Løsninger for finansiell tjenesteyting

industry finance banner

Forenklet dokumentbehandling, færre feil, økt sikkerhet, personvern og samsvar med lovpålagte krav.

Lexmarks løsninger for finansiell tjenesteyting automatiserer papirbaserte arbeidsflyter, akselererer databehandling og forbedrer sikkerhet og samsvar med lovpålagte krav.

Lexmarks innhentingsløsning for filialer

Med Lexmarks innhentingsløsning for filialer kan bank- og finansinstitusjoner nær sagt eliminere manuell behandling av dokumentene som brukes til å åpne nye kontoer, behandle lånesøknader og administrere investeringsprodukter. Fordelene ved løsningen omfatter mindre papiravfall og -utgifter i tillegg til færre feil og forsinkelser.

Løsninger for sikker utskrift av papirsjekk

Spesialkonstruerte Lexmark-laserskrivere kombinert med MICR-patroner av høy kvalitet og programvare for sikker utskrift av sjekker fra Source Technologies er med på å hindre tyveri og svindel. Dette er en løsning for sikker produksjon av MICR-dokumenter av høy kvalitet på vanlig sjekkpapir.

Lexmarks løsning for fakturabehandling

Med Lexmarks fakturabehandling kan du hente inn fakturaer, regninger og kontoutdrag der de brukes, og sende dem til behandling elektronisk. Løsningen trekker ut viktige data og registrerer dem i økonomiprogrammene for å gi rask fakturaavstemming, slik at du kan utnytte muligheter for leverandørrabatt.

Lexmarks løsning for rekruttering og onboarding

Med Lexmarks løsning for rekruttering og onboarding kan du elektronisk hente inn, spore, sende, behandle og dele alle dokumentene som er relatert til ansettelse og onboarding av nye medarbeidere. Løsningen varsler automatisk alle relevante avdelinger om de nye medarbeiderne og gir rekrutteringsledere, personaladministrasjon og andre øyeblikkelig tilgang til relevant informasjon.

Kom i gang

Klikk her for å kontakte Lexmark