Profili izvršnih direktora

 Paul Rooke

Pol Ruk

Predsednik i generalni izvršni direktor

Pol Ruk je predsednik i generalni izvršni direktor kompanije Lexmark International, Inc. U aprilu 2011. godine postao je predsednik upravnog odbora kompanije Lexmark nakon što je postavljen na mesto predsednika i generalnog izvršnog direktora i izabran u upravni odbor u oktobru 2010. godine.

Pre toga Ruk je bio izvršni potpredsednik kompanije Lexmark i od jula 2007. godine do oktobra 2010. godine obavljao je dužnost predsednika nekadašnjeg odeljenja Imaging Solutions Division (ISD). Na toj funkciji bio je odgovoran za zadovoljavanje potreba klijenata kompanije Lexmark širom sveta u vezi sa inkdžet štampačima, „all-in-one“ proizvodima, kao i odgovarajućim priborom i podrškom, što je obuhvatalo razvoj, proizvodnju, marketing i prodaju.

Od decembra 1999. godine do jula 2007. godine Ruk je bio predsednik nekadašnjeg odeljenja Printing Solutions and Services Division (PS&SD) kompanije Lexmark. Na toj funkciji bio je odgovoran za poslovne korisnike u celom svetu kojima je kompanija Lexmark nudila proizvode, dodatni pribor, softver, rešenja i usluge.

Ruk se zaposlio u kompaniji Lexmark prilikom njenog osnivanja 1991. godine i obavljao je mnoge rukovodeće zadatke, što je obuhvatalo i funkciju predsednika odeljenja kompanije Lexmark odgovornog za distribuciju potrošnog materijala širom sveta, a bio je i potpredsednik globalnog marketinga i prodaje u SAD u odeljenju ISD (nekada Consumer Printer Division).

Ruk je počeo svoju karijeru u kompaniji IBM 1980. godine kao inženjer u proizvodnji. Godine 1984. u pogonu kompanije IBM u Leksingtonu u Kentakiju, preuzeo je funkciju direktora odeljenja za automatizaciju štampača sa točkićima. Obavljao je više različitih zadataka za kompaniju IBM, što je obuhvatalo i funkciju direktora za inženjering troškova, planiranje proizvoda i asistenta potpredsednika odeljenja Systems Printer Division.

Ruk je diplomirao mašinstvo na Univerzitetu u Mičigenu i magistrirao poslovnu administraciju na Univerzitetu u Kentakiju.

Marty Canning

Marti Kaning

Izvršni potpredsednik i predsednik, Imaging Solutions and Services

Marti Kaning je izvršni potpredsednik kompanije Lexmark International, Inc. i predsednik odeljenja Imaging Solutions and Services (ISS). Odgovoran je za zadovoljavanje potreba korisnika širom sveta kojima to odeljenje nudi proizvode, dodatni pribor, softver, rešenja i usluge.

Ronaldo Foresti

Ronaldo Foresti

Potpredsednik, Azija, Pacifik i Latinska Amerika

Ronaldo Foresti je potpredsednik za područje Azije, Pacifika i Latinske Amerike u kompaniji Lexmark International, a odgovoran je za marketing i prodaju na dva tržišta koja najbrže rastu na svetu.

David Reeder

Dejvid Rider

Potpredsednik i finansijski direktor

Dejvid Rider je potpredsednik i finansijski direktor u kompaniji Lexmark International, Inc. Pored finansijskih funkcija u korporaciji, on je odgovoran za odnose sa investitorima, informacionu tehnologiju, strategiju i razvoj, kao i za unutrašnju reviziju, objekte i bezbednosne operacije kompanije Lexmark. 

file

Rejnolds K. Biš

Potpredsednik, Lexmark i predsednik, Enterprise Software

Rejnolds K. Biš je potpredsednik kompanije Lexmark International, Inc. i predsednik kompanije Lexmark Enterprise Software. On je odgovoran za strategiju, izvršavanje i vođstvo izvršnog tima za ponudu vodećeg poslovnog softvera kompanije Lexmark koji obuhvata višekanalno snimanje, upravljanje procesima, upravljanje sadržajem, pretraživanje preduzeća, integraciju, analitiku, mobilne proizvode i proizvode za oblak.

Jeri Isbell Profile Picture

Džeri Izbel

Potpredsednica, Odeljenje za ljudske resurse

Džeri Izbel je potpredsednica odeljenja za ljuske resurse u kompaniji Lexmark International, Inc.




Robert J. Patton

Robert Dž. Paton

Potpredsednik, pravni savetnik i sekretar

Bob Paton je potpredsednik, pravni savetnik i sekretar kompanije Lexmark International, Inc. Od juna 2008. godine je odgovoran za globalno poslovanje pravnog odeljenja kompanije.