Provera radi zaštite

Napori koji se ulažu u zaštitu robne marke Lexmark

Zaštita robne marke Lexmark od falsifikata i aktivnosti na sivom tržištu veoma je važna. Kompanija Lexmark preduzima radnje protiv falsifikatora širom sveta i proverava proizvođače i prodavce da bi otkrila one koji na domaćem i globalnom tržištu prodaju falsifikovane kertridže bez trgovačke marke i klonirane/kompatibilne kertridže bez patentnih prava.

 

5 NAČINA DA OBEZBEDITE ORIGINALNI KERTRIDŽ KOMPANIJE LEXMARK

1) Cena

Ako mislite da je cena predobra da bi bila istinita, verovatno i jeste. Upoznajte se sa tržišnim cenama originalnih kertridža kompanije Lexmark pre kupovine.

2) Mesto kupovine

Kupujte proizvode samo u kompaniji Lexmark ili od ovlašćenih prodavaca ili distributera. Pazite na međunarodne trgovačke i aukcijske veb-lokacije koje nude kertridže kompanije Lexmark.

3) Pakovanje

Ako pakovanje izgleda kao da je otvarano, ponovo je zalepljeno ili zatvoreno, odnosno izgleda kao da je već upotrebljeno, možda se ne radi o proizvodu kompanije Lexmark.

4) 3D hologramske bezbednosne oznake

Lexmark koristi 3D hologramske bezbednosne oznake na većini pakovanja za potrošni materijal za štampače radi identifikovanja originalnih Lexmark proizvoda.

Gen Lex 2

Kada se gleda pravo u nalepnicu: Crveni Lexmark logotip se pojavljuje na zelenoj pozadini.

Kada se pomera sa jedne strane na drugu ili nagore-nadole: Pojavljuju se tačke sa odgovarajućim brojevima.

Kada se rotira: Pojavljuju se reči „Lexmark“ i „Genuine“.

POGLEDAJTE ANIMACIJU

5) Serijski brojevi

Kompanija Lexmark stavlja serijske brojeve na većinu pakovanja potrošnog materijala. Označavanje serijskim brojevima služi kao globalni sistem praćenja koji obezbeđuje mogućnost praćenja proizvoda od kompanije Lexmark, distributera i prodavaca, do krajnjih kupaca.

Gen Lex

Desno:
primeri serijskih brojeva na različitim potrošnim materijalima.

Lexmark ID

Aplikacija Lexmark ID App za vaš pametni telefon

Proverite da li je mastilo koje kupujete za svoj štampač originalni proizvod kompanije Lexmark. Na potrošni materijal za inkdžet proizvode se dodaju serijski brojevi i 2D bar-kodovi – nalaze se na pakovanju, vrećici od folije ili na samom kertridžu. Skenirajte 2D matrični kôd na bočnoj strani kutije i odmah saznajte njegov status.

Upotrebite donje veze ili QR kodove za preuzimanje odgovarajuće verzije:

qr-apple
qr-blackberry
qr-android

Identifikujte originalne kertridže kompanije Lexmark

Kompanija Lexmark se trudi da obezbedi da kupci kupe i koriste originalne proizvode. Unosom serijskog broja od 7 ili 10 cifara koji se nalazi na kertridžu ili pakovanju u donji prozor možete da proverite autentičnost svog kertridža. U slučaju proizvoda sa rezervoarom za mastilo, serijski brojevi mogu da se pronađu na spoljnoj kutiji, kesi od folije i rezervoaru za mastilo. U slučaju kartridža sa tonerom, serijski broj može da se pronađe na spoljnoj kutiji ili na kertridžu. Kliknite na donju vezu ako vam je potrebna pomoć pri pronalaženju tih brojeva.

Da li koristite originalni potrošni materijal kompanije Lexmark?

Kompanija Lexmark je posvećena zaštiti svojih klijenata od falsifikovanog mastila i kertridža sa tonerom. Ako ste primetili da vaš proizvod ne radi kako treba, nije pouzdan ili imate problema sa štampanjem.

Kliknite ovde da biste proverili da li imate originalni potrošni materijal kompanije Lexmark.

Kupite originalni potrošni materijal kompanije Lexmark.

Nemojte dozvoliti da vas razočaraju nepredvidivi kertridži jeftinih robnih marki. Štampači i originalni potrošni materijal kompanije Lexmark su napravljeni tako da najbolje rade zajedno, čime se pruža odličan kvalitet štampanja od prve stranice do poslednje.

Kliknite ovde da biste pronašli i kupili potrošni materijal