Karta sériového rozhrania RS-232C

Vlastnosti

Karta sériového rozhrania RS-232C sa pripája do interného portu tlačiarne. Podporuje štandardné rozhranie RS-232C s 25–pinovým samičím konektorom s hlavou v tvare D. Používa sa s tlačiarňami Lexmark, ktoré majú voľnú prípojku.

Konfiguračné nastavenie sériového rozhrania sa vytvára pomocou ponuky nastavenia sériového portu (Serial Opt) na ovládacom paneli tlačiarne. Podporuje prenosové rýchlosti od 1 200 do 115,2 K.

Prenosové rýchlosti: 1 200, 2 400, 4 800, 9 600*, 19,2 K, 38,4 K, 57,6 K a 115,2 K; 7 alebo 8* dátových bitov; kontrola parity – nepárnosti, párnosti, žiadne*, ignorovať; začiatočné a konečné bity; kontrola dátového toku DSR/DTR s krokovaním DTR, protokoly kontroly dátového toku DTR/DSR, XON/XOFF, XON/XOFF/DTR alebo XON/XOFF/DTR/DSR. * uvádza predvolené podnikové nastavenia

RS-422 nie je podporované.

Viac informácií o sériovom a paralelnom rozhraní sa nachádza v dokumentácii s technickými informáciami.

Parametre

Rozmery balenia (mm - výška x šírka x hĺbka)

50.8 x 152 x 229 mm

Rozmery celého balenia (mm - výška x šírka x hĺbka)

397 x 452 x 562 mm

Množstvo balení

60

Váha celého balenia (kg)

10.62 kg

Váha balenia (kg)

0.177 kg

Klasifikácia UNSPSC

43201559

Krajina pôvodu

Spojené štáty