Brev fra administrerende direktør

 Paul Rooke

Kjære venner,

Lexmark har, som så mange andre globale firmaer, forsterket sitt engasjement i en bærekraftig utvikling med hensyn til økonomi, samfunn og miljø. Et sterkere engasjement fra firmaer når det gjelder bærekraft og samfunnsansvar, samt regelmessig og formell dokumentasjon av firmaenes tiltak på disse områdene er med på å tvinge frem løsninger på betydelige problemer. Vi håper at disse tiltakene fører til bedre livskvalitet for mennesker over hele verden.

I løpet av den globale økonomiske uroen, da mange firmaer ble tvunget til å foreta vanskelige reduksjoner på mange områder i virksomheten, ble Lexmark mer bestemt enn noensinne på å forene økonomisk fremgang med ansvarlig globalt medborgerskap. Vi har opprettholdt vårt engasjement når det gjelder rettferdig samfunns- og miljøpraksis, og forsterket vår posisjon som hensynsfull og positiv forvalter av globale ressurser.

Det er flere årsaker til at bærekraft og samfunnsansvar er prioriteter i Lexmark. Først og fremst er det det rette å gjøre. Utover dette er det forretningsmessig fornuftig. Miljø- og samfunnsansvar har blitt svært viktig for forbrukere. Investorer forventer også at firmaer driver bærekraftig. I tillegg kan nye vedtatte lover og kommende frivillige standarder begrense markedstilgang for firmaer som ikke tilbyr bærekraftige produkter eller driver på en ansvarlig måte.

Denne rapporten skisserer de miljø- og samfunnsansvarlige tiltakene til Lexmark, og tar for seg vår strategi, våre prestasjoner og våre planer for fremtiden. Spørsmål omkring bedriftens samfunnsansvar som er av avgjørende betydning for Lexmark – miljøansvar, kulturelt mangfold på arbeidsplassen og tilgjengelighet – diskuteres i detalj.

Ved utgangen av 2009 satte vi som mål å øke gjennomsiktigheten dramatisk og opprette programmer for å tette hull som ble funnet av eksterne analytikere og gjennom interne analyser, i programmene som gjelder bedriftens samfunnsansvar. Jeg er stolt av å kunne rapportere at vi har nådd disse målene. Med denne rapporten har vi oppnådd den høyeste graden av gjennomsiktighet ved å ta for oss alle GRI-indikatorene (Global Reporting Initiative). Lexmark har også blitt anerkjent av eksterne organisasjoner for sine miljø- og samfunnsansvarlige tiltak. I 2010 ble Lexmark inkludert i Maplecroft Climate Innovation Indexes. Lexmark ble samlet sett rangert på sjuende plass, og vi tok førsteplass innenfor vår bransje (teknologi) og underbransje (datamaskiner). I tillegg ble vi rangert som nummer to med hensyn til utslippsreduksjon blant 350 rangerte firmaer. Firmaet vårt var også på den nyeste listen fra Corporate Responsibility Magazine over de hundre beste samfunnsansvarlige bedriftene. Samlet ble vi rangert som nummer 60, men som nummer 6 innenfor miljø og nummer 8 innenfor klimaendring.

Jeg mener vi har gjort en god prestasjon med hensyn til bærekraftsaker og rapporteringen av dem, men det er alltid rom for forbedringer. Vi vil fortsette med iver og glød å utarbeide tiltak for å beholde en foregangsposisjon på dette feltet. Toppledelsen i Lexmark har ansvaret for å heve miljø- og samfunnsbevisstheten i bedriftskulturen vår. Dette er med på å sikre at det blir tatt hensyn til disse spørsmålene i alle beslutninger på alle nivåer i firmaet. Måten vi gjør forretninger på, er like viktig for oss som kvaliteten på produktene våre.

Vi vil fortsette å gi vår støtte til FNs Global Compact og gjøre forretninger på en måte som tar hensyn til samfunn og miljø i tråd med prinsippene i pakten.

La meg til slutt gi uttrykk for hvor stolt jeg er av at de ansatte i Lexmark har vært så overveldende positive til begrepet om samfunns- og miljøansvar. Dette stiller firmaet vårt i et svært positivt lys, og jeg er takknemlig overfor hver og en for deres engasjement.

Med vennlig hilsen,

Paul Rooke Signature

Paul A. Rooke
styreleder og administrerende direktør
Lexmark International, Inc.