Elektronisk fakturahantering är lönsamt för alla

Elektronisk fakturahantering är lönsamt för alla 

Är din fakturahantering kostsam och tidskrävande? Automatisera! Nu kan du byta försenade betalningar, försvunna fakturor och tidskrävande hantering mot en smidig och automatiserad lösning som förbättrar dina interna processer och relationer med såväl kollegor som leverantörer.

VIDEO
invoice-processing-automation_terminology

Att hantera fakturor elektroniskt är enkelt och lönsamt för alla. Du förbättrar produktiviteten, effektiviteten och kontrollen över verksamheten. Det enda du förlorar är pappershanteringen. Lexmarks fakturalösning bygger på 20 års erfarenhet och produktutveckling och tillsammans med våra partners erbjuder vi dig marknadens vassaste lösningar. Ta kontrollen över dina fakturor på ett snabbt och enkelt sätt, redan idag.

Viktiga funktioner och fördelar med elektronisk fakturahantering

  • Sänkta kostnader och minskad tidsåtgång.
  • Kvalitet och kontroll genom hela processen.
  • Snabb access och tillgänglighet till fakturainformation vilket underlättar uppföljning och återsökning.
  • Effektiv avvikelsehantering så att du kan fokusera på de fakturor som behöver åtgärdas.
  • Alla fakturor i en lösning (PDF, XML och papper).
  • Mer än 20 års erfarenhet av fakturahantering inbyggd i lösningen.
  • Marknadens största partnernätverk för attestsystem med färdiga integrationer.

Vi ser till att informationen på dina fakturor blir tillgänglig så snart de anländer

Vår programvara tar emot fakturor i alla format (XML, PDF och papper) oavsett hur de anländer. E-fakturor (PDF och XML) går direkt in i systemet och pappersfakturor scannas. Fakturan tolkas och verifieras i ett användarvänligt gränssnitt som går att anpassa efter dina behov.

All elektronisk fakturahantering är lönsam, oavsett vilken ambitionsnivå som väljs. Genom att hantera fakturor i ett elektroniskt flöde halveras antalet arbetsmoment för såväl ekonomer som attestanter. Om du tar emot e-fakturor försvinner all hantering av papper som postöppning, sortering, scanning och arkivering. För dig som tar emot varufakturor och matchar mot tidigare lagda, konterade och attesterade order kan fakturan gå direkt vidare till betalning i affärssystemet. Så oavsett vilken grad av automatisering som väljs finns det omedelbara vinster.

Lexmark är den naturliga starten för alla elektronisk fakturahantering

Lexmark utvecklar programvara som ersätter manuella arbetsmoment ​per automatik. Våra lösningar har sålts med framgång världen över sedan 1991 och bidrar idag till 8 500 företags tids- och kostnadsbesparingar. Vår fakturahanteringslösning är världens mest använda och ligger i framkant inom moln och e-format. Tillsammans med våra 35 partners i Sverige kan vi erbjuda dig en lösning som är helt anpassad utifrån dina behov, oavsett bransch eller storlek på företag.

Tyresö komun spar 9 miljoner kr per år genom centralisering
“Idag gör 5 personer det som 20 gjorde förut. Resurserna som frigjorts kan användas till förbättringar i kommunen.” Hillevi Hedberg, Redovisningschef på Tyresö kommun.

70 % av fakturorna ser Orbit One aldrig, de går igenom automatiskt
För Orbit One har elektronisk fakturahantering möjliggjort tillväxt sedan införandet 2008. De senaste åren har fakturavolymen nästan dubblerats och Orbit One har köpt upp ytterligare tre bolag utan att behöva utöka personalstyrkan inom ekonomiska processer. "Tack vare att 70 % av våra fakturor matchas mot inköpsordern helt automatiskt, ända ner på artikelnivå, kan jag spendera min tid på övriga 30 %", Linda Lantz, Controller på Orbit One.

E-faktura ett enkelt beslut hos Gnesta kommun
”Fördelarna med att ha en ingång för alla fakturor är många. Vi kan få in fler leverantörer på det här sättet och layouten är tydligare” berättar en mycket nöjd Gunilla.”När vi insåg hur mycket en liten förändring som den här kunde göra för oss fanns det ingen anledning att tveka. Vi hade inte kunnat hitta en bättre lösning – varken ur kostnads- eller kvalitetssynpunkt”, Gunilla Johansson, ekonom på Gnesta kommun.

Relaterat innehåll

Want to learn more?

If you’re ready to know what Lexmark can do for your enterprise, contact us now.