsler automatisk alle relevante avdelinger om de nye medarbeiderne og gir rekrutteringsledere og andre øyeblikkelig tilgang til relevant informasjon.

Løsning for behandling av reiseregninger

Med Lexmarks løsning for behandling av reiseregninger kan du dramatisk redusere tiden det tar å sende inn, gå gjennom, godkjenne og revidere reiseutgifter og relaterte utgifter. Du begynner ganske enkelt ved å ta på e-Task-skjermen på en MFP fra Lexmark, og deretter kan du hente inn kvitteringer digitalt, knytte dem til tilhørende rapporter automatisk, og samle inn tilleggsinformasjon for å oppnå større nøyaktighet.

Frigi utskrifter

Med løsningen Frigi utskrifter fra Lexmark kan du sende dokumenter fra datamaskinen, nettbrettet, smarttelefonen eller en nettportal og skrive dem ut på en skriver eller MFP med støtte for Frigi utskrifter. I stedet for å sende dokumentet til en angitt skriver (der de utskrevne sidene blir liggende åpenlyst til du henter dem) henter du dokumentet ned fra firmaets nettsky for utskrift etter at du har logget på eller dratt ID-kortet.