Univerzalni upravljački program za štampanje

Šta je univerzalni upravljački program za štampanje?

Univerzalni upravljački program za štampanje kompanije Lexmark pruža korisnicima i administratorima standardizovano rešenje sa jednim upravljačkim programom za sve potrebe štampanja. Umesto instalacije pojedinačnih upravljačkih programa za svaki model štampača i upravljanja njima, administratori mogu da instaliraju univerzalni upravljački program kompanije Lexmark koji se koristi za razne monohromatske štampače i štampače u boji, kao i za multifunkcijske uređaje.

Prednosti

Omogućena raznovrsnost

Univerzalni upravljački programi kompanije Lexmark su dostupni na 22 jezika i podržavaju više od 60 modela štampača, bez obzira na to da li se koriste lokalno ili na mreži. Svi paketi su testirani u okruženjima sa više servera, Microsoft Terminal serverom i serverom Citrix i imaju sertifikat Microsoft WHQL (sa digitalnim potpisom). Emulacije jezika PCL 5, PCL XL i PostScript 3 su dostupne za operativni sistem Windows 2000 i novije sisteme.

Mogućnost dvosmerne komunikacije

Mogućnost dvosmerne komunikacije omogućava upravljačkom programu da automatski otkrije i ažurira instalirane opcije u vreme instalacije, kao i na zahtev korisnika. To omogućava upravljačkom programu da se prilagodi različitim mogućnostima različitih štampača, ali za razliku od drugih univerzalnih upravljačkih programa za štampanje, saobraćaj na mreži je minimalan.

Manji troškovi IT podrške

Pošto postoji samo jedan paket kojim treba upravljati, paketi univerzalnih upravljačkih programa kompanije Lexmark olakšavaju testiranje i internu sertifikaciju upravljačkih programa za štampanje. Vreme koje je potrebno za instalaciju, na serverima i radnim stanicama, značajno se skraćuje, a prostor na čvrstom disku koji su nekada zauzimali upravljački programi namenjeni različitim uređajima sada je mnogo manji.

Mogućnost povećanja efikasnosti korisnika

Paketi univerzalnih upravljačkih programa kompanije Lexmark koriste isti grafički korisnički interfejs kao upravljački programi za različite uređaje koje korisnici već poznaju, ali sada svi redosledi štampanja dele isti interfejs, što smanjuje broj poziva korisničkoj službi. Korisnici mogu da kreiraju i sačuvaju profile sa najčešće korišćenim postavkama ili da koriste profile koje je za njih kreirala IT služba.

Olakšane poslovne inicijative u vezi sa održivošću

Administratori mogu da koriste pakete univerzalnih upravljačkih programa kompanije Lexmark da bi podstakli politiku zaštite životne sredine u svojim organizacijama. Podrazumevane postavke redosleda štampanja mogu da se izmene tako da uključe obostrano štampanje, štampanje više stranica (N-up), kontrast tonera i druge mere za uštedu resursa.

Kompatibilnost sa operativnim sistemima

Univerzalni upravljački programi kompanije Lexmark su dostupni za sledeće operativne sistem u 32-bitnim i 64-bitnim verzijama (kada su dostupne):

Windows 7

Windows Server 2008

Windows Server 2008 R2

Windows Vista

Windows Server 2003

Windows XP

Windows Server 2000

Windows 2000 3

Univerzalni upravljački programi su takođe kompatibilni sa sledećim implementacijama servera Citrix u 32-bitnim i 64-bitnim verzijama (ako su dostupne):

Windows Server 2008 sa serverom Citrix XenApp 5.0

Windows Server 2008 R2 sa serverom Citrix XenApp 6.0

Windows Server 2003 sa serverom Citrix Presentation Server 4.5

Windows Server 2003 sa serverom Citrix Presentation Server 4.0

Windows Server 2003 sa serverom Citrix Presentation Server 3.0

Windows Server 2000 sa serverom Citrix Presentation Server 4.0 3

Windows Server 2000 sa serverom Citrix Presentation Server 3.0 3

Upravljački programi i softver za sistem Windows

Ovaj paket sadrži 32/64-bitnu verziju univerzalnog upravljačkog programa sa emulacijom jezika PCL 5, emulacijom jezika PCL XL i emulacijom jezika PS3. Upravljački programi imaju sertifikat Microsoft WHQL. Pored toga, sadrži sledeće komponente:

- Lexmark Phone Book – za upravljanje kontaktima za slanje telefaksova.
- potkomponentu upravljačkog programa lTravel Print („mobilno štampanje“) – omogućava otkrivanje mobilnih korisnika prilikom štampanja

Download

Dodatne opcije preuzimanja

Kompatibilnost uređaja

 

Monohromatski laserski štampači

 

E220n1

E230, E232, E234, E234n

E238, E240

E240n, E340, E342n

E250d, E250dn, E350d, E352dn, E450dn

E260, E260d, E260dn

E320, E322

E3211, E3231

E330, E332

E360d, E360dn

E460dn, E460dw, E462dtn

Optra S 1625

Optra S 1855

Optra S 2420

Optra S 2450, Optra S 2455

Optra T612, Optra T614, Opta T616

T420

T430

T520, T522

T620, T622

T630, T632, T634

T640, T642, T644

T650, T652, T654, T656

W820

W840

W850

 

Monohromatski multifunkcijski uređaji

 

6500e

X203n, X204n

X264dn, X363dn, X364dn, X364dw

X340n2, X342n2

X422

X463de, X464de, X466dte, X466dtwe

X642e

X644e, X646e

X646ef

X651de, X652de, X654dte, X656de, X658de

X820e

X830, X832

X850e, X852e, X854e

X860e, X862e, X864e

 

Laserski štampači u boji

 

C510

C520, C522, C524

C530, C532, C534

C540, C543, C544, C546

C734, C736

C750

C752

C760, C762

C770, C772

C780, C782, C782 XL

C790, C792

C912

C920

C935

C950de

 

Multifunkcijski uređaji u boji

 

X543, X544, X546

X548, X548e

X734de, X736de, X738de

X762e

X772e

X782e, X782e XL

X790, X792

X912

X925, XS925

X940e, X945e

X950de, X952de, X954de

1 Nije podržana funkcija obostranog štampanja.

2 Nisu dostupni prilagođeni obrasci, spajanje, štampanje brošura i većina kontrola kvaliteta štampanja.

3 Podrška za operativni sistem Windows 2000 je ograničena na UPD verziju 1.6.2