Vraćanje više kertridža/tonera

Besplatno i jednostavno vraćanje praznih Lexmark toner kaseta

Lexmark program prikupljanja praznih toner kaseta nudi različite metode vraćanja. Programi su uvek besplatni i jednostavni. Pružamo 2 rvrste usluge, u zavisnosti od broja tonera koji koristite.

Service postal (retour individuel de cartouches)

Kontejner (vraća se više tonera)

Izaberite svoju uslugu

Usčuga kontejnera
(vraća se više kaseta)