Univerzalni upravljački program za štampanje

Šta je univerzalni upravljački program za štampanje?

Univerzalni upravljački program za štampanje kompanije Lexmark pruža korisnicima i administratorima standardizovano rešenje sa jednim upravljačkim programom za sve potrebe štampanja. Umesto instalacije pojedinačnih upravljačkih programa za svaki model štampača i upravljanja njima, administratori mogu da instaliraju univerzalni upravljački program kompanije Lexmark koji se koristi za razne monohromatske štampače i štampače u boji, kao i za multifunkcijske uređaje.

Prednosti

Omogućena raznovrsnost

Univerzalni upravljački programi kompanije Lexmark su dostupni na 22 jezika i podržavaju više od 60 modela štampača, bez obzira na to da li se koriste lokalno ili na mreži. Svi paketi su testirani u okruženjima sa više servera, Microsoft Terminal serverom i serverom Citrix i imaju sertifikat Microsoft WHQL (sa digitalnim potpisom). Emulacije jezika PCL 5, PCL XL i PostScript 3 su dostupne za operativni sistem Windows 2000 i novije sisteme.

Mogućnost dvosmerne komunikacije

Mogućnost dvosmerne komunikacije omogućava upravljačkom programu da automatski otkrije i ažurira instalirane opcije u vreme instalacije, kao i na zahtev korisnika. To omogućava upravljačkom programu da se prilagodi različitim mogućnostima različitih štampača, ali za razliku od drugih univerzalnih upravljačkih programa za štampanje, saobraćaj na mreži je minimalan.

Manji troškovi IT podrške

Pošto postoji samo jedan paket kojim treba upravljati, paketi univerzalnih upravljačkih programa kompanije Lexmark olakšavaju testiranje i internu sertifikaciju upravljačkih programa za štampanje. Vreme koje je potrebno za instalaciju, na serverima i radnim stanicama, značajno se skraćuje, a prostor na čvrstom disku koji su nekada zauzimali upravljački programi namenjeni različitim uređajima sada je mnogo manji.

Mogućnost povećanja efikasnosti korisnika

Paketi univerzalnih upravljačkih programa kompanije Lexmark koriste isti grafički korisnički interfejs kao upravljački programi za različite uređaje koje korisnici već poznaju, ali sada svi redosledi štampanja dele isti interfejs, što smanjuje broj poziva korisničkoj službi. Korisnici mogu da kreiraju i sačuvaju profile sa najčešće korišćenim postavkama ili da koriste profile koje je za njih kreirala IT služba.

Olakšane poslovne inicijative u vezi sa održivošću

Administratori mogu da koriste pakete univerzalnih upravljačkih programa kompanije Lexmark da bi podstakli politiku zaštite životne sredine u svojim organizacijama. Podrazumevane postavke redosleda štampanja mogu da se izmene tako da uključe obostrano štampanje, štampanje više stranica (N-up), kontrast tonera i druge mere za uštedu resursa.

Kompatibilnost sa operativnim sistemima

Univerzalni upravljački programi kompanije Lexmark su dostupni za sledeće operativne sistem u 32-bitnim i 64-bitnim verzijama (kada su dostupne):

 • Windows 10
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows Server 2003
 • Windows XP
 • Windows Server 2000
 • Windows 2000 3

Univerzalni upravljački programi su takođe kompatibilni sa sledećim implementacijama servera Citrix u 32-bitnim i 64-bitnim verzijama (ako su dostupne):

 • Windows Server 2012 R2 with Citrix XenApp 7.5
 • Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.5
 • Windows Server 2008 with Citrix XenApp 5.0
 • Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0
 • Windows Server 2003 with Citrix Presentation Server 4.5
 • Windows Server 2003 with Citrix Presentation Server 4.0
 • Windows Server 2003 with Citrix Presentation Server 3.0
 • Windows Server 2000 with Citrix Presentation Server 4.0 3
 • Windows Server 2000 with Citrix Presentation Server 3.0 3

Upravljački programi i softver za sistem Windows

Ovaj paket sadrži 32/64-bitnu verziju univerzalnog upravljačkog programa sa emulacijom jezika PCL 5, emulacijom jezika PCL XL i emulacijom jezika PS3. Upravljački programi imaju sertifikat Microsoft WHQL. Pored toga, sadrži sledeće komponente:

- Lexmark Phone Book – za upravljanje kontaktima za slanje telefaksova.
- potkomponentu upravljačkog programa lTravel Print („mobilno štampanje“) – omogućava otkrivanje mobilnih korisnika prilikom štampanja

Download

Dodatne opcije preuzimanja

Kompatibilnost uređaja

Monohromatski laserski štampači

Monohromatski multifunkcijski uređaji

Laserski štampači u boji

Multifunkcijski uređaji u boji

1 Nije podržana funkcija obostranog štampanja.

2 Nisu dostupni prilagođeni obrasci, spajanje, štampanje brošura i većina kontrola kvaliteta štampanja.

3 Podrška za operativni sistem Windows 2000 je ograničena na UPD verziju 1.6.2