Tehničke specifikacije

Broj dela
43J2000
Ime Tip kertridža Količina štampanja stranica
Toner velikog kapaciteta 17600
Toner 7500
Toner velikog kapaciteta 17600
Toner za štampanje nalepnica 17600

Briga o korisniku