Colectarea și reciclarea DEEE

Directiva europeană WEEE

Lexmark susţine administrarea completă a produselor, inclusiv dezafectarea corespunzătoare a echipamentelor electronice la finalul duratei de viaţă. De aceea, susţinem şi încurajăm implementarea directivei europene WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice). Nr. 96/2002/CE din 27.01.2003.

Obiectivele Directivei WEEE

  • Stoparea creşterii volumului deşeurilor de echipamente electrice şi electronice aruncate la gropile de gunoi (12 kg/ cap de locuitor pe an)
  • Reducerea riscului de poluare ca urmare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice netratate
  • Conservarea resurselor prin încurajarea reciclării şi a reutilizării
  • Îmbunătăţirea comportamentului legat de mediu al tuturor organizaţiilor implicate în Ciclul de viaţă al echipamentelor electrice şi electronice (EEE).

Obligaţiile producătorilor şi utilizatorilor în cadrul WEEE

  • Producătorii vor implementa sau vor adera la schemele de colectare, tratare şi reciclare a deşeurilor EEE şi vor plăti pentru acestea.
  • Producătorii trebuie să ia în calcul proiectarea ecologică a EEE pentru a facilita dezmembrarea, reutilizarea şi reciclarea la finalul duratei de viaţă a produselor.
  • Producătorii trebuie să îşi informeze consumatorii cu privire la soluţia de colectare a deşeurilor EEE pentru toate produsele achiziţionate la sau după data de 13.08.2005.
  • Echipamentele EEE electrocasnice comercializate după data de 13.08.2005 trebuie să fie marcate conform cerinţelor Directivei UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. Produsele sunt marcate cu simbolul special reprezentând un tomberon de gunoi tăiat, pentru a indica faptul că la aruncarea produsului este necesară colectarea selectivă.
  • Utilizatorii trebuie să urmeze instrucţiunile producătorului când decid să arunce echipamentele marcate cu tomberonul de gunoi tăiat.

Cum funcţionează?

TRANSPUNEREA LA NIVEL LOCAL A DIRECTIVEI UE CU PRIVIRE LA DEŞEURILE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 448/2005

DEŞEURILE EEE ELECTROCASNICE ŞI PROFESIONALE

icon 1

Toate produsele Lexmark scoase la vânzare începând cu data de 13.08.2005 (electrocasnice sau profesionale) sunt marcate cu simbolul reprezentând un tomberon de gunoi tăiat

icon 2

În conformitate cu Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, toate informaţiile cu privire la procesul de gestionare la sfârşitul duratei de viaţă pentru echipamentele de imprimare electrocasnice sau profesionale sunt disponibile pe CD-ul cu drivere furnizat împreună cu imprimanta

icon 3

Lexmark a implementat un sistem de logistică, respectând integral normele, pentru transportul deşeurilor în locaţiile de reciclare ale partenerilor noştri. Avem contracte cu parteneri care îşi desfăşoară activitatea în întreaga Europă. Prin intermediul acestui sistem, Lexmark garantează că deşeurile EEE colectate vor fi tratate conform Directivei UE şi chiar mai mult, cu obiective de reciclare şi reutilizare mai mari de 99% (din greutatea medie a componentelor).

Schemele de colectare Lexmark diferă de la o ţară la alta, în funcţie de legislaţia naţională cu privire la deşeurile EEE şi de ofertele de servicii locale Lexmark. De aceea, vă sfătuim să contactaţi sediul sau reprezentantul Lexmark local, pentru informaţii suplimentare.