Opšti nalog za zabranu

GEO (opšti nalog za zabranu) kompanije Lexmark koji je izdala Međunarodna trgovinska komisija (ITC)

Kompaniji Lexmark je nedavno dodeljen opšti nalog za zabranu (General Exclusion Order – GEO) koji izdaje Međunarodna trgovinska komisija (International Trade Commission – ITC) koji zabranjuje uvoz falsifikovanih kertridža u SAD. Prema tom nalogu, zabranjeni su uvoz ili prodaja tih falsifikovanih proizvoda u SAD.

  • Kompanija Lexmark štiti svoje legitimne prodavce identifikovanjem izvora falsifikata i kertridža sa sivog tržišta i preduzima mere protiv njih širom sveta.
  • Opšti nalog za zabranu Međunarodne trgovinske komisije pomaže nam da sprečimo ulazak ilegalnog potrošnog materijala u SAD.
  • Kompanija Lexmark takođe preduzima mere protiv falsifikatora kertridža širom sveta kako bi sprečila prodaju tog ilegalnog potrošnog materijala i u drugim zemljama.
  • Nastavljamo da preduzimamo pravne mere protiv lica koja krše prava na intelektualnu svojinu kompanije Lexmark u SAD i u drugim zemljama.

Preuzimanje saopštenja za štampu

Pročitajte odluku Međunarodne trgovinske komisije

Najčešća pitanja

Najvažnija pravila Međunarodne trgovinske komisije

Međunarodna trgovinska komisija je izdala opšti nalog za zabranu kojim se svim licima potpuno zabranjuje uvoz falsifikovanih kertridža*, kao i nalog za prekid i prestanak kojim se navedenim licima zabranjuje prodaja falsifikovanih kertridža.

Kertridži koje pokrivaju nalozi Međunarodne trgovinske komisije obuhvataju:

  • prerađene/klonirane/kompatibilne kertridže sa tonerom za laserske štampače trećih strana
  • 100% nove kertridže sa tonerom za laserske štampače trećih strana
  • falsifikovane kertridže kompanije Lexmark sa tonerom za laserske štampače
  • prazne kertridže sa tonerom ili njihove komponente koji su prvo prodati izvan SAD

Za upotrebu u sledećim crno-belim laserskim štampačima i multifunkcijskim uređajima kompanije Lexmark ili sličnim laserskim štampačima koje proizvodi kompanija Lexmark za treće strane:

*E120, E220, E230, E232, E234, E238, E240, E250, E320, E321, E322, E323, E330, E332, E340, E342, E350, E352, E450, T420, T430, T520, T522,T610, T612, T614, T616, T620, T622, T630, T632, T634, T640, T642, T644, X203, X204, X340, X342, X422, X520, X620e, X644, X646

Da li koristite originalni potrošni materijal kompanije Lexmark?

Kompanija Lexmark je posvećena zaštiti svojih klijenata od falsifikovanog mastila i kertridža sa tonerom. Ako ste primetili da vaš proizvod ne radi kako treba, nije pouzdan ili imate problema sa štampanjem.

Kliknite ovde da biste proverili da li imate originalni potrošni materijal kompanije Lexmark.

Kupite originalni potrošni materijal kompanije Lexmark.

Nemojte dozvoliti da vas razočaraju nepredvidivi kertridži jeftinih robnih marki. Štampači i originalni potrošni materijal kompanije Lexmark su napravljeni tako da najbolje rade zajedno, čime se pruža odličan kvalitet štampanja od prve stranice do poslednje.

Kliknite ovde da biste pronašli i kupili potrošni materijal