Pismo generalnega direktorja

 Paul Rooke

Dragi prijatelji,

Lexmark je tako kot številna druga svetovna podjetja okrepil svoja prizadevanja za ohranjanje gospodarske, družbene in okoljske trajnosti. Okrepljena skupna prizadevanja za trajnost in družbeno odgovornost ter redno in formalno dokumentiranje prizadevanj podjetja na teh področjih so v znatno pomoč pri osveščanju o pomembnih vprašanjih. Upamo, da bodo ta prizadevanja prispevala k izboljšanju kakovosti življenja ljudi po vsem svetu.

Med nedavnim obdobjem svetovne gospodarske krize, ko so bila številna podjetja prisiljena v zahtevna zmanjševanja obsega poslovanja na številnih področjih, se je Lexmark odločil, da bo svoj poslovni uspeh uskladil z odgovornim odpravljanjem neenakosti po svetu. Še naprej si prizadevamo za pravično družbeno in okoljsko delovanje in krepimo naš položaj premišljenega in pozitivnega upravljalca globalnih sredstev.

Več razlogov je, zakaj sta trajnost in družbena odgovornost na prvem mestu pri Lexmarku. Prvi in najpomembnejši je, da je takšno ravnanje pravilno. Poleg tega ima smisel tudi z vidika poslovanja. Okoljska in družbena odgovornost sta postali prednosti tudi za stranke. Tudi vlagatelji pričakujejo, da bodo podjetja delovala trajnostno. Še več, nova zakonodaja in nastajajoči prostovoljni standardi lahko omejijo dostop do trga podjetjem, ki ne ponujajo trajnostnih izdelkov ali ne poslujejo odgovorno.

To poročilo opisuje Lexmarkova prizadevanja za odgovorno ravnanje na področju varovanja okolja in družbenih odnosov ter govori o naši strategiji, dosežkih in načrtih za prihodnost. Zelo podrobno so razloženi vidiki skupne družbene odgovornosti, ki so za Lexmark še posebej pomembni – okoljska odgovornost, različnost delovnega okolja in dostopnost.

Ob koncu leta 2009 smo si zadali cilj, da temeljito dvignemo raven preglednosti poslovanja in ustanovimo programe, ki bi zapolnili luknje v naših programih skupne družbene odgovornosti, ki so jih izpostavili tako zunanji analitiki kot naše interne analize. S ponosom lahko povem, da smo ta cilja dosegli. S tem poročilom smo dosegli najvišjo stopnjo preglednosti poslovanja, saj zajema vse indikatorje organizacije Global Reporting Initiative (GRI). Tudi zunanje organizacije so prepoznale Lexmarkova prizadevanja na področjih okoljske in družbene odgovornosti. Leta 2010 je bil Lexmark vključen na sezname podjetij, ki znajo najbolje izkoristiti klimatske spremembe in se jim prilagoditi, Maplecroft Climate Innovation Indexes. Lexmark je bil uvrščen na skupno sedmo mesto, bil pa je prvi na področju (tehnologija) in podpodročju (računalniki), v katerih posluje. Poleg tega smo v konkurenci 350 podjetij drugouvrščeno podjetje na področju zmanjšanja emisij. Naše podjetje je tudi na najnovejšem seznamu najboljših podjetij z vidika skupne družbene odgovornosti, ki ga sestavlja revija Corporate Responsibility Magazine. Dosegli smo skupno 60. mesto, najboljše ocene pa smo dosegli na področjih okoljevarstva (6. mesto) in klimatskih sprememb (8. mesto).

Verjamem, da so naši dosežki na področju trajnosti in poročanje o njih dobri, toda vedno je prostora za izboljšave. Še naprej si bomo prizadevali ostati vodilni pri teh pobudah. Lexmarkova uprava je zadolžena, da zavedanje o okoljski in družbeni odgovornosti vgradi v našo poslovno kulturo. Ta postopek bo pomagal zagotoviti, da bomo temeljito preučili vse vidike tovrstnih vprašanj pri sprejemanju odločitev na vseh ravneh našega podjetja. Način, kako poslujemo, je za nas enako pomemben kot kakovost naših izdelkov.

Še naprej bomo podpirali pobudo Organizacije združenih narodov United Nations Global Compact (UNGC) in poslovali na način, ki upošteva družbena in okoljska vprašanja in je skladen z načeli te pobude.

Dovolite mi, da na koncu poudarim, kako ponosen sem, da so Lexmarkovi zaposleni v veliki meri sprejeli koncept družbene in okoljske odgovornosti. To izjemno dobro vpliva na naše podjetje in vsem sem hvaležen za to predanost.

Lep pozdrav,

Paul Rooke Signature

Paul A. Rooke
Predsednik in generalni direktor
Lexmark International, Inc.