Lexmarks program för insamling av kassetter (LCCP)

Att värna om miljön ligger i vår natur.

Lexmark producerar och distribuerar miljontals tillbehör varje år, inklusive bläck, toner och papper. För vårt företag är det viktigt att under skrivarens livslängd inte glömmer bort tonerkassetternas och bläckpatronernas påverkan på miljön, även om det som har störst miljöpåverkan är papperet. Varje tonerkassett och bläckpatron från Lexmark är ett stycke ingenjörskonst som erbjuder användaren förstklassig utskriftskvalitet. Lexmarks förbrukningsmaterial är utformade för att lämnas in och återvinnas, inte kastas bort. Läs mer

Lexmark har skapat Lexmark Cartridge Collection Programme för att kunna uppmuntra dig, i egenskap av kund, att enkelt återvinna tomma tonerkassetter och bläckpatroner från Lexmark. Programmet är utformat för att hjälpa till att säkerställa att tomma tonerkassetter från Lexmark återanvänds eller återvinns på korrekt sätt; vilket leder till mindre avfall och att vi sparar miljön. Lexmark Cartridge Collection Program är alltid kostnadsfri för kunden och är utformat för att vara enkelt att använda.

Lämna in tomma bläckpatroner

Kostnadsfritt och enkelt att lämna tillbaka använda tonerkassetter från Lexmark