Kontroller for å beskytte

Lexmark anstrenger seg for å beskytte varemerket sitt

Det er meget viktig å beskytte Lexmarks varemerke mot det uoriginale og grå markedet. Lexmark setter inn tiltak mot produsenter av uoriginale produkter over hele verden ved å kontrollere innenlandske og utenlandske markeder om det finnes produsenter og selgere av varemerke-krenkende uoriginale kassetter og patent-krenkende kopier/kompatible kassetter.

 

5 MÅTER Å FORVISSE DEG OM AT DU HAR EN ORIGINAL KASSETT FRA LEXMARK

1) Pris

Hvis du synes prisen er for god til å være sann, er den sannsynligvis det. Gjør deg kjent med markedspriser på originale Lexmark-kassetter før du kjøper.

2) Salgssted

Pass på at du bare kjøper produkter fra Lexmark eller en autorisert forhandler eller -distributør. Vær varsom med internasjonale nettbutikker og auksjonssider på Internett som tilbyr Lexmark-kassetter.

3) Emballasje

Emballasje som bærer preg av å være fikset med, tapet eller forseglet på nytt, eller ser ut å være brukt før, inneholder kanskje ikke et originalt Lexmark-produkt.

4) Holografiske 3D-etiketter

Lexmark benytter holografiske 3D-etiketter på mesteparten av sin emballasje for skriverrekvisita slik at du lett kan identifisere originale Lexmark-produkter.

Gen Lex 2

Sett rett forfra: en rød Lexmark-logo på grunn bakgrunn.

Sett på skrå sideveis eller ovenfra/nedenfra: Punkter med tilsvarende tall vises.

Når etiketten dreies: Ordene ʺLexmarkʺ og ʺGenuineʺ vises.

SE ANIMASJON

5) Serienumre

Mesteparten av Lexmarks emballasje for skriverrekvisita har serienumre. Serialisering er et globalt oppfølgings- og sporingssystem som gjør det mulig å spore Lexmark, distributører og forhandlere samt kunder fra start til slutt.

Gen Lex

Til høyre:
Eksempler på serienumre på våre ulike rekvisitaprodukter.

Lexmark ID

Lexmark ID-app for smarttelefonen din

Forviss deg om at blekkskriverrekvisita som du kjøper er originale rekvisitaartikler fra Lexmark. Serienumre og 2D-strekkoder blir lagt til på blekkskriverrekvisita – på salgskartongen, plastikkposen og kassetten. Skann 2D-datamatrisekoden på siden av esken og få umiddelbar tilbakemelding om status.

Bruk koblingene eller QR-kodene under for å laste ned riktig versjon:

qr-apple
qr-blackberry
qr-android

Identifiser originale blekkpatroner fra Lexmark

Lexmark legger stor vekt på å sikre at kunder kjøper og bruker originalrekvisita fra Lexmark. Ved å angi det 7- eller 10-sifrede serienummeret på blekkbeholderen eller emballasjen til blekkbeholderen i vinduet nedenfor, kan du få bekreftet om kassetten er autentisk. For blekkbeholderprodukter finner du serienummeret på den ytre esken, plastikkposen og på blekkbeholderen. For tonerkassetter finner du serienummeret på den ytre esken eller på tonerkassetten. Klikk på koblingen under hvis du vil ha hjelp med å finne disse numrene.

Har du kun originalrekvisita fra Lexmark?

Lexmark legger vekt på å beskytte kunder mot uoriginale blekk- og tonerkassetter. Hvis du opplever at produkter virker dårlig, ikke er pålitelige eller skaper utskriftskvalitetsproblemer.

Kan du klikke her for å kontrollere om du har originalrekvisita fra Lexmark.

Kjøp originalrekvisita fra Lexmark:

Ikke la deg skuffe av uforutsigbare billigmerkekassetter. Skrivere og originalrekvisita fra Lexmark er designet til å fungere best sammen, med høy utskriftskvalitet fra første til siste side.

Klikk her for å finne og kjøpe rekvisita