Originalni potrošni materijal kompanije Lexmark nudi:

  • superioran kvalitet
  • pouzdanost
  • jednostavno rukovanje

Mastilo, toner i potrošni materijal

Potrošni materijal kompanije Lexmark vašim dokumentima pruža visok kvalitet, žive boje i oštrinu tako da mogu da zadovolje najviše standarde.


Pretraga prema štampaču

Idi

Pretraga prema kertridžu

Broj možete pronaći na prednjoj strani pakovanja i na samom kertridžu.

Idi