Mono Laser Claims

E120

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12016SE E120 "Return Program" Toner (2K) 2.000 standardnih strana
12036SE E120 Toner (2K) 2.000 standardnih strana

E120n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12016SE E120 "Return Program" Toner (2K) 2.000 standardnih strana
12036SE E120 Toner (2K) 2.000 standardnih strana

E230

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
24016SE E232, E33X, E34X "Return Program" Toner 2.500 standardnih strana
24036SE E232, E33X, E34X Toner 2.500 standardnih strana

E232

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
24016SE E232, E33X, E34X "Return Program" Toner 2.500 standardnih strana
24036SE E232, E33X, E34X Toner 2.500 standardnih strana

E232t

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
24016SE E232, E33X, E34X "Return Program" Toner 2.500 standardnih strana
24036SE E232, E33X, E34X Toner 2.500 standardnih strana

E240

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
24016SE E232, E33X, E34X "Return Program" Toner 2.500 standardnih strana
24036SE E232, E33X, E34X Toner 2.500 standardnih strana

E240n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
24016SE E232, E33X, E34X "Return Program" Toner 2.500 standardnih strana
24036SE E232, E33X, E34X Toner 2.500 standardnih strana

E250d

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
E250A11E E250, E35X 3,500 strana "Return Program" Toner 3.500 standardnih strana
E250A21E E250, E35X 3,500 stranaToner 3.500 standardnih strana

E250d

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
E250A11E E250, E35X 3,500 strana "Return Program" Toner 3.500 standardnih strana
E250A21E E250, E35X 3,500 stranaToner 3.500 standardnih strana

E250dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
E250A11E E250, E35X 3,500 strana "Return Program" Toner 3.500 standardnih strana
E250A21E E250, E35X 3,500 stranaToner 3.500 standardnih strana

E250dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
E250A11E E250, E35X 3,500 strana "Return Program" Toner 3.500 standardnih strana
E250A21E E250, E35X 3,500 stranaToner 3.500 standardnih strana

E260

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
E260A11E E260, E360, E460 Return Program Toner 3.500 standardnih strana
E260A21E E260, E360, E460 Toner 3.500 standardnih strana

E260d

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
E260A11E E260, E360, E460 Return Program Toner 3.500 standardnih strana
E260A21E E260, E360, E460 Toner 3.500 standardnih strana

E260dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
E260A11E E260, E360, E460 Return Program Toner 3.500 standardnih strana
E260A21E E260, E360, E460 Toner 3.500 standardnih strana

E320

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
08A0476 E320, E322 "Return Program" Toner 3.000 standardnih strana
08A0478 E320, E322 "Return Program" Toner velikog kapaciteta (6k) 6.000 standardnih strana
08A0477 E320, E322 High Yield Print Cartridge (6k) 6.000 standardnih strana
08A0475 E320, E322 Toner (3k) 3.000 standardnih strana

E321

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A7405 E321, E323 "Return Program" Toner velikog kapaciteta (6k) 6.000 standardnih strana
12A7305 E321, E323 High Yield Print Cartridge (6k) 6.000 standardnih strana
12A7400 E321, E323 Return Programme Print Cartridge (3K) 3.000 standardnih strana
12A7300 E321, E323 Toner (3k) 3.000 standardnih strana

E322

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
08A0476 E320, E322 "Return Program" Toner 3.000 standardnih strana
08A0478 E320, E322 "Return Program" Toner velikog kapaciteta (6k) 6.000 standardnih strana
08A0477 E320, E322 High Yield Print Cartridge (6k) 6.000 standardnih strana
08A0475 E320, E322 Toner (3k) 3.000 standardnih strana

E322n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
08A0476 E320, E322 "Return Program" Toner 3.000 standardnih strana
08A0478 E320, E322 "Return Program" Toner velikog kapaciteta (6k) 6.000 standardnih strana
08A0477 E320, E322 High Yield Print Cartridge (6k) 6.000 standardnih strana
08A0475 E320, E322 Toner (3k) 3.000 standardnih strana

E323

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A7405 E321, E323 "Return Program" Toner velikog kapaciteta (6k) 6.000 standardnih strana
12A7305 E321, E323 High Yield Print Cartridge (6k) 6.000 standardnih strana
12A7400 E321, E323 Return Programme Print Cartridge (3K) 3.000 standardnih strana
12A7300 E321, E323 Toner (3k) 3.000 standardnih strana

E330

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
24016SE E232, E33X, E34X "Return Program" Toner 2.500 standardnih strana
24036SE E232, E33X, E34X Toner 2.500 standardnih strana
34016HE E33X, E34X "Return Program" Toner velikog kapaciteta 6.000 standardnih strana
34036HE E33X, E34X High Yield Toner Cartridge 6.000 standardnih strana

E332n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
24016SE E232, E33X, E34X "Return Program" Toner 2.500 standardnih strana
24036SE E232, E33X, E34X Toner 2.500 standardnih strana
34016HE E33X, E34X "Return Program" Toner velikog kapaciteta 6.000 standardnih strana
34036HE E33X, E34X High Yield Toner Cartridge 6.000 standardnih strana

E332tn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
24016SE E232, E33X, E34X "Return Program" Toner 2.500 standardnih strana
24036SE E232, E33X, E34X Toner 2.500 standardnih strana
34016HE E33X, E34X "Return Program" Toner velikog kapaciteta 6.000 standardnih strana
34036HE E33X, E34X High Yield Toner Cartridge 6.000 standardnih strana

