Čvrsti disk 320+ GB

320+ GB Hard Disk

Konfigurišite svoj uređaj kompanije Lexmark

Koristite čvrsti disk (320 GB ili veći) da biste smestili u bafer zadatke za štampanje, spojili velike poslove ili uskladištili obrasce, fontove ili makroe.

Br. dela: 27X0200

Ove ključne funkcije su omogućene kada je instaliran opcioni čvrsti disk:građenje zadatka; zaključavanje štampača; memorija koju koriste rešenja za aplikacije, kao što je FormsMerge baferovanje zadataka (postavljanje štampanja na čekanje), postavljanje e-pošte na čekanje, skladištenje fontova i makroa, naplaćivanje prema korisniku, parkiranje zadataka (korišćenjem ciklusa isključivanja i uključivanja), administracija u vezi sa čvrstim diskom (brisanje diska, šifrovanje diska, dijagnostika diska).

Funkcijom šifrovanja diska nasumično se generiše ključ za šifrovanje kojim se šifruju svi podaci na čvrstom disku. Ovaj ključ generiše svaki štampač i on je jedinstven za njega.

Funkcijom blokade štampanja disk se može blokirati pomoću korisničkog PIN koda. Time se sprečava štampanje svih poslatih dokumenata. Svi zadržani dokumenti se skladište na čvrsti disk sve dok se ne deblokira. Šifrovanje diska treba koristiti sa ovom postavkom.

Dimenzije paketa (mm - V x Š x D) 38 x 152 x 216 mm
Težina paketa (kg) 0.23 kg
UNSPSC kod 43201803
Zemlja porekla Kina