Tehničke specifikacije

Tehnologija štampe

Monohromatska Laser

Rezolucija štampe, crna

1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi

Standardni nosač papira

250-listova izlazna kaseta, 100-listova višenamenski ulagač, 250-listova ulazni nosač

Opcioni nosač papira

Ulagač za koverte

Standardni portovi

Centronics IEEE 1284 Bidirekcioni Paralelni, Serijski RS-232C

Opcioni lokalni portovi

Eksterni serijski adapter, Infracrveni, Interni LocalTalk, Interni RS-232C serijski, Interni RS-422 serijski

Opcioni mrežni portovi

Interni Ethernet 10/100BaseTX, Interni Ethernet 10BaseT/2, Interni Token-Ring

Briga o korisniku