E340

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
24016SE E232, E33X, E34X "Return Program" Toner 2.500 standardnih strana
24036SE E232, E33X, E34X Toner 2.500 standardnih strana
34016HE E33X, E34X "Return Program" Toner velikog kapaciteta 6.000 standardnih strana
34036HE E33X, E34X High Yield Toner Cartridge 6.000 standardnih strana

E342n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
24016SE E232, E33X, E34X "Return Program" Toner 2.500 standardnih strana
24036SE E232, E33X, E34X Toner 2.500 standardnih strana
34016HE E33X, E34X "Return Program" Toner velikog kapaciteta 6.000 standardnih strana
34036HE E33X, E34X High Yield Toner Cartridge 6.000 standardnih strana

E342tn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
24016SE E232, E33X, E34X "Return Program" Toner 2.500 standardnih strana
24036SE E232, E33X, E34X Toner 2.500 standardnih strana
34016HE E33X, E34X "Return Program" Toner velikog kapaciteta 6.000 standardnih strana
34036HE E33X, E34X High Yield Toner Cartridge 6.000 standardnih strana

E350d

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
E250A11E E250, E35X 3,500 strana "Return Program" Toner 3.500 standardnih strana
E250A21E E250, E35X 3,500 stranaToner 3.500 standardnih strana
E352H11E E35X 9,000 strana "Return Program" Toner 9.000 standardnih strana
E352H21E E35X 9K Toner Cartridge 9.000 standardnih strana

E352dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
E250A11E E250, E35X 3,500 strana "Return Program" Toner 3.500 standardnih strana
E250A21E E250, E35X 3,500 stranaToner 3.500 standardnih strana
E352H11E E35X 9,000 strana "Return Program" Toner 9.000 standardnih strana
E352H21E E35X 9K Toner Cartridge 9.000 standardnih strana

E360d

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
E260A11E E260, E360, E460 Return Program Toner 3.500 standardnih strana
E260A21E E260, E360, E460 Toner 3.500 standardnih strana
E360H11E E360, E460 Return Program Toner velikog kapaciteta 9.000 standardnih strana
E360H21E E360, E460 Toner velikog kapaciteta 9.000 standardnih strana

E360dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
E260A11E E260, E360, E460 Return Program Toner 3.500 standardnih strana
E260A21E E260, E360, E460 Toner 3.500 standardnih strana
E360H11E E360, E460 Return Program Toner velikog kapaciteta 9.000 standardnih strana
E360H21E E360, E460 Toner velikog kapaciteta 9.000 standardnih strana

E450dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
E450H11E E450 11,000 strana "Return Program" Toner 11.000 standardnih strana
E450H21E E450 11,000 strana Toner 11.000 standardnih strana
E450A21E E450 6,000 Toner 6.000 standardnih strana
E450A11E E450 6,000 strana "Return Program" Toner 6.000 standardnih strana

E460dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
E260A11E E260, E360, E460 Return Program Toner 3.500 standardnih strana
E260A21E E260, E360, E460 Toner 3.500 standardnih strana
E360H11E E360, E460 Return Program Toner velikog kapaciteta 9.000 standardnih strana
E360H21E E360, E460 Toner velikog kapaciteta 9.000 standardnih strana
E460X21E E460 Toner ekstra-velikog kapaciteta 15.000 standardnih strana
E460X11E E460 Return Program Toner ekstra-velikog kapaciteta 15.000 standardnih strana

E460dw

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
E260A11E E260, E360, E460 Return Program Toner 3.500 standardnih strana
E260A21E E260, E360, E460 Toner 3.500 standardnih strana
E360H11E E360, E460 Return Program Toner velikog kapaciteta 9.000 standardnih strana
E360H21E E360, E460 Toner velikog kapaciteta 9.000 standardnih strana
E460X21E E460 Toner ekstra-velikog kapaciteta 15.000 standardnih strana
E460X11E E460 Return Program Toner ekstra-velikog kapaciteta 15.000 standardnih strana

E462dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
E260A11E E260, E360, E460 Return Program Toner 3.500 standardnih strana
E260A21E E260, E360, E460 Toner 3.500 standardnih strana
E360H11E E360, E460 Return Program Toner velikog kapaciteta 9.000 standardnih strana
E360H21E E360, E460 Toner velikog kapaciteta 9.000 standardnih strana
E462U11E E462 Extra High Yield Return Program Toner Cartridge 15.000 standardnih strana
E462U21G E462 Extra High Yield Toner Cartridge 15.000 standardnih strana

MS310d

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
50F0HA0 500HA kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja 5.000 standardnih strana
50F5000 505 kertridž sa tonerom iz programa za vraćanje 1.500 standardnih strana
50F200E 505E Corporate toneri (1500) 1.500 standardnih strana
50F5H00 505H kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 5.000 standardnih strana
50F5H0E 505HE Corporate toner za veliki obim štampe (5000) 5.000 standardnih strana

MS310dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
50F0HA0 500HA kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja 5.000 standardnih strana
50F5000 505 kertridž sa tonerom iz programa za vraćanje 1.500 standardnih strana
50F200E 505E Corporate toneri (1500) 1.500 standardnih strana
50F5H00 505H kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 5.000 standardnih strana
50F5H0E 505HE Corporate toner za veliki obim štampe (5000) 5.000 standardnih strana

MS312dn EMEA

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
50F5000 505 kertridž sa tonerom iz programa za vraćanje 1.500 standardnih strana
50F200E 505E Corporate toneri (1500) 1.500 standardnih strana
50F5H0E 505HE Corporate toner za veliki obim štampe (5000) 5.000 standardnih strana
51F0HA0 510HA kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja 5.000 standardnih strana
51F5H00 515H kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 5.000 standardnih strana
51F2H0E 515HE Corporate toner za veliki obim štampe (5000) 5.000 standardnih strana

