Lexmark PrintCryption kort

Funktioner

Kompatibilitet

Lexmark PrintCryption Card medför stöd för Advanced Encryption Standard (Rijndael-algoritmen) för att möta kraven för FIPS-197. Skrivaren måste vara ansluten till TCP/IP-nätverket med standard Ethernet-anslutning för nätverksskrivarmodellerna. Unika portnummer för TCP/IP används för den krypterande utskriftsinformationen. Kortet krypterar och skriver ut den information som är lämplig för porten. Port 9150 – beständig nyckeladministration och kontroll över RSA, allmänna och privata nyckelpar, port 9151 – används för information som är krypterad med en AES-beständig nyckel, port 9152 – används för information som är krypterad med en AES.sessionsnyckel.

Standardkrav

Federal Information Processing Standard (FIPS-197) för Advanced Encryption Standard: http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips197/fips-197.pdfDenna standarden anger Rijndael som en FIPS-godkänd symmetrisk krypteringsalgoritm som kan användas av organisationer inom U.S. Government (och andra) för att skydda känslig information. Vanliga frågor och svar om den här standarden kan hittas på denna URL: http://csrc.nist.gov/encryption/aes/round2/aesfact.htmlFirmware och programvara i den här produkten använder ett FIPS.140-certifierat bibliotek.

Information om nycklarna:

Den här produkten använder bara konfidentialitetsnycklar: Den använder inte signatur- eller verifieringsnycklar. Konfidentialitetsnycklarna som används omfattas inte av några förbehåll för nyckeldepositioner eller nyckelåterställningar. Det finns inga bakdörrar eller andra åtgärder för annorlunda åtkomst till informationen som krypteras.AES anger tre nyckelstorlekar: 128, 192 och 256 bitars. I decimaltal betyder detta att för varje finns det cirka: 3,4 x 10^38 möjliga 128-bitarsnycklar; 6,2 x 10^57 möjliga 192-bitarsnycklar; 1,1 x 10^77 möjliga 256-bitarsnycklar.I jämförelse, NIST:s Data Encryption Standard (DES) nycklarna är 56 bitar långa, vilket betyder att det finns cirka 7,2 x 10^16 möjliga DES-nycklar. Därför finns det i storleksordningen 10^21 gånger fler AES 128-bitarsnycklar än DES 56-bitarsnycklar.DES var standard inom U.S: Government i cirka 20 år innan den gick att "cracka" genom massiva parallell datorattacker i nätverk och specialhårdvara för "DES-crackning". AES stöder betydligt större nyckelstorlekar än DES. Bortsett från attacker mot AES som är snabbare än nyckelströmmen, då kan även med framtida framsteg inom teknologin, AES ha potentialen att förbli säker i mer än tjugo år.

Exportrestriktioner:

De här produkterna har av US Bureau of Industry and Security under ECCN 5D002 (c.1) klassats som återförsäljarkrypteringsenheter (husgeråd, teknologi eller programvara) som får exporteras till vissa länder med licensundantag ENC, Section 740.17 (b) (3) i Export Administration Regulations. De här produkterna lyder under amerikanska exportkontrollagar och kan påverkas av export- eller importlagar i andra länder. Licenser och godkännande för export, reexport eller import av den här produkten kan krävas efter leverans.De här produkterna får inte exporteras eller reexporteras till länder (eller medborgare i sådana länder) som stöder internationell terrorism, inklusive, men inte begränsat till: Kuba, Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Sudan och Syrien.De här produkterna får inte heller exporteras för att användas för konstruktion, utveckling eller produktion av kärn-, biologiska- eller kemiska vapen.

Tekniska specifikationer

Artikelnummer
30G0829
Storlek med förpackning (mm - H x b x D)
32 x 152 x 222 mm
Skrivaren och förpackningens vikt (kg)
0.45 kg
Ursprungsland
United States
UNSPSC kod
44101726