Monohromatski laserski štampači

Lexmark MS911de

#26Z0001
Tip uređaja:
Crno-beli laserski štampač
Mesečna količina štampanja:
15000 - 59000 Strana
Brzina štampanja:
55 str/min

Lexmark MS312dn

#35S0080
Tip uređaja:
Crno-beli laserski štampač
Mesečna količina štampanja:
500 - 2500 Strana
Brzina štampanja:
33 str/min

Lexmark MS415dn

#35S0280
Tip uređaja:
Crno-beli laserski štampač
Mesečna količina štampanja:
750 - 7200 Strana
Brzina štampanja:
38 str/min

Lexmark MS711dn

#40G0630
Tip uređaja:
Crno-beli laserski štampač
Mesečna količina štampanja:
5000 - 75000 Strana
Brzina štampanja:
52 str/min

Lexmark MS710dn

#40G0530
Tip uređaja:
Crno-beli laserski štampač
Mesečna količina štampanja:
3000 - 50000 Strana
Brzina štampanja:
48 str/min

Lexmark MS812de

#40G0360
Tip uređaja:
Crno-beli laserski štampač
Mesečna količina štampanja:
5000 - 100000 Strana
Brzina štampanja:
66 str/min

Lexmark MS610de

#35S0530
Tip uređaja:
Crno-beli laserski štampač
Mesečna količina štampanja:
3000 - 16000 Strana
Brzina štampanja:
47 str/min

Lexmark MS812dn

#40G0330
Tip uređaja:
Crno-beli laserski štampač
Mesečna količina štampanja:
5000 - 100000 Strana
Brzina štampanja:
66 str/min

Lexmark MS810de

#40G0160
Tip uređaja:
Crno-beli laserski štampač
Mesečna količina štampanja:
3000 - 50000 Strana
Brzina štampanja:
52 str/min

Lexmark MS811dn

#40G0230
Tip uređaja:
Crno-beli laserski štampač
Mesečna količina štampanja:
5000 - 75000 Strana
Brzina štampanja:
60 str/min

Lexmark MS810dn

#40G0130
Tip uređaja:
Crno-beli laserski štampač
Mesečna količina štampanja:
3000 - 50000 Strana
Brzina štampanja:
52 str/min

Lexmark MS812dtn

#40G0480
Tip uređaja:
Crno-beli laserski štampač
Mesečna količina štampanja:
5000 - 100000 Strana
Brzina štampanja:
66 str/min

Lexmark MS810n

#40G0120
Tip uređaja:
Crno-beli laserski štampač
Mesečna količina štampanja:
3000 - 50000 Strana
Brzina štampanja:
52 str/min

Lexmark MS811n

#40G0220
Tip uređaja:
Crno-beli laserski štampač
Mesečna količina štampanja:
5000 - 75000 Strana
Brzina štampanja:
60 str/min

Lexmark MS810dtn

#40G0420
Tip uređaja:
Crno-beli laserski štampač
Mesečna količina štampanja:
3000 - 50000 Strana
Brzina štampanja:
52 str/min

Lexmark MS811dtn

#40G0450
Tip uređaja:
Crno-beli laserski štampač
Mesečna količina štampanja:
5000 - 75000 Strana
Brzina štampanja:
60 str/min

Lexmark MS610dn

#35S0430
Tip uređaja:
Crno-beli laserski štampač
Mesečna količina štampanja:
3000 - 16000 Strana
Brzina štampanja:
47 str/min

Lexmark MS510dn

#35S0330
Tip uređaja:
Crno-beli laserski štampač
Mesečna količina štampanja:
1500 - 14000 Strana
Brzina štampanja:
42 str/min

Lexmark MS610dte

#35S0570
Tip uređaja:
Crno-beli laserski štampač
Mesečna količina štampanja:
3000 - 16000 Strana
Brzina štampanja:
47 str/min