MS317dn BOLT

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
51B00A0 Lexmark kertridž sa tonerom 2.500 standardnih strana
51B5000 MS317, MX317 Lexmark Return Program Toner Cartridge 2.500 standardnih strana

MS410d

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
50F0XA0 500XA kertridž sa tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja 10.000 standardnih strana
50F5000 505 kertridž sa tonerom iz programa za vraćanje 1.500 standardnih strana
50F200E 505E Corporate toneri (1500) 1.500 standardnih strana
50F5H00 505H kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 5.000 standardnih strana
50F5H0E 505HE Corporate toner za veliki obim štampe (5000) 5.000 standardnih strana
50F5X00 505X kertridž sa tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 10.000 standardnih strana
50F5X0E 505XE Corporate toner za izuzetno veliki obim štampe (10000) 10.000 standardnih strana

MS410dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
50F0XA0 500XA kertridž sa tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja 10.000 standardnih strana
50F5000 505 kertridž sa tonerom iz programa za vraćanje 1.500 standardnih strana
50F200E 505E Corporate toneri (1500) 1.500 standardnih strana
50F5H00 505H kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 5.000 standardnih strana
50F5H0E 505HE Corporate toner za veliki obim štampe (5000) 5.000 standardnih strana
50F5X00 505X kertridž sa tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 10.000 standardnih strana
50F5X0E 505XE Corporate toner za izuzetno veliki obim štampe (10000) 10.000 standardnih strana

MS415dn EMEA

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
50F0XA0 500XA kertridž sa tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja 10.000 standardnih strana
50F5000 505 kertridž sa tonerom iz programa za vraćanje 1.500 standardnih strana
50F200E 505E Corporate toneri (1500) 1.500 standardnih strana
50F5H0E 505HE Corporate toner za veliki obim štampe (5000) 5.000 standardnih strana
50F5X00 505X kertridž sa tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 10.000 standardnih strana
50F5X0E 505XE Corporate toner za izuzetno veliki obim štampe (10000) 10.000 standardnih strana
51F5H00 515H kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 5.000 standardnih strana
51F2H0E 515HE Corporate toner za veliki obim štampe (5000) 5.000 standardnih strana

MS417dn BOLT

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
51B5000 MS317, MX317 Lexmark Return Program Toner Cartridge 2.500 standardnih strana
51B5H00 MS417, MX417 Lexmark High Yield Return Program Toner Cartridge 8.500 standardnih strana
51B0HA0 MS417, MX417 Lexmark High Yield Toner Cartridge 8.500 standardnih strana

MS510dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
50F0UA0 500UA kertridž sa tonerom za ultraveliku količinu štampanja 20.000 standardnih strana
50F5000 505 kertridž sa tonerom iz programa za vraćanje 1.500 standardnih strana
50F200E 505E Corporate toneri (1500) 1.500 standardnih strana
50F5H00 505H kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 5.000 standardnih strana
50F5H0E 505HE Corporate toner za veliki obim štampe (5000) 5.000 standardnih strana
50F5U00 505U kertridž sa tonerom za ultraveliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 20.000 standardnih strana
50F5U0E 505UE ultra Corporate toner za veliki obim štampe (20000) 20.000 standardnih strana
50F5X00 505X kertridž sa tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 10.000 standardnih strana
50F5X0E 505XE Corporate toner za izuzetno veliki obim štampe (10000) 10.000 standardnih strana

MS517dn BOLT

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
51B5X00 Lexmark kertridž sa tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 20.000 standardnih strana
51B0XA0 Lexmark redovan kertridž sa tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja 20.000 standardnih strana
51B5000 MS317, MX317 Lexmark Return Program Toner Cartridge 2.500 standardnih strana
51B5H00 MS417, MX417 Lexmark High Yield Return Program Toner Cartridge 8.500 standardnih strana

MS610de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
50F0UA0 500UA kertridž sa tonerom za ultraveliku količinu štampanja 20.000 standardnih strana
50F5000 505 kertridž sa tonerom iz programa za vraćanje 1.500 standardnih strana
50F200E 505E Corporate toneri (1500) 1.500 standardnih strana
50F5H00 505H kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 5.000 standardnih strana
50F5H0E 505HE Corporate toner za veliki obim štampe (5000) 5.000 standardnih strana
50F5U00 505U kertridž sa tonerom za ultraveliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 20.000 standardnih strana
50F5U0E 505UE ultra Corporate toner za veliki obim štampe (20000) 20.000 standardnih strana
50F5X00 505X kertridž sa tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 10.000 standardnih strana
50F5X0E 505XE Corporate toner za izuzetno veliki obim štampe (10000) 10.000 standardnih strana

MS610dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
50F0UA0 500UA kertridž sa tonerom za ultraveliku količinu štampanja 20.000 standardnih strana
50F5000 505 kertridž sa tonerom iz programa za vraćanje 1.500 standardnih strana
50F200E 505E Corporate toneri (1500) 1.500 standardnih strana
50F5H00 505H kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 5.000 standardnih strana
50F5H0E 505HE Corporate toner za veliki obim štampe (5000) 5.000 standardnih strana
50F5U00 505U kertridž sa tonerom za ultraveliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 20.000 standardnih strana
50F5U0E 505UE ultra Corporate toner za veliki obim štampe (20000) 20.000 standardnih strana
50F5X00 505X kertridž sa tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 10.000 standardnih strana
50F5X0E 505XE Corporate toner za izuzetno veliki obim štampe (10000) 10.000 standardnih strana

