C925 RS-232C Serial Interface Card Kit

Funkcije

Kartica RS-232C Serial Interface Card se instalira u unutrašnji port štampača. Ona podržava standardni RS-232C interfejs koji koristi 25-pinski ženski D priključak. Za korišćenje sa Lexmark štampačima koji imaju otvoreni otvor.

Postavke konfiguracije za serijski interfejs su dostupne u meniju „Serial Opt Menu“ (Meni sa serijskim opcijama) na korisničkoj tabli štampača. Podržane su brzine prenosa od 1200 do 115,2K.

Brzine prenosa:1200, 2400, 4800, 9600*, 19,2K, 38,4K, 57,6K i 115,2K; 7 bita ili 8* bita podataka; paritet – Odd (Neparan), Even (Paran), None* (Bez*), Ignore (Ignorisanje); biti za pokretanje i zaustavljanje; kontrola DSR/DTR Data Flow sa DTR brzinom, protokoli kontrole protoka DTR/DSR, XON/XOFF, XON/XOFF/DTR, odnosno XON/XOFF/DTR/DSR. * označava fabričke podrazumevane vrednosti

Nije podržan protokol RS-422.

Više informacija o serijskom i paralelnom interfejsu potražite u tehničkom uputstvu.

Tehničke specifikacije

Dimenzije paketa (mm - V x Š x D)

50.8 x 152 x 229 mm

Dimenzije ambalaže (mm - V x Š x D)

397 x 452 x 562 mm

Količina u ambalaži

60

Težina ambalaže (kg)

10.62 kg

Težina paketa (kg)

0.9 kg

UNSPSC kod

43201559

Zemlja porekla

Sjedinjene Američke Države