Profili direktora

Brad-Clay-Gold-2-Headshot-Small

Bred Klej

Stariji potpredsednik, direktor za informacije i usaglašenost

Berd Klej je stariji potpredsednik i direktor za informacije i usaglašenost u kompaniji Lexmark International. On je odgovoran za IT strategiju, operacije i primene u celom svetu, kao i za privatnost podataka, kibernetsku i fizičku bezbednost i unutrašnju reviziju.  Pre preuzimanja ove uloge u novembru 2016. godine Klej je radio kao direktor za informacije u kompaniji Lexmark, a bio je odgovoran i za aktivnosti integracije preuzimanja. Pre toga je bio direktor finansija, planiranja i prodaje u poslovnoj jedinici za Severnu Ameriku.


Jerry-Grasso-Headshot-Tie-Small

Džeri Graso

Stariji potpredsednik, direktor marketinga

Džeri Graso je stariji potpredsednik i direktor marketinga u kompaniji Lexmark International. On je odgovoran za globalnu marketinšku strategiju i izvršavanje u kompaniji.  Pre preuzimanja trenutne uloge u novembru 2016. godine Graso je radio kao potpredsednik komunikacija u korporaciji. Na ovom položaju bio je odgovoran za odnose sa javnošću, unutrašnje komunikacije i poslovne kreativne usluge od kada se pridružio kompaniji Lexmark 2008. godine.


Linda_Hollembaek_HighRe

Linda Holembek

Starija potpredsednica, Kancelarija za upravljanje integracijama

Kao starija potpredsednica Kancelarije za upravljanje integracijama u kompaniji Lexmark International, Linda Holembek je odgovorna za razne projekte integracija da bi se ostvarile sinergije dok kompanija Lexmark počinje da radi kao podružnica grupacije Apex Technology.

Pre imenovanja na ovaj položaj u novembru 2016. godine, Holembekova je radila kao potpredsednica i direktorka globalnih usluga. U toj ulozi je bila odgovorna na radnu strukturu poslovanja usluga i rešenja kompanije Lexmark, što je obuhvatalo usluge za upravljanje štampanjem, poslove tehničke podrške, isporuku usluga, sisteme i alatke usluga, iskustvo poslovnih klijenata, radnu izvrsnost i održivost.


Tonya_Jackson

Tonja Džekson

Starija potpredsednica, direktorka lanca snabdevanja

Kao starija potpredsednica i direktorka lanca snabdevanja u kompaniji Lexmark International, Tonja Džekson je odgovorna za rad lanca snabdevanja u celom svetu, što obuhvata planiranja potražnje/snabdevanja, globalne dobavljače, proizvodnju hardvera i potrošnog materijala, distribuciju i logistiku, kao i centre deljenih usluga kompanije Lexmark.

Džeksonova je vodila poslove globalnog lanca snabdevanja u kompaniji Lexmark od 2013. godine. Pre toga je dve godine radila kao potpredsednica i direktorka poslova snabdevanja u celom svetu. Ona je bila odgovorna za poslove globalne proizvodnje i inženjering potrošnog materijala za štampače kompanije Lexmark.


patton-med.jpg

Robert Dž. Paton

Stariji potpredsednik, generalni savetnik i sekretar

Bob Paton je stariji potpredsednik, generalni savetnik i sekretar kompanije Lexmark International, Inc. Od juna 2008. godine je odgovoran za rad pravnog odeljenja kompanije u celom svetu.  Paton se pridružio kompaniji Lexmark 2001. godine kao poslovni savetnik, fokusirajući se najviše na pružanje podrške poslovanju i sporovima kompanije Lexmark.

Pre nego što se pridružio kompaniji Lexmark, Paton je proveo 15 godina u kompaniji Xerox Corporation. Njegov poslednji položaj tamo je bio glavni savetnik partner.


BrockSaladin_tie

Brok Saladin

Stariji potpredsednik, direktor prihoda

Brock Saladin je stariji potpredsednik i direktor prihoda u kompaniji Lexmark International. On je odgovoran za zadovoljavanje potreba klijenata kompanije Lexmark u celom svetu u vezi sa proizvodima, potrošnim materijalom i uslugama, kao i za pravljenje efikasnih strategija izlaska na tržište.

Pre preuzimanja trenutne uloge u novembru 2016. godine, Saladin je bio potpredsednik i direktor prodaje i marketinga globalnih kanala u nekadašnjem odeljenju za rešenja i usluge za izradu slika u kompaniji Lexmark i bio je odgovoran za razvijanje strategije globalnih kanala kompanije Lexmark i implementiranje najboljih praksi da bi se obezbedilo izvršavanje. Pre toga je bio potpredsednik i direktor prodaje i marketinga globalne prodaje.


Sharon-Votaw

Šeron Vota

Potpredsednica, direktorka ljudskih resursa

Šeron Vota je potpredsednica i direktorka ljudskih resursa u kompaniji Lexmark International.

Pre preuzimanja trenutne uloge u novembru 2016. godine, Vota je radila kao potpredsednica za globalne naknade, doprinose i HRIS. Na tom položaju je bila odgovorna za kreiranje i administriranje programa nadoknada za direktore i zaposlene u celom svetu, strategiju globalnih doprinosa, radno upravljanje američkim doprinosima, programe globalnih mobilnosti i podršku globalnom informacionom sistemu za ljudske resurse.


AllenWaugerman_tie

Alen Vogerman

Stariji potpredsednik, tehnološki direktor

Alen Vogerman je stariji potpredsednik i tehnološki direktor u kompaniji Lexmark International. On je imenovan na ovaj položaj u novembru 2016. godine i odgovoran je za globalno istraživanje i razvoj u kompaniji Lexmark.

Pre toga, Vogerman je pet godina radio kao potpredsednik i direktor prihoda marketinga i prodaje u celom svetu u nekadašnjem odeljenju za rešenja i usluge za izradu slika u kompaniji Lexmark. U toj ulozi je bio odgovoran za marketing i prodaju ponuda potrošnog materijala i usluga u naknadnoj prodaji. Pre toga je radio kao direktor laserskih proizvoda za male radne grupe.