MS610dte

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
50F0UA0 500UA kertridž sa tonerom za ultraveliku količinu štampanja 20.000 standardnih strana
50F5000 505 kertridž sa tonerom iz programa za vraćanje 1.500 standardnih strana
50F200E 505E Corporate toneri (1500) 1.500 standardnih strana
50F5H00 505H kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 5.000 standardnih strana
50F5H0E 505HE Corporate toner za veliki obim štampe (5000) 5.000 standardnih strana
50F5U00 505U kertridž sa tonerom za ultraveliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 20.000 standardnih strana
50F5U0E 505UE ultra Corporate toner za veliki obim štampe (20000) 20.000 standardnih strana
50F5X00 505X kertridž sa tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 10.000 standardnih strana
50F5X0E 505XE Corporate toner za izuzetno veliki obim štampe (10000) 10.000 standardnih strana

MS617dn BOLT

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
51B5X00 Lexmark kertridž sa tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 20.000 standardnih strana
51B0XA0 Lexmark redovan kertridž sa tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja 20.000 standardnih strana
51B5000 MS317, MX317 Lexmark Return Program Toner Cartridge 2.500 standardnih strana
51B5H00 MS417, MX417 Lexmark High Yield Return Program Toner Cartridge 8.500 standardnih strana

MS710dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
52D0HAL 520HAL kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja 25.000 standardnih strana
52D5H0L 522HL kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 25.000 standardnih strana

MS711dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
52D0XAL 520XAL kertridž sa tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja 45.000 standardnih strana
52D5H0L 522HL kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 25.000 standardnih strana
52D5X0L 522XL kertridž za izuzetno veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 45.000 standardnih strana

MS810de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
52D0HA0 520HA kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja 25.000 standardnih strana
52D5000 525 kertridž sa tonerom iz programa za vraćanje 6.000 standardnih strana
52D200E 525E Corporate toner (6000) 6.000 standardnih strana
52D5H00 525H kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 25.000 standardnih strana
52D5H0E 525HE Corporate toner za veliki obim štampe (25000) 25.000 standardnih strana

MS810dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
52D0HA0 520HA kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja 25.000 standardnih strana
52D5000 525 kertridž sa tonerom iz programa za vraćanje 6.000 standardnih strana
52D200E 525E Corporate toner (6000) 6.000 standardnih strana
52D5H00 525H kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 25.000 standardnih strana
52D5H0E 525HE Corporate toner za veliki obim štampe (25000) 25.000 standardnih strana

MS810dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
52D0HA0 520HA kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja 25.000 standardnih strana
52D5000 525 kertridž sa tonerom iz programa za vraćanje 6.000 standardnih strana
52D200E 525E Corporate toner (6000) 6.000 standardnih strana
52D5H00 525H kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 25.000 standardnih strana
52D5H0E 525HE Corporate toner za veliki obim štampe (25000) 25.000 standardnih strana

MS810n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
52D0HA0 520HA kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja 25.000 standardnih strana
52D5000 525 kertridž sa tonerom iz programa za vraćanje 6.000 standardnih strana
52D200E 525E Corporate toner (6000) 6.000 standardnih strana
52D5H00 525H kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 25.000 standardnih strana
52D5H0E 525HE Corporate toner za veliki obim štampe (25000) 25.000 standardnih strana

MS811dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
52D0XA0 520XA kertridž sa tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja 45.000 standardnih strana
52D5000 525 kertridž sa tonerom iz programa za vraćanje 6.000 standardnih strana
52D200E 525E Corporate toner (6000) 6.000 standardnih strana
52D5H00 525H kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 25.000 standardnih strana
52D5H0E 525HE Corporate toner za veliki obim štampe (25000) 25.000 standardnih strana
52D5X00 525X kertridž sa tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 45.000 standardnih strana
52D5X0E 525XE Corporate toner za izuzetno veliki obim štampe (45000) 45.000 standardnih strana

MS811dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
52D0XA0 520XA kertridž sa tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja 45.000 standardnih strana
52D5000 525 kertridž sa tonerom iz programa za vraćanje 6.000 standardnih strana
52D200E 525E Corporate toner (6000) 6.000 standardnih strana
52D5H00 525H kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 25.000 standardnih strana
52D5H0E 525HE Corporate toner za veliki obim štampe (25000) 25.000 standardnih strana
52D5X00 525X kertridž sa tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 45.000 standardnih strana
52D5X0E 525XE Corporate toner za izuzetno veliki obim štampe (45000) 45.000 standardnih strana

MS811n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
52D0XA0 520XA kertridž sa tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja 45.000 standardnih strana
52D5000 525 kertridž sa tonerom iz programa za vraćanje 6.000 standardnih strana
52D200E 525E Corporate toner (6000) 6.000 standardnih strana
52D5H00 525H kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 25.000 standardnih strana
52D5H0E 525HE Corporate toner za veliki obim štampe (25000) 25.000 standardnih strana
52D5X00 525X kertridž sa tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 45.000 standardnih strana
52D5X0E 525XE Corporate toner za izuzetno veliki obim štampe (45000) 45.000 standardnih strana

MS812de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
52D0XA0 520XA kertridž sa tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja 45.000 standardnih strana
52D5000 525 kertridž sa tonerom iz programa za vraćanje 6.000 standardnih strana
52D200E 525E Corporate toner (6000) 6.000 standardnih strana
52D5H00 525H kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 25.000 standardnih strana
52D5H0E 525HE Corporate toner za veliki obim štampe (25000) 25.000 standardnih strana
52D5X00 525X kertridž sa tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 45.000 standardnih strana
52D5X0E 525XE Corporate toner za izuzetno veliki obim štampe (45000) 45.000 standardnih strana

