Lexmark Innsamling og resirkulering

EUs WEEE-direktiv

Lexmark støtter full produktforvaltning, inkludert ansvarlig kassering av elektronisk utstyr når utstyret har nådd slutten på sin nyttige levetid. Det er grunnen til at vi støtter og oppfordrer til implementeringen av EUs WEEE-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment). N° 2002/96/EF av 27. januar 2003.

Målene for WEEE-direktivet

  • Stoppe økningen i elektrisk og elektronisk utstyr som havner på landdeponier (12 kg / innbygger per år)
  • Redusere forurensingsrisikoen på grunn av ubehandlet WEEE
  • Spare ressurser ved å oppfordre til gjenvinning eller gjenbruk
  • Forbedre miljøinnsatsen til alle organisasjonene som er med i EEE Life Cycle.

WEEE-forpliktelsene for produsenter og brukere

  • Produsenter skal implementere og følge WEEE-innsamlings-, behandlings- og gjenvinningsprogrammer og betale for dem.
  • Produsenter må ta hensyn til EEE-økodesign for å muliggjøre oppdeling, gjenbruk og gjenvinning ved slutten av produktets levetid.
  • Produsenter må informere kundene sine om WEEE-innsamlingsløsningen for produkter som er kjøpt på eller etter den 13. august 2005.
  • Husholdnings- EEE som er sluppet på markedet etter den 13. august 2005 må være merket i samsvar med kravene i EUs WEEE-direktiv. Det spesielle symbolet "overkrysset søppeldunk" plasseres på produktet for å vise at når produktet kastes, må det være gjenstand for spesiell innsamling.
  • Brukerne må følge produsentens instruksjoner når de bestemmer seg for å kaste produkter som er merket med symbolet "overkrysset søppeldunk".

Hvordan virker det?

DEN LOKALE WEEE EU-DIREKTIVENDRINGEN DET NORSKE DEKRETET NR 2005-785

HUSHOLDNINGS-WEEE

icon 1

Alle Lexmark-produkter som er kommet på markedet siden den 13. august 2005 (for husholdninger og profesjonelle) er merket med symbolet "overkrysset søppeldunk".

icon 2

I samsvar med WEEE-direktivet er all informasjon om Livssykelforvaltningsprosessen for skriverutstyr for husholdninger og profesjonelle tilgjengelig på CD-en som følger med skriveren.

icon 3

Lexmark har satt opp et fullt samsvarende logistikksystem for transporten av avfallet ditt til vår gjenvinningspartners anlegg. Vi har avtaler med partnere som opererer over hele Europa. Med dette systemet garanterer Lexmark at det innsamlede WEEE blir behandlet i samsvar med EU-direktivet. Målene er at mer enn 99% (gjennomsnitt av komponentens vekt) skal gjenvinnes eller og gjenbrukes.

Lexmarks innsamlingsprogrammer kan variere fra land til land, avhengig av det enkelte lands WEEE-lover og Lexmarks lokale tjenestetilbud. Derfor anbefaler vi at du tar kontakt med det lokale Lexmark-kontoret eller -representant hvis du vil ha mer informasjon.