Uniwersalny sterownik drukowania

Co to jest uniwersalny sterownik drukowania?

Uniwersalny sterownik drukowania firmy Lexmark to rozwiązanie przeznaczone dla użytkowników i administratorów w postaci standardowego, pojedynczego sterownika na potrzeby drukowania. Zamiast instalować oddzielne sterowniki dla każdego modelu drukarki i zarządzać nimi, administratorzy mogą zainstalować uniwersalny sterownik drukowania firmy Lexmark zgodny z różnymi drukarkami laserowymi, zarówno kolorowymi, jak i monochromatycznymi, oraz drukarkami wielofunkcyjnymi.

Korzyści

Wszechstronność

Uniwersalne sterowniki drukowania firmy Lexmark są dostępne w 22 wersjach językowych i obsługują ponad 60 modeli drukarek lokalnych i sieciowych. Wszystkie pakiety zostały przetestowane w środowiskach klastrów serwerów, Citrix i serwera terminali firmy Microsoft oraz posiadają certyfikat Microsoft WHQL (podpisany cyfrowo). Dostępne są emulacje języków PCL 5, PCL XL, i PostScript 3 dla systemów Windows 2000 i nowszych.

Komunikacja dwukierunkowa

Funkcja komunikacji dwukierunkowej umożliwia automatyczne wykrywanie przez sterownik i aktualizowanie zainstalowanych opcji, zarówno podczas instalacji, jak i na żądanie użytkownika. Dzięki temu sterownik może dostosowywać się do zróżnicowanych funkcji różnych drukarek, ale w przeciwieństwie do innych uniwersalnych sterowników drukowania ruch sieciowy jest minimalny.

Mniejsze koszty obsługi informatycznej

Dzięki temu, że uniwersalny sterownik drukowania firmy Lexmark jest dostarczany i zarządzany w postaci pojedynczego pakietu, testowanie i wewnętrzne certyfikowanie sterowników drukowania jest prostsze. Czas instalacji na serwerach i stacjach roboczych znacznie się skraca, a wymagania związane z miejscem na dysku twardym, wcześniej zajmowanym przez wiele sterowników różnych produktów, są dużo mniejsze.

Zwiększona produktywność użytkowników

Pakiety zawierające uniwersalny sterownik drukowania firmy Lexmark korzystają z tego samego graficznego interfejsu użytkownika, co znane użytkownikom sterowniki poszczególnych produktów. Teraz również wszystkie kolejki będą używały tego samego interfejsu, co zmniejszy liczbę zgłoszeń serwisowych. Użytkownicy mogą tworzyć i zapisywać profile zawierające najczęściej używane ustawienia albo korzystać z profili utworzonych dla nich przez pracowników działu IT.

Wspieranie inicjatyw firm na rzecz zrównoważonego rozwoju

Dzięki pakietom uniwersalnego sterownika drukowania firmy Lexmark administratorzy mogą wspierać zasady ochrony środowiska przyjęte przez organizację. Domyślne ustawienia kolejki można zmodyfikować, tak aby obejmowały funkcje druku dwustronnego lub wielostronicowego (N stron na arkusz). Można również zmodyfikować intensywność toneru i inne opcje umożliwiające oszczędzanie zasobów.

Zgodność z systemami operacyjnymi

Uniwersalne sterowniki drukowania firmy Lexmark są dostępne w wersjach dla następujących systemów operacyjnych 32- i 64-bitowych (jeśli są dostępne):

 • Windows 10
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows Server 2003
 • Windows XP
 • Windows Server 2000
 • Windows 2000 3

Uniwersalne sterowniki drukowania są również zgodne z następującymi implementacjami środowiska Citrix w wersjach 32- i 64-bitowych (jeśli są dostępne):

 • Windows Server 2012 R2 with Citrix XenApp 7.5
 • Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.5
 • Windows Server 2008 with Citrix XenApp 5.0
 • Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0
 • Windows Server 2003 with Citrix Presentation Server 4.5
 • Windows Server 2003 with Citrix Presentation Server 4.0
 • Windows Server 2003 with Citrix Presentation Server 3.0
 • Windows Server 2000 with Citrix Presentation Server 4.0 3
 • Windows Server 2000 with Citrix Presentation Server 3.0 3

Sterowniki/oprogramowanie systemu Windows

Ten pakiet obejmuje uniwersalny sterownik drukowania przeznaczony dla systemów 32- i 64-bitowych z emulacją języków PCL 5, PCL XL oraz PS3. Sterowniki uzyskały certyfikat WHQL firmy Microsoft. Ponadto pakiet zawiera następujące składniki:

— Książka telefoniczna firmy Lexmark — używana do zarządzania kontaktami faksu.
— Składnik podrzędny sterownika lTravel Print (do drukowania mobilnego) — umożliwia wykrywanie drukarek podczas drukowania przez użytkowników mobilnych.

Download

Dodatkowe opcje pobierania

Zgodność urządzeń

Monochromatyczne drukarki laserowe

Monochromatyczne drukarki wielofunkcyjne

Kolorowe drukarki laserowe

Kolorowe drukarki wielofunkcyjne

1 Funkcja druku dwustronnego nie jest obsługiwana.
2 Formularze niestandardowe, funkcje sortowania i drukowania broszur oraz większość elementów sterujących jakością druku są niedostępne.
3 Obsługa systemu Windows 2000 jest ograniczona do uniwersalnego sterownika drukowania w wersji 1.6.2