MS812dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
52D0XA0 520XA kertridž sa tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja 45.000 standardnih strana
52D5000 525 kertridž sa tonerom iz programa za vraćanje 6.000 standardnih strana
52D200E 525E Corporate toner (6000) 6.000 standardnih strana
52D5H00 525H kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 25.000 standardnih strana
52D5H0E 525HE Corporate toner za veliki obim štampe (25000) 25.000 standardnih strana
52D5X00 525X kertridž sa tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 45.000 standardnih strana
52D5X0E 525XE Corporate toner za izuzetno veliki obim štampe (45000) 45.000 standardnih strana

MS812dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
52D0XA0 520XA kertridž sa tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja 45.000 standardnih strana
52D5000 525 kertridž sa tonerom iz programa za vraćanje 6.000 standardnih strana
52D200E 525E Corporate toner (6000) 6.000 standardnih strana
52D5H00 525H kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 25.000 standardnih strana
52D5H0E 525HE Corporate toner za veliki obim štampe (25000) 25.000 standardnih strana
52D5X00 525X kertridž sa tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje 45.000 standardnih strana
52D5X0E 525XE Corporate toner za izuzetno veliki obim štampe (45000) 45.000 standardnih strana

MS911de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
54G0H00 MS911 kertridž sa tonerom za veliku količinu štampanja (32,5K) 32.500 standardnih strana

T420d

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A7415 T420 "Return Program " 10k Toner velikog kapaciteta 10.000 standardnih strana
12A7315 T420 High Yield Print Cartridge 10k 10.000 standardnih strana
12A7310 T420 Print Cartridge 5k 5.000 standardnih strana
12A7410 T420 Return Program Print Cartridge (5k) 5.000 standardnih strana

T420dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A7415 T420 "Return Program " 10k Toner velikog kapaciteta 10.000 standardnih strana
12A7315 T420 High Yield Print Cartridge 10k 10.000 standardnih strana
12A7310 T420 Print Cartridge 5k 5.000 standardnih strana
12A7410 T420 Return Program Print Cartridge (5k) 5.000 standardnih strana

T430

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A8420 T430 "Return Program" Toner 6.000 standardnih strana
12A8425 T430 "Return Program" Toner velikog kapaciteta 12.000 standardnih strana
12A8325 T430 High Yield Print Cartridge 12.000 standardnih strana
12A8320 T430 Print Cartridge 6.000 standardnih strana

T430d

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A8420 T430 "Return Program" Toner 6.000 standardnih strana
12A8425 T430 "Return Program" Toner velikog kapaciteta 12.000 standardnih strana
12A8325 T430 High Yield Print Cartridge 12.000 standardnih strana
12A8320 T430 Print Cartridge 6.000 standardnih strana

T430dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A8420 T430 "Return Program" Toner 6.000 standardnih strana
12A8425 T430 "Return Program" Toner velikog kapaciteta 12.000 standardnih strana
12A8325 T430 High Yield Print Cartridge 12.000 standardnih strana
12A8320 T430 Print Cartridge 6.000 standardnih strana

T520dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A6830 T520, T522 "Return Program" Toner 7.500 standardnih strana
12A6835 T520, T522 "Return Program" Toner velikog kapaciteta 20.000 standardnih strana
12A6735 T520, T522 High Yield Print Cartridge 20.000 standardnih strana
12A6839 T520, T522 High Yield Return Programme Print Cartridge for Label Applications 20.000 standardnih strana
12A6730 T520, T522 Toner 7.500 standardnih strana

T520n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A6830 T520, T522 "Return Program" Toner 7.500 standardnih strana
12A6835 T520, T522 "Return Program" Toner velikog kapaciteta 20.000 standardnih strana
12A6735 T520, T522 High Yield Print Cartridge 20.000 standardnih strana
12A6839 T520, T522 High Yield Return Programme Print Cartridge for Label Applications 20.000 standardnih strana
12A6730 T520, T522 Toner 7.500 standardnih strana

T622in

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A6860 T620, T622 "Return Program" Toner 10.000 standardnih strana
12A6865 T620, T622 "Return Program" Toner velikog kapaciteta 30.000 standardnih strana
12A6765 T620, T622 High Yield Print Cartridge 30.000 standardnih strana
12A6869 T620, T622 High Yield Return Programme Print Cartridge for Label Applications 30.000 standardnih strana
12A6760 T620, T622 Print Cartridge 10.000 standardnih strana

T630 VE

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A7362 T630, T632, T634 High Yield Print Cartridge 21.000 standardnih strana
12A7360 T630, T632, T634 Print Cartridge 5.000 standardnih strana
12A7460 T630, T632, T634 Return Program Print Cartridge 5.000 standardnih strana
12A7468 T63x High Yield Return Programme Cartridge, Label (21k) 21.000 standardnih strana
12A7462 T63x Return Program Toner velikog kapaciteta (21k) 21.000 standardnih strana

T630dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A7362 T630, T632, T634 High Yield Print Cartridge 21.000 standardnih strana
12A7360 T630, T632, T634 Print Cartridge 5.000 standardnih strana
12A7460 T630, T632, T634 Return Program Print Cartridge 5.000 standardnih strana
12A7468 T63x High Yield Return Programme Cartridge, Label (21k) 21.000 standardnih strana
12A7462 T63x Return Program Toner velikog kapaciteta (21k) 21.000 standardnih strana

