Karta Lexmark PrintCryption

Vlastnosti

Kompatibilita

Karta Lexmark PrintCryption poskytuje podporu pokročilého šifrovacieho štandardu (algoritmus Rijndael), ktorý spĺňa požiadavky FIPS-197. Tlačiareň musí byť zapojená do siete TCP/IP pomocou štandardného ethernetového pripojenia v modeloch sieťových tlačiarní. Pre šifrované tlačené informácie sa používajú unikátne čísla TCP/IP portov. Karta odšifruje a vytlačí informácie príslušné pre daný port: port 9150 – správa a kontrola trvalých kľúčov pre páry verejných a súkromných kľúčov RSA; port 9151 – používa sa pre dáta šifrované pomocou stáleho kľúča AES; port 9152 – používa sa pre dáta šifrované pomocou jednorazového kľúča AES.

Požiadavky stanovené normami

Federálna norma pre spracovanie informácií (FIPS-197) pre pokročilý šifrovací štandard: http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips197/fips-197.pdfTáto norma definuje algoritmus Rijndael ako symetrický šifrovací algoritmus schválený podľa FIPS, ktorý môžu používať organizácie americkej vlády (a iné subjekty) na ochranu citlivých informácií. Otázky a odpovede týkajúce sa tohto štandardu sa nachádzajú na tejto adrese URL: http://csrc.nist.gov/encryption/aes/round2/aesfact.htmlFirmvér a softvér v tomto produkte používajú certifikovanú knižnicu FIPS.140.

Informácie o kľúčoch:

Tento produkt používa len kľúče pre utajenie informácií. Nepoužíva podpisové ani autentifikačné kľúče. Použité kľúče pre utajenie informácií neumožňujú uloženie kľúča u tretej strany ani obnovenie kľúča. Ku šifrovaným dátam nie je možný prístup cez zadné dvierka ani iný mimoriadny prístup.AES definuje tri veľkosti kľúča: 128, 192 a 256 bitov. V desatinnom vyjadrení to znamená, že pre každý existuje približne: 3,4 x 10^38 kombinácií 128–bitových kľúčov; 6,2 x 10^57 kombinácií 192–bitových kľúčov; 1,1 x 10^77 kombinácií 256–bitových kľúčov.Na porovnanie, kľúče podľa štandardu pre šifrovanie dát (DES) definovaného inštitúciou NIST majú dĺžku 56 bitov, čo znamená, že umožňujú približne 7,2 x 10^16 kombinácií kľúčov DES. Takže existuje 10^21–násobne viac 128–bitových kľúčov AES než 56–bitových kľúčov DES.DES bol štandard používaný americkou vládou počas doby približne dvadsať rokov, než ho bolo možné „rozlomiť“ hromadnými paralelnými útokmi počítačmi v sieti a špeciálnym jednoúčelovým hardvérom na „rozlomenie kódu DES“. AES podporuje oveľa silnejšie kľúče než DES. Okrem prípadu útokov na AES, ktoré sú rýchlejšie než použitie všetkých možných kľúčov, dokonca aj pri ďalšom pokroku v technológiách, AES má potenciál zachovať si bezpečnosť viac ako dvadsať rokov.

Vývozné obmedzenia:

Tieto výrobky boli klasifikované Americkým úradom pre priemysel a bezpečnosť podľa dokumentu ECCN 5D002 (c.1) ako maloobchodné šifrovacie predmety (komodity, technológie alebo softvér) s možnosťou vývozu do určitých krajín podľa Licenčnej výnimky ENC, oddiel 740.17 (b) (3) Predpisov o správe vývozu. Tieto výrobky sú predmetom zákonov na kontrolu vývozu platných v Spojených štátoch amerických a môžu byť predmetom predpisov o vývoze a dovoze v ostatných krajinách. Po dodávke sa môžu vyžadovať licencie a povolenia na vývoz, opätovný vývoz alebo dovoz tohto výrobku.Tieto výrobky nesmú byť vyvážané ani opätovne vyvážané do žiadnej krajiny (ani žiadnym občanom v týchto krajinách), ktorá podporuje terorizmus, okrem iného vrátane Kuby, Iránu, Iraku, Líbye, Severnej Kórei, Sudánu a Sýrie.Tieto výrobky sa nesmú vyvážať s cieľom použiť ich pri navrhovaní, vývoji, výrobe alebo používaní nukleárnych, biologických alebo chemických zbraní.

Parametre

PN
30G0829
Rozmery balenia (mm - výška x šírka x hĺbka)
32 x 152 x 222 mm
Váha balenia (kg)
0.45 kg
Krajina pôvodu
Spojené štáty
Klasifikácia UNSPSC
44101726