Villkor/impressum

Lexmark-enhet :

Lexmark Sverige, filial till Lexmark Nordic L.L.C., USA
Smidesvägen 10-12
S-171 41 SOLNA

Företagets organisationsnummer : 516402 - 3391 - Stockholms

Representantens namn : Rob Greaves

Hosting :

Lexmark International, Inc.
740 W. New Circle Road
Lexington, KY 40550
USA

Webbmaster :

Mike Dattilo - website@lexmark.com