Gospodinjska in poslovna odpadna električna in elektronska oprema

Obveznosti izdelovalca

  • Lexmark Slovenija upošteva pogoje družbe SLOPAK, podjetja, ki ga je Slovenija potrdila za zbiranje in ravnanje z gospodinjsko odpadno električno in elektronsko opremo 

Več informacij:

slopak

Možnosti uporabnikov

  • Gospodinjski uporabniki lahko odpadno električno in elektronsko opremo odložijo v ustrezne smetnjake ali
  • Pri nakupu nove opreme brezplačno vrnejo odpadno električno in elektronsko opremo prodajalcu