500+ GB Hard Disk

Характеристики

Тези основни функции са включени, когато се инсталира допълнителен твърд диск:Създаване на задания, заключване на принтер, съхранение, което се използва от приложения с решения, като например FormsMerge Job Buffering (подреждане на печата), подреждане на имейли, съхраняване на шрифтове и макрокоманди, фактуриране за потребителя, паркиране на заданията (чрез цикъл на изключване и включване), администрация, свързана с твърдия диск (изчистване на диска, кодиране на диска, диагностика на диска).

Функцията „шифроване на диска“ осигурява произволно генериран ключ за шифроване, който се използва за шифроване на всички данни, съхранени на твърдия диск. Този ключ, генериран от всеки принтер, е уникален за този отделен принтер.

Със „заключване на печата“ дискът може също така да се заключи с потребителски PIN. Това не позволява изпратените задания да се отпечатват. Всички задържани задания се съхраняват на твърдия диск, докато не бъде отключен. „Шифроване на диска“ трябва да се използва с тази настройка.

Технически данни

Каталожен номер
27X0400
Размер на опаковката (мм" - В x Ш x Д)
38 x 152 x 216 мм
Тегло на опаковката (кг)
0.235 кг
Държава, произход
China (PRC)
UNSPSC Код.
43201803