Medisinsk avbildning for bedrifter

Ta vekk begrensningene ved informasjonssiloer i bedriften for å fullstendiggjøre pasientjournalen  

Visning for bedrifter

Leverandørnøytral arkivering

PACS/bildetilgang

Utdataadministrasjon

Bruk beste praksiser til å optimalisere utskriftsinfrastrukturen, forbedre enhetsadministrasjon og maksimere forretningsprosesser

Administrerte utskriftstjenester

Administrasjon av avansert klinisk utdata 


VIDEO
HCM tier1 video thumbnail
Se hvordan Lexmarks innholdsadministrasjon for helsevesenet hjelper deg til å tilkoble, administrere, vise og dele informasjon i hele bedriften slik at du oppnår en fullstendig pasientjournal.

Vil du vil vite mer?

Hvis du vil vite mer om hva Lexmark Healthcare kan gjøre for ditt foretak, kontakt oss nå.