Lexmark Zaštita robne marke

Originalni potrošni materijal kompanije Lexmark znači kvalitet i pouzdan rad.

Provera radi zaštite robne marke Lexmark

Robna marka Lexmark znači kvalitet i pouzdan rad sa svakom odštampanom stranicom. Originalni potrošni materijal kompanije Lexmark najbolje je rešenje kada cenite kvalitet štampanja. Kompanija Lexmark aktivno proverava proizvođače i prodavce čije aktivnosti na domaćem i globalnom tržištu podrivaju našu reputaciju falsifikovanim proizvodima, proizvodima sa sivog tržišta ili drugim proizvodima koji ne zadovoljavaju testove za originalne proizvode kompanije Lexmark.

Proizvođači i prodavci koji prodaju falsifikovane kertridže bez trgovačke marke i klonirane/kompatibilne kertridže bez patentnih prava štete našoj robnoj marki prodajom nedovoljno kvalitetnih proizvoda. Jednostavnije rečeno, ako želite najbolje svom štampaču, koristite samo originalni potrošni materijal kompanije Lexmark namenjen vašem specifičnom geografskom području.

Saznajte više o zaštiti robne marke kompanije Lexmark

Regionalni potrošni materijal

Kompanija Lexmark prilagođava svoj potrošni materijal različitim regionima kao deo svoje strategije zaštite robne marke.
Saznajte više

Provera radi zaštite

Postupci kojima možete da obezbedite da imate originalni kertridž kompanije Lexmark.
Saznajte više

Obavestite nas o sumnjivom kertridžu

Kontakt informacije za obaveštavanje o sumnjivom falsifikovanom kertridžu.
Saznajte više

Opšti nalog za zabranu

Informacije o opštem nalogu za zabranu koji je kompaniji Lexmark dodelila Međunarodna trgovinska komisija (ITC).
Saznajte više

Napori kompanije Lexmark pomažu svima

  • Kompanija Lexmark se bori protiv falsifikata i prodaje kertridža na sivom tržištu kako bi održao ravnopravnu ulogu.
  • Napori kompanije Lexmark pomažu nam da zaštitimo svoje partnere i krajnje korisnike identifikovanjem izvora falsifikovanog potrošnog materijala i potrošnog materijala sa sivog tržišta.
  • Kompanija Lexmark želi da zaštiti sve od falsifikovanih kertridža koji ne zadovoljavaju standarde, a prodaju se kao originalni proizvodi kompanije Lexmark.