Poruka generalnog izvršnog direktora

 Paul Rooke

Poštovani prijatelji,

Lexmark, kao i mnoge druge svetske korporacije, produbio je svoju posvećenost održivosti u oblasti ekonomskih, socijalnih i ekoloških pitanja. Dublja posvećenost korporacije održivosti i društvenoj odgovornosti, kao i vođenje redovne i formalne dokumentacije o naporima korporacije u tim oblastima pomažu da se značajna pitanja dovedu do kritične mase. Nadamo se da će ti napori doneti bolji kvalitet života ljudima na celoj planeti.

Tokom nedavnog perioda globalnih ekonomskih turbulencija, kada je mnogo organizacija moralo da smanji aktivnosti u mnogim poslovnim oblastima, kompanija Lexmark je postala još odlučnija nego ikada da će uskladiti svoj finansijski uspeh sa globalnim odgovornim ponašanjem. Zadržali smo svoju posvećenost pravednom društvenom i ekološkom ponašanju i ojačali svoju poziciju promišljenog i pozitivnog upravnika globalnih resursa.

Postoji nekoliko razloga zašto kompanija Lexmark smatra da su održivost i društvena odgovornost prioriteti. Kao prvo i najvažnije, to je ispravno činiti. Pored toga, to ima dobrog poslovnog smisla. Klijenti smatraju da je ekološka i društvena odgovornost postala najvažnije pitanje. Slično tome, investitori očekuju od preduzeća da posluju na održiv način. Takođe, novo zakonodavstvo i sve jači dobrovoljni standardi mogu da ograniče pristup tržištu kompanijama koje ne nude održive proizvode ili ne posluju na odgovoran način.

U ovom izveštaju navode se napori kompanije Lexmark u oblasti ekologije i društvene odgovornosti, govori se o našoj strategiji, rezultatima i budućim planovima. Detaljno i duboko se razmatraju pitanja poslovne društvene odgovornosti koja su veoma važna za kompaniju Lexmark – tj. ekološka odgovornost, raznolikost i pristupačnost radnih mesta.

Na kraju 2009. godine postavili smo sebi cilj da značajno povećamo nivo transparentnosti i ustanovimo programe kojima ćemo popuniti praznine u programima poslovne društvene odgovornosti na koje su nas upozorili spoljni analitičari i interne analize. Ponosan sam što mogu da vas obavestim da smo postigli oba postavljena cilja. Ovim izveštajem smo dostigli najviši stepen transparentnosti tako što se u njemu obrađuje 100 procenta svih indikatora koji su obuhvaćeni u globalnoj inicijativi o izveštavanju (Global Reporting Initiative – GRI). Pored toga, kompanija Lexmark je dobila priznanje od spoljnih organizacija za svoje napore u oblasti ekološke i društvene odgovornosti. U 2010. godini kompanija Lexmark je uvrštena na listu Maplecroft Climate Innovation Indexes (Indeksi klime inovacija organizacije Maplecroft). Kompanija Lexmark je zauzela sedmo mestu u ukupnom plasmanu, a u svom sektoru (tehnologiji) i podsektoru (računarima) prvo mesto. Pored toga, nalazimo se na drugom mestu po smanjenju emisija među 350 kompanija. Na listi 100 Best Corporate Citizens List (Lista 100 najboljih poslovnih građana), koju je sastavio časopis Corporate Responsibility Magazine (Časopis za poslovnu odgovornost), naša kompanija je ukupno zauzela 60. mesto, a 6. mesto u oblasti ekologije i 8. mesto u oblasti klimatskih promena.

Mislim da su naši rezultati u oblasti održivosti i izveštavanje o njima dobri, ali uvek ima prostora za poboljšanja. Nameravamo da nastavimo da marljivo radimo na održavanju vodećeg položaja u navedenim oblastima. Viši rukovodioci kompanije Lexmark odlučili su ugrade ekološku i društvenu svest u našu poslovnu kulturu. Taj proces će pomoći da se ta pitanja pažljivo razmotre prilikom donošenja svih odluka na svim nivoima u kompaniji. Način na koji vodimo poslovanje za nas je jednako važan kao i kvalitet naših proizvoda.

U budućnosti ćemo nastaviti da podržavamo Globalni sporazum Ujedinjenih nacija (United Nations Global Compact – UNGC) i poslovaćemo vodeći računa o društvenim i ekološkim pitanjima koja su u skladu sa principima tog sporazuma.

Na kraju mi dozvolite da izrazim svoj ponos na činjenicu da je ogromna većina zaposlenih u kompaniji Lexmark prihvatila koncept društvene i ekološke odgovornosti. To se izuzetno dobro odražava na našu kompaniju i zahvalan sam svima na toj posvećenosti.

S poštovanjem,

Paul Rooke Signature

Pol Ruk
Predsednik i generalni izvršni direktor
Lexmark International, Inc.