Brev från VD:n

 Paul Rooke

Kära anställda,

Som så många andra globala företag har Lexmark fördjupat sitt engagemang i ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Ett fördjupat företagsengagemang i hållbarhet och socialt ansvar och regelbunden och formell dokumentation över företagets arbete inom dessa områden hjälper till att tydliggöra viktiga frågor för den kritiska massan. Vi är hoppfulla om att detta arbete ska leda till en ökad livskvalitet för människor runt om i världen.

Under den senaste tidens globala ekonomiska oroligheter – då många företag har varit tvungna att skära ner på flera områden i sina verksamheter – blev vi på Lexmark ännu mer beslutsamma om att anpassa våra ekonomiska framgångar till ett ansvarsfullt globalt medborgarskap. Vi fortsätter vårt engagemang i rättvist socialt och miljömässigt arbete och stärker vår position som en hänsynsfull och positiv ledare av globala resurser.

Det finns flera anledningar till att vi prioriterar hållbarhet och socialt ansvar på Lexmark. Först och främst för att det är det enda rätta. Och dessutom för att det är gott affärssinne. Miljömässigt och socialt ansvar är numera ett primärt fokus för kunderna. På samma sätt förväntar sig investerare att företagen drivs hållbart. Dessutom kan ny lagstiftning och kommande frivilliga standarder begränsa marknadstillgången för företag som inte erbjuder hållbara produkter eller bedriver verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

Denna rapport beskriver Lexmarks arbete med miljöansvar och socialt ansvar och riktar in sig på vår strategi, vad vi har utfört hittills och våra planer för framtiden. CSR-frågor som har särskild betydelse för Lexmark – miljöansvar, en mångfaldig och tillgänglig arbetsplats – diskuteras både detaljerat och ingående.

I slutet på 2009 satte vi upp ett mål om att drastiskt öka vår grad av öppenhet och att utarbeta program som skulle fylla ut de hålrum i våra CSR-program som externa analytiker och interna analyser hade identifierat. Jag är stolt över att kunna rapportera att vi har uppnått båda dessa mål. Med den här rapporten har vi uppnått vår högsta grad av öppenhet genom att rikta in oss på 100 procent av alla GRI-prestationsindikatorer (Global Reporting Initiative). Dessutom har Lexmark fått erkännande av externa organisationer för sitt miljöarbete och sitt sociala ansvar. 2010 valdes Lexmark ut för att ingå i klimatindexet Maplecroft Climate Innovation Indexes. Lexmark kom på sjundeplats totalt sett och vi var först inom vår sektor (teknik) och undersektor (datorer). Dessutom kom vi på andraplats vad gäller utsläppsminskningar av de 350 företag som bedömdes. Vårt företag finns även med i den senaste listan över de 100 bästa samhällsmedborgarna som sammanställdes av Corporate Responsibility Magazine, med en total rankning på plats 60 med högre rankningar som plats 6 för miljön och plats 8 för klimatförändringar.

Jag tycker att vi uppvisar bra resultat i hållbarhetsfrågor och vår rapportering om dem, men det finns alltid utrymme för förbättringar. Vi har för avsikt att fortsätta vara ihärdiga i vårt arbete för att bibehålla en ledande position. Lexmarks ledning ansvarar för att införliva miljömässig och social medvetenhet i vår företagskultur. Med hjälp av den processen kan vi se till att vi alltid tar hänsyn till dessa frågor i alla beslut som tas på alla nivåer i företaget. Det sätt vi bedriver vår verksamhet på är lika viktigt för oss som kvaliteten på våra produkter.

Vi kommer att fortsätta stödja United Nations Global Compact (UNGC) och bedriva verksamhet på ett sätt som tar hänsyn till samhälls- och miljöfrågor i enlighet med UNGC:s principer.

Avslutningsvis vill jag säga hur stolt jag är över att alla anställda på Lexmark så överväldigande har tagit till sig konceptet om socialt ansvar och miljöansvar. Det återspeglas mycket bra på vårt företag och jag är tacksam över allas engagemang.

Med vänlig hälsning,

Paul Rooke Signature

Paul A. Rooke
styrelseordförande och VD
Lexmark International, Inc.