Събиране и рециклиране на

Lexmark и околната среда

Lexmark се стреми да бъде екологично отговорен доставчик на продукти и услуги.От начина, по който дизайн с мисъл за околната среда, за това как ниепроектираме нашите опаковки за намаляване на материали, по целия път допрограми за събиране, които предлагаме и нашите екологично прогресивниподходи за рециклиране.

Програма за касета Collection

Тази програма дава възможност за различни методи на завърналите се испонсорира уникални партньорства
събиране по целия свят. Програми за събираневинаги са безплатни за потребителя! Щракнете тук , за да научите повече.

Програма за оборудване Collection

За да научите повече за програмата за събиране
на оборудване, натиснете тук