T630n VE

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A7362 T630, T632, T634 High Yield Print Cartridge 21.000 standardnih strana
12A7360 T630, T632, T634 Print Cartridge 5.000 standardnih strana
12A7460 T630, T632, T634 Return Program Print Cartridge 5.000 standardnih strana
12A7468 T63x High Yield Return Programme Cartridge, Label (21k) 21.000 standardnih strana
12A7462 T63x Return Program Toner velikog kapaciteta (21k) 21.000 standardnih strana

T632

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A7362 T630, T632, T634 High Yield Print Cartridge 21.000 standardnih strana
12A7360 T630, T632, T634 Print Cartridge 5.000 standardnih strana
12A7460 T630, T632, T634 Return Program Print Cartridge 5.000 standardnih strana
12A7465 T632, T634 "Return Program" Toner izuzetno velikog kapaciteta 32.000 standardnih strana
12A7365 T632, T634 Extra High Yield Print Cartridge 32.000 standardnih strana
12A7468 T63x High Yield Return Programme Cartridge, Label (21k) 21.000 standardnih strana
12A7462 T63x Return Program Toner velikog kapaciteta (21k) 21.000 standardnih strana

T632tn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A7362 T630, T632, T634 High Yield Print Cartridge 21.000 standardnih strana
12A7360 T630, T632, T634 Print Cartridge 5.000 standardnih strana
12A7460 T630, T632, T634 Return Program Print Cartridge 5.000 standardnih strana
12A7465 T632, T634 "Return Program" Toner izuzetno velikog kapaciteta 32.000 standardnih strana
12A7365 T632, T634 Extra High Yield Print Cartridge 32.000 standardnih strana
12A7468 T63x High Yield Return Programme Cartridge, Label (21k) 21.000 standardnih strana
12A7462 T63x Return Program Toner velikog kapaciteta (21k) 21.000 standardnih strana

T634

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A7362 T630, T632, T634 High Yield Print Cartridge 21.000 standardnih strana
12A7360 T630, T632, T634 Print Cartridge 5.000 standardnih strana
12A7460 T630, T632, T634 Return Program Print Cartridge 5.000 standardnih strana
12A7465 T632, T634 "Return Program" Toner izuzetno velikog kapaciteta 32.000 standardnih strana
12A7365 T632, T634 Extra High Yield Print Cartridge 32.000 standardnih strana
12A7468 T63x High Yield Return Programme Cartridge, Label (21k) 21.000 standardnih strana
12A7462 T63x Return Program Toner velikog kapaciteta (21k) 21.000 standardnih strana

T634dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A7362 T630, T632, T634 High Yield Print Cartridge 21.000 standardnih strana
12A7360 T630, T632, T634 Print Cartridge 5.000 standardnih strana
12A7460 T630, T632, T634 Return Program Print Cartridge 5.000 standardnih strana
12A7465 T632, T634 "Return Program" Toner izuzetno velikog kapaciteta 32.000 standardnih strana
12A7365 T632, T634 Extra High Yield Print Cartridge 32.000 standardnih strana
12A7468 T63x High Yield Return Programme Cartridge, Label (21k) 21.000 standardnih strana
12A7462 T63x Return Program Toner velikog kapaciteta (21k) 21.000 standardnih strana

T634n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
12A7362 T630, T632, T634 High Yield Print Cartridge 21.000 standardnih strana
12A7360 T630, T632, T634 Print Cartridge 5.000 standardnih strana
12A7460 T630, T632, T634 Return Program Print Cartridge 5.000 standardnih strana
12A7465 T632, T634 "Return Program" Toner izuzetno velikog kapaciteta 32.000 standardnih strana
12A7365 T632, T634 Extra High Yield Print Cartridge 32.000 standardnih strana
12A7468 T63x High Yield Return Programme Cartridge, Label (21k) 21.000 standardnih strana
12A7462 T63x Return Program Toner velikog kapaciteta (21k) 21.000 standardnih strana

T640

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
64036HE T640, T642, T644 High Yield Print Cartridge 21.000 standardnih strana
64016HE T640, T642, T644 High Yield Return Program Print Cartridge 21.000 standardnih strana
64004HE T640, T642, T644 High Yield Return Programme Print Cartridge for Label Applications 21.000 standardnih strana
64036SE T640, T642, T644 Print Cartridge 6.000 standardnih strana
64016SE T640, T642, T644 Return Program Print Cartridge 6.000 standardnih strana

T640dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
64036HE T640, T642, T644 High Yield Print Cartridge 21.000 standardnih strana
64016HE T640, T642, T644 High Yield Return Program Print Cartridge 21.000 standardnih strana
64004HE T640, T642, T644 High Yield Return Programme Print Cartridge for Label Applications 21.000 standardnih strana
64036SE T640, T642, T644 Print Cartridge 6.000 standardnih strana
64016SE T640, T642, T644 Return Program Print Cartridge 6.000 standardnih strana

T640dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
64036HE T640, T642, T644 High Yield Print Cartridge 21.000 standardnih strana
64016HE T640, T642, T644 High Yield Return Program Print Cartridge 21.000 standardnih strana
64004HE T640, T642, T644 High Yield Return Programme Print Cartridge for Label Applications 21.000 standardnih strana
64036SE T640, T642, T644 Print Cartridge 6.000 standardnih strana
64016SE T640, T642, T644 Return Program Print Cartridge 6.000 standardnih strana

T640n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
64036HE T640, T642, T644 High Yield Print Cartridge 21.000 standardnih strana
64016HE T640, T642, T644 High Yield Return Program Print Cartridge 21.000 standardnih strana
64004HE T640, T642, T644 High Yield Return Programme Print Cartridge for Label Applications 21.000 standardnih strana
64036SE T640, T642, T644 Print Cartridge 6.000 standardnih strana
64016SE T640, T642, T644 Return Program Print Cartridge 6.000 standardnih strana

T642

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
64036HE T640, T642, T644 High Yield Print Cartridge 21.000 standardnih strana
64016HE T640, T642, T644 High Yield Return Program Print Cartridge 21.000 standardnih strana
64004HE T640, T642, T644 High Yield Return Programme Print Cartridge for Label Applications 21.000 standardnih strana
64036SE T640, T642, T644 Print Cartridge 6.000 standardnih strana
64016SE T640, T642, T644 Return Program Print Cartridge 6.000 standardnih strana

T642dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
64036HE T640, T642, T644 High Yield Print Cartridge 21.000 standardnih strana
64016HE T640, T642, T644 High Yield Return Program Print Cartridge 21.000 standardnih strana
64004HE T640, T642, T644 High Yield Return Programme Print Cartridge for Label Applications 21.000 standardnih strana
64036SE T640, T642, T644 Print Cartridge 6.000 standardnih strana
64016SE T640, T642, T644 Return Program Print Cartridge 6.000 standardnih strana

T642n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
64036HE T640, T642, T644 High Yield Print Cartridge 21.000 standardnih strana
64016HE T640, T642, T644 High Yield Return Program Print Cartridge 21.000 standardnih strana
64004HE T640, T642, T644 High Yield Return Programme Print Cartridge for Label Applications 21.000 standardnih strana
64036SE T640, T642, T644 Print Cartridge 6.000 standardnih strana
64016SE T640, T642, T644 Return Program Print Cartridge 6.000 standardnih strana

T642tn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
64036HE T640, T642, T644 High Yield Print Cartridge 21.000 standardnih strana
64016HE T640, T642, T644 High Yield Return Program Print Cartridge 21.000 standardnih strana
64004HE T640, T642, T644 High Yield Return Programme Print Cartridge for Label Applications 21.000 standardnih strana
64036SE T640, T642, T644 Print Cartridge 6.000 standardnih strana
64016SE T640, T642, T644 Return Program Print Cartridge 6.000 standardnih strana

T644

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
64036HE T640, T642, T644 High Yield Print Cartridge 21.000 standardnih strana
64016HE T640, T642, T644 High Yield Return Program Print Cartridge 21.000 standardnih strana
64004HE T640, T642, T644 High Yield Return Programme Print Cartridge for Label Applications 21.000 standardnih strana
64036SE T640, T642, T644 Print Cartridge 6.000 standardnih strana
64016SE T640, T642, T644 Return Program Print Cartridge 6.000 standardnih strana
64436XE T644 Extra High Yield Print Cartridge 32.000 standardnih strana
64416XE T644 Extra High Yield Return Program Print Cartridge 32.000 standardnih strana
64404XE T644 Extra High Yield Return Programme Print Cartridge for Label Applications (32K) 32.000 standardnih strana

T644dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
64036HE T640, T642, T644 High Yield Print Cartridge 21.000 standardnih strana
64016HE T640, T642, T644 High Yield Return Program Print Cartridge 21.000 standardnih strana
64004HE T640, T642, T644 High Yield Return Programme Print Cartridge for Label Applications 21.000 standardnih strana
64036SE T640, T642, T644 Print Cartridge 6.000 standardnih strana
64016SE T640, T642, T644 Return Program Print Cartridge 6.000 standardnih strana
64436XE T644 Extra High Yield Print Cartridge 32.000 standardnih strana
64416XE T644 Extra High Yield Return Program Print Cartridge 32.000 standardnih strana
64404XE T644 Extra High Yield Return Programme Print Cartridge for Label Applications (32K) 32.000 standardnih strana

T644n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
64036HE T640, T642, T644 High Yield Print Cartridge 21.000 standardnih strana
64016HE T640, T642, T644 High Yield Return Program Print Cartridge 21.000 standardnih strana
64004HE T640, T642, T644 High Yield Return Programme Print Cartridge for Label Applications 21.000 standardnih strana
64036SE T640, T642, T644 Print Cartridge 6.000 standardnih strana
64016SE T640, T642, T644 Return Program Print Cartridge 6.000 standardnih strana
64436XE T644 Extra High Yield Print Cartridge 32.000 standardnih strana
64416XE T644 Extra High Yield Return Program Print Cartridge 32.000 standardnih strana
64404XE T644 Extra High Yield Return Programme Print Cartridge for Label Applications (32K) 32.000 standardnih strana

T644tn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
64036HE T640, T642, T644 High Yield Print Cartridge 21.000 standardnih strana
64016HE T640, T642, T644 High Yield Return Program Print Cartridge 21.000 standardnih strana
64004HE T640, T642, T644 High Yield Return Programme Print Cartridge for Label Applications 21.000 standardnih strana
64036SE T640, T642, T644 Print Cartridge 6.000 standardnih strana
64016SE T640, T642, T644 Return Program Print Cartridge 6.000 standardnih strana
64436XE T644 Extra High Yield Print Cartridge 32.000 standardnih strana
64416XE T644 Extra High Yield Return Program Print Cartridge 32.000 standardnih strana
64404XE T644 Extra High Yield Return Programme Print Cartridge for Label Applications (32K) 32.000 standardnih strana

T650dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
T650H21E T650, T652, T654 High Yield Print Cartridge 25.000 standardnih strana
T650H11E T650, T652, T654 High Yield Return Program Print Cartridge 25.000 standardnih strana
T650H04E T650, T652, T654 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 25.000 standardnih strana
T650A21E T650, T652, T654 Print Cartridge 7.000 standardnih strana
T650A11E T650, T652, T654 Return Program Print Cartridge 7.000 standardnih strana

T650dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
T650H21E T650, T652, T654 High Yield Print Cartridge 25.000 standardnih strana
T650H11E T650, T652, T654 High Yield Return Program Print Cartridge 25.000 standardnih strana
T650H04E T650, T652, T654 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 25.000 standardnih strana
T650A21E T650, T652, T654 Print Cartridge 7.000 standardnih strana
T650A11E T650, T652, T654 Return Program Print Cartridge 7.000 standardnih strana

T650n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
T650H21E T650, T652, T654 High Yield Print Cartridge 25.000 standardnih strana
T650H11E T650, T652, T654 High Yield Return Program Print Cartridge 25.000 standardnih strana
T650H04E T650, T652, T654 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 25.000 standardnih strana
T650A21E T650, T652, T654 Print Cartridge 7.000 standardnih strana
T650A11E T650, T652, T654 Return Program Print Cartridge 7.000 standardnih strana

T652dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
T650H21E T650, T652, T654 High Yield Print Cartridge 25.000 standardnih strana
T650H11E T650, T652, T654 High Yield Return Program Print Cartridge 25.000 standardnih strana
T650H04E T650, T652, T654 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 25.000 standardnih strana
T650A21E T650, T652, T654 Print Cartridge 7.000 standardnih strana
T650A11E T650, T652, T654 Return Program Print Cartridge 7.000 standardnih strana

T652dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
T650H21E T650, T652, T654 High Yield Print Cartridge 25.000 standardnih strana
T650H11E T650, T652, T654 High Yield Return Program Print Cartridge 25.000 standardnih strana
T650H04E T650, T652, T654 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 25.000 standardnih strana
T650A21E T650, T652, T654 Print Cartridge 7.000 standardnih strana
T650A11E T650, T652, T654 Return Program Print Cartridge 7.000 standardnih strana

T652n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
T650H21E T650, T652, T654 High Yield Print Cartridge 25.000 standardnih strana
T650H11E T650, T652, T654 High Yield Return Program Print Cartridge 25.000 standardnih strana
T650H04E T650, T652, T654 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 25.000 standardnih strana
T650A21E T650, T652, T654 Print Cartridge 7.000 standardnih strana
T650A11E T650, T652, T654 Return Program Print Cartridge 7.000 standardnih strana

T654dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
T650H21E T650, T652, T654 High Yield Print Cartridge 25.000 standardnih strana
T650H11E T650, T652, T654 High Yield Return Program Print Cartridge 25.000 standardnih strana
T650H04E T650, T652, T654 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 25.000 standardnih strana
T650A21E T650, T652, T654 Print Cartridge 7.000 standardnih strana
T650A11E T650, T652, T654 Return Program Print Cartridge 7.000 standardnih strana
T654X21E T654 Extra High Yield Print Cartridge 36.000 standardnih strana
T654X11E T654 Extra High Yield Return Program Print Cartridge 36.000 standardnih strana
T654X04E T654 Extra High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 36.000 standardnih strana

T654dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
T650H21E T650, T652, T654 High Yield Print Cartridge 25.000 standardnih strana
T650H11E T650, T652, T654 High Yield Return Program Print Cartridge 25.000 standardnih strana
T650H04E T650, T652, T654 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 25.000 standardnih strana
T650A21E T650, T652, T654 Print Cartridge 7.000 standardnih strana
T650A11E T650, T652, T654 Return Program Print Cartridge 7.000 standardnih strana
T654X21E T654 Extra High Yield Print Cartridge 36.000 standardnih strana
T654X11E T654 Extra High Yield Return Program Print Cartridge 36.000 standardnih strana
T654X04E T654 Extra High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 36.000 standardnih strana

T654n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
T650H21E T650, T652, T654 High Yield Print Cartridge 25.000 standardnih strana
T650H11E T650, T652, T654 High Yield Return Program Print Cartridge 25.000 standardnih strana
T650H04E T650, T652, T654 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 25.000 standardnih strana
T650A21E T650, T652, T654 Print Cartridge 7.000 standardnih strana
T650A11E T650, T652, T654 Return Program Print Cartridge 7.000 standardnih strana
T654X21E T654 Extra High Yield Print Cartridge 36.000 standardnih strana
T654X11E T654 Extra High Yield Return Program Print Cartridge 36.000 standardnih strana
T654X04E T654 Extra High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 36.000 standardnih strana

T656dne

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
T650H21E T650, T652, T654 High Yield Print Cartridge 25.000 standardnih strana
T650H11E T650, T652, T654 High Yield Return Program Print Cartridge 25.000 standardnih strana
T650H04E T650, T652, T654 High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 25.000 standardnih strana
T650A21E T650, T652, T654 Print Cartridge 7.000 standardnih strana
T650A11E T650, T652, T654 Return Program Print Cartridge 7.000 standardnih strana
T654X21E T654 Extra High Yield Print Cartridge 36.000 standardnih strana
T654X11E T654 Extra High Yield Return Program Print Cartridge 36.000 standardnih strana
T654X04E T654 Extra High Yield Return Program Print Cartridge for Label Applications 36.000 standardnih strana

W840

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
W84020H W840 Toner Cartridge 30.000 standardnih strana

W840dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
W84020H W840 Toner Cartridge 30.000 standardnih strana

W840n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
W84020H W840 Toner Cartridge 30.000 standardnih strana

W850dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
W850H21G W850 High Yield Toner Cartridge 35.000 standardnih strana

W850n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
W850H21G W850 High Yield Toner Cartridge 35.000 standardnih strana