Tehničke specifikacije

Broj dela
43J2400
Tehnologija štampe
Monohromatska Laser
Rezolucija štampe, crna
1200 Image Quality
1200 x 1200 dpi
Standardni nosač papira
250-listova izlazna kaseta
100-listova višenamenski ulagač
250-listova ulazni nosač
Opcioni nosač papira
Ulagač za koverte
Standardni portovi
Centronics IEEE 1284 Bidirekcioni Paralelni
Serijski RS-232C
Opcioni lokalni portovi
Eksterni serijski adapter
Infracrveni
Interni LocalTalk
Interni RS-232C serijski
Interni RS-422 serijski
Opcioni mrežni portovi
Interni Ethernet 10/100BaseTX
Interni Ethernet 10BaseT/2
Interni Token-Ring

Briga